Xe bồn | 104 sản phẩm

Xe Bồn Huyndai HD110s - Bồn 8 và 9 Khối

Xe Bồn Huyndai HD110s - Bồn 8 và 9 Khối

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền Huyndai HD110s được phân phối bởi nhà mày Huyndai Thành Công - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn : 8 khối ( 3 ngăn ) làm bằng Thép SS400 - độ dày 4mm - Thể tích bồn 9 khối ( 3 ngăn ) làm bằng hơp kim nhôm dày 5mm - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, Bộ trích công xuất PTO, ống mềm. bình chữa cháy.

Sản Phẩm Khác

Sản Phẩm Khác

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Danh Sách Sản Phẩm Khác. Bấm Vào Hình Ảnh Để Xem Chi Tiết. Vui Lòng Liên Hệ Để Xem Thêm Chi Tiết

Xe Chở Xăng Hino 20 Khối ( Bồn Nhôm ) - Hino FM

Xe Chở Xăng Hino 20 Khối ( Bồn Nhôm ) - Hino FM

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền Hino FM được lắp ráp tại Việt Nam bởi nhà máy Hino - Đời xe 2018/2019 - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn :20 khối chia 4 ngăn (4-6-4-6) - Chất liêu làm bồn : Hợp kim nhôm - độ dày 5mm - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, - Bộ trích công xuất PTO, ống mềm, bình chữa cháy

RƠ-MOOC Xăng Dầu 43 khối (Bồn Nhôm)

RƠ-MOOC Xăng Dầu 43 khối (Bồn Nhôm)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Rơ - mooc nền nhập khẩu bời công ty Tân Thanh - Container - Bồn được sản xuất mới 100% xuất xưởng 2019. Trên xe nền rơ-mooc nền. - Thể tích bồn : 43 Khối - Chất liêu làm bồn : Hợp Kim Nhôm - Độ Dày 5mm - Trang bị : Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, Bộ trích công xuất PTO, ống mềm, bình chữa cháy

RƠ-MOOC Xăng Dầu 39 hoặc 40 khối

RƠ-MOOC Xăng Dầu 39 hoặc 40 khối

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Rơ - mooc nền nhập khẩu bời công ty Tân Thanh - Container - Bồn được sản xuất mới 100% xuất xưởng 2019. Trên xe nền rơ-mooc nền.

Xe Chở Xăng Huyndai HD360 - Bồn 28 Khối (Bồn Nhôm)

Xe Chở Xăng Huyndai HD360 - Bồn 28 Khối (Bồn Nhôm)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền HD320 được phân phối bởi nhà máy Thaco, Huyndai Thành Công ( 2019 ) - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn :28 khối - chia 5 ngăn - Chất liêu làm bồn : Hợp kim nhôm dày 5mm - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, - Bộ trích công xuất PTO, ống mềm, bình chữa cháy

Xe Chở Xăng Huyndai HD360 - Bồn 2 hoặc 26 Khối

Xe Chở Xăng Huyndai HD360 - Bồn 2 hoặc 26 Khối

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền HD320 được phân phối bởi nhà máy Thaco, Huyndai Thành Công ( 2019 ) - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn :25, 26 khối - chia 4,5 ngăn - Chất liêu làm bồn : Thép SS400 - độ dày 4mm ( Thép Nhật Bản ) - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, - Bộ trích công xuất PTO, ống mềm, bình chữa cháy

Xe Chở Xăng Huyndai HD320 - Bồn 24 Khối ( Bồn Nhôm )

Xe Chở Xăng Huyndai HD320 - Bồn 24 Khối ( Bồn Nhôm )

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền HD320 được phân phối bởi nhà máy Thaco, Huyndai Thành Công ( 2019 ) - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn :24 khối - chia 4,5 ngăn - Chất liêu làm bồn : Hợp kim nhôm độ dày 5mm. - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, - Bộ trích công xuất PTO, ống mềm, bình chữa cháy

Xe Bồn Xăng Dầu HINO 6 Khối

Xe Bồn Xăng Dầu HINO 6 Khối

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Tên Sản Phẩm : Hino WU342L - NKMTJD3/PMS - Xe nền Hino WU được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia bởi nhà máy Hino - Đời 2018/2019 - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn : 6 khối ( 600lit ) chia 3 ngăn (1-2-3 hoặc 2-1-3) - Chất liêu làm bồn : Thép SS400 - độ dày 3mm ( Thép Nhật Bản ) - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, Bộ trích công xuất PTO, ống mền, bình chữa cháy.

Xe Bồn Chở Xăng 7 Khối - Hino FC

Xe Bồn Chở Xăng 7 Khối - Hino FC

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Tên Sản Phẩm : Hino FC9JESW/PMS - Xe nền Hino FC được lắp ráp tại Việt Nam bởi nhà máy Hino - Đời xe 2018/2019 - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn : 7 khối (7000 lít) chia 2 ngăn (3-4) hoặc 3 ngăn theo yêu cầu. - Chất liêu làm bồn : Thép SS400 - độ dày 4mm ( Thép Nhật Bản ) - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, Bộ trích công xuất PTO, ống mền, bình chữa cháy.

Xe Bồn Chở Xăng Dầu 10,11 Khối - Hino FG

Xe Bồn Chở Xăng Dầu 10,11 Khối - Hino FG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Tên sản phầm Hino FG8JJSB - Xe nền Hino FC được lắp ráp tại Việt Nam bởi nhà máy Hino - Đời xe 2018/2019 - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn :10 Khối (chở dầu) và 11 Khối (chở xăng ) - Chất liêu làm bồn : Thép SS400 - độ dày 4mm ( Thép Nhật Bản ) - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, Bộ trích công xuất PTO, ống mềm.

Xe Bồn Huyndai HD260 - Bồn 14 (Chở Dầu) -16 Khối (Chở Xăng)

Xe Bồn Huyndai HD260 - Bồn 14 (Chở Dầu) -16 Khối (Chở Xăng)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền Huyndai HD260 được phân phối bởi nhà mày Huyndai Thành Công - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn : 14 khối ( 3 ngăn ) làm bằng Thép SS400 - độ dày 4mm - Thể tích bồn 16 khối ( 4 ngăn ) làm bằng hơp kim nhôm dày 5mm - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, Bộ trích công xuất PTO, ống mềm. bình chữa cháy.

Xe Bồn Hino FM- Bồn 16 (Chở Dầu) -18 hoặc 19 Khối (Chở Xăng)

Xe Bồn Hino FM- Bồn 16 (Chở Dầu) -18 hoặc 19 Khối (Chở Xăng)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền Hino FM được lắp ráp tại Việt Nam bởi nhà máy Hino - Đời xe 2018/2019 - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn :16 khối (chở dầu ) và 18, 19 khối chở xăng - Chất liêu làm bồn : Thép SS400 - độ dày 4mm ( Thép Nhật Bản ) - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, Bộ trích công xuất PTO, ống mềm, bình chữa cháy

Xe Chở Xăng Hino FL- Bồn 18 hoặc 19 Khối

Xe Chở Xăng Hino FL- Bồn 18 hoặc 19 Khối

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền Hino FL được lắp ráp tại Việt Nam bởi nhà máy Hino - Đời xe 2018/2019 - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn :18, 19 Khối - Chia 4, 5 Ngăn. - Chất liêu làm bồn : Thép SS400 - độ dày 4mm ( Thép Nhật Bản ) - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, Bộ trích công xuất PTO, ống mềm, bình chữa cháy

Xe Chở Xăng Huyndai HD320 - Bồn 21 hoặc 22 Khối

Xe Chở Xăng Huyndai HD320 - Bồn 21 hoặc 22 Khối

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền HD320 được phân phối bởi nhà máy Thaco, Huyndai Thành Công ( 2019 ) - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn :21, 22 khối - chia 4,5 ngăn - Chất liêu làm bồn : Thép SS400 - độ dày 4mm ( Thép Nhật Bản ) - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, - Bộ trích công xuất PTO, ống mềm, bình chữa cháy

Xe bồn phun rải nhựa đường 5 khối hino FC

Xe bồn phun rải nhựa đường 5 khối hino FC

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xe bồn phun rải nhựa đường 5 khối hino FC là mẫu xe được sản xuất trong nước trên xe cơ sở hino FC, công thức bánh 4x2, bồn (xitec) nấu chở nhựa đường 5 khối sản xuất theo công nghệ Nhật Bản. Mọi chi tiết xin liên hệ: 0962803686

Ô TÔ BẢO NGỌC- NHẬP KHẨU - PHÂN PHỐI XE VÀ PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG Số 1, ngách 42/229, đường Nguyễn Văn Linh, P.Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 0962.935.586/ 0962.803.686
RƠ-MOOC Xăng Dầu 43 khối (Bồn Nhôm)

RƠ-MOOC Xăng Dầu 43 khối (Bồn Nhôm)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Rơ - mooc nền nhập khẩu bời công ty Tân Thanh - Container - Bồn được sản xuất mới 100% xuất xưởng 2019. Trên xe nền rơ-mooc nền. - Thể tích bồn : 43 Khối - Chất liêu làm bồn : Hợp Kim Nhôm - Độ Dày 5mm - Trang bị : Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, Bộ trích công xuất PTO, ống mềm, bình chữa cháy

RƠ-MOOC Xăng Dầu 39 - 40 khối

RƠ-MOOC Xăng Dầu 39 - 40 khối

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Rơ - mooc nền nhập khẩu bời công ty Tân Thanh - Container - Bồn được sản xuất mới 100% xuất xưởng 2019. Trên xe nền rơ-mooc nền.

Xe Chở Xăng Huyndai HD360 - Bồn 28 Khối (Bồn Nhôm)

Xe Chở Xăng Huyndai HD360 - Bồn 28 Khối (Bồn Nhôm)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền HD320 được phân phối bởi nhà máy Thaco, Huyndai Thành Công ( 2019 ) - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn :28 khối - chia 5 ngăn - Chất liêu làm bồn : Hợp kim nhôm dày 5mm - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, - Bộ trích công xuất PTO, ống mềm, bình chữa cháy

Xe Chở Xăng Huyndai HD360 - Bồn 25,26 Khối

Xe Chở Xăng Huyndai HD360 - Bồn 25,26 Khối

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền HD320 được phân phối bởi nhà máy Thaco, Huyndai Thành Công ( 2019 ) - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn :25, 26 khối - chia 4,5 ngăn - Chất liêu làm bồn : Thép SS400 - độ dày 4mm ( Thép Nhật Bản ) - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, - Bộ trích công xuất PTO, ống mềm, bình chữa cháy