Vợt Tennis | 13 sản phẩm

Babolat Drive Team

Babolat Drive Team

(1 đánh giá)

6,000,000 VND

Dòng vợt chuyên nghiệp, với cân nặng 275g, công nghệ giảm rung cotex có trợ lực....

ShopTennis Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 01695248223 Thêm vào giỏ hàng
Babolat Drive Team

Babolat Drive Team

(1 đánh giá)

5,000,000 VND

Dòng vợt chuyên nghiệp, với cân nặng 275g, công nghệ giảm rung cotex có trợ lực....

ShopTennis Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 01695248223 Thêm vào giỏ hàng
Babolat Pure Strike

Babolat Pure Strike

(1 đánh giá)

4,000,000 VND

Dòng vợt chuyên nghiệp, với 290g cứng cáp, thiết kế đẹp........

ShopTennis Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 01695248223 Thêm vào giỏ hàng
Vợt Tennis Wilson

Vợt Tennis Wilson

(1 đánh giá)

3,000,000 VND

Dòng vợt chuyên nghiệp, với cân nặng 275g, công nghệ giảm rung cotex có trợ lực....

ShopTennis Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 01695248223 Thêm vào giỏ hàng
Vợt Tennis Wilson

Vợt Tennis Wilson

(1 đánh giá)

2,000,000 VND

Dòng vợt chuyên nghiệp, với cân nặng 275g, công nghệ giảm rung cotex có trợ lực....

ShopTennis Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 01695248223 Thêm vào giỏ hàng
Vợt Tennis Wilson

Vợt Tennis Wilson

(1 đánh giá)

1,000,000 VND

Dòng vợt chuyên nghiệp, với cân nặng 275g, công nghệ giảm rung cotex có trợ lực....

ShopTennis Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 01695248223 Thêm vào giỏ hàng
Babolat Drive Team

Babolat Drive Team

(1 đánh giá)

2,719,150 VND

Dòng vợt chuyên nghiệp, với cân nặng 275g, công nghệ giảm rung cotex có trợ lực....

ShopTennis Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 01695248223 Thêm vào giỏ hàng
Babolat Drive Lite

Babolat Drive Lite

(1 đánh giá)

2,634,150 VND

Dòng vợt bán chuyên nghiệp nặng 255g, với công nghệ giảm rung cotex.........

ShopTennis Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 01695248223 Thêm vào giỏ hàng
Babolat Aero Lite

Babolat Aero Lite

(1 đánh giá)

3,229,150 VND

Dòng vợt chuyên nghiệp, nặng 260g cùng với công nghệ giảm rung cotex.......

ShopTennis Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 01695248223 Thêm vào giỏ hàng
Babolat Pure Drive

Babolat Pure Drive

(1 đánh giá)

2,804,150 VND

Dòng vợt chuyên nghiệp, với công nghệ giảm rung cotex, nặng 275g........

ShopTennis Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 01695248223 Thêm vào giỏ hàng
Babolat Pure Strike

Babolat Pure Strike

(1 đánh giá)

2,932,500 VND

Dòng vợt chuyên nghiệp, với 290g cứng cáp, thiết kế đẹp........

ShopTennis Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 01695248223 Thêm vào giỏ hàng
Babolat Aero Team

Babolat Aero Team

(1 đánh giá)

3,399,000 VND

Dòng vợt chuyên nghiệp, sử dụng công nghệ giảm rung cotex.....

ShopTennis Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 01695248223 Thêm vào giỏ hàng
Vợt tennis

Vợt tennis

(1 đánh giá)

4,000,000 VND

Tên Vợt (K) Zen Team FX (Orange) Mã số WRT790710 Mặt vợt: 103 inchs Trọng lượng (không có đan dây): 269grs Độ cân bằng (không có đan dây): 33.5cm Mẫu có lỗ xỏ dây ngang, dọc 16x19 Thành phần cấu tạo: Than chì tổng hợp