Xe bồn | 108 sản phẩm

RƠ-MOOC Xăng Dầu 43 khối (Bồn Nhôm)

RƠ-MOOC Xăng Dầu 43 khối (Bồn Nhôm)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Rơ - mooc nền nhập khẩu bời công ty Tân Thanh - Container - Bồn được sản xuất mới 100% xuất xưởng 2019. Trên xe nền rơ-mooc nền. - Thể tích bồn : 43 Khối - Chất liêu làm bồn : Hợp Kim Nhôm - Độ Dày 5mm - Trang bị : Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, Bộ trích công xuất PTO, ống mềm, bình chữa cháy

RƠ-MOOC Xăng Dầu 39 - 40 khối

RƠ-MOOC Xăng Dầu 39 - 40 khối

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Rơ - mooc nền nhập khẩu bời công ty Tân Thanh - Container - Bồn được sản xuất mới 100% xuất xưởng 2019. Trên xe nền rơ-mooc nền.

Xe Chở Xăng Huyndai HD360 - Bồn 28 Khối (Bồn Nhôm)

Xe Chở Xăng Huyndai HD360 - Bồn 28 Khối (Bồn Nhôm)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền HD320 được phân phối bởi nhà máy Thaco, Huyndai Thành Công ( 2019 ) - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn :28 khối - chia 5 ngăn - Chất liêu làm bồn : Hợp kim nhôm dày 5mm - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, - Bộ trích công xuất PTO, ống mềm, bình chữa cháy

Xe Chở Xăng Huyndai HD360 - Bồn 25,26 Khối

Xe Chở Xăng Huyndai HD360 - Bồn 25,26 Khối

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền HD320 được phân phối bởi nhà máy Thaco, Huyndai Thành Công ( 2019 ) - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn :25, 26 khối - chia 4,5 ngăn - Chất liêu làm bồn : Thép SS400 - độ dày 4mm ( Thép Nhật Bản ) - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, - Bộ trích công xuất PTO, ống mềm, bình chữa cháy

Xe Chở Xăng Huyndai HD320 - Bồn 24 Khối ( Bồn Nhôm )

Xe Chở Xăng Huyndai HD320 - Bồn 24 Khối ( Bồn Nhôm )

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền HD320 được phân phối bởi nhà máy Thaco, Huyndai Thành Công ( 2019 ) - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn :24 khối - chia 4,5 ngăn - Chất liêu làm bồn : Hợp kim nhôm độ dày 5mm. - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, - Bộ trích công xuất PTO, ống mềm, bình chữa cháy

Xe Chở Xăng Huyndai HD320 - Bồn 21,22 Khối

Xe Chở Xăng Huyndai HD320 - Bồn 21,22 Khối

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền HD320 được phân phối bởi nhà máy Thaco, Huyndai Thành Công ( 2019 ) - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn :21, 22 khối - chia 4,5 ngăn - Chất liêu làm bồn : Thép SS400 - độ dày 4mm ( Thép Nhật Bản ) - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, - Bộ trích công xuất PTO, ống mềm, bình chữa cháy

Xe Chở Xăng 20 Khối ( Bồn Nhôm ) - Hino FM

Xe Chở Xăng 20 Khối ( Bồn Nhôm ) - Hino FM

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền Hino FM được lắp ráp tại Việt Nam bởi nhà máy Hino - Đời xe 2018/2019 - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn :20 khối chia 4 ngăn (4-6-4-6) - Chất liêu làm bồn : Hợp kim nhôm - độ dày 5mm - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, - Bộ trích công xuất PTO, ống mềm, bình chữa cháy

Xe Chở Xăng Hino FL- Bồn 18, 19 Khối          ( Xe Có Sẵn - Giao Ngay )

Xe Chở Xăng Hino FL- Bồn 18, 19 Khối ( Xe Có Sẵn - Giao Ngay )

(0 đánh giá)

1,780,000,000 VND

- Xe nền Hino FL được lắp ráp tại Việt Nam bởi nhà máy Hino - Đời xe 2018/2019 - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn :18, 19 Khối - Chia 4, 5 Ngăn. - Chất liêu làm bồn : Thép SS400 - độ dày 4mm ( Thép Nhật Bản ) - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, Bộ trích công xuất PTO, ống mềm, bình chữa cháy

Xe Bồn Hino FM- Bồn 16 (Chở Dầu) -18, 19 Khối (Chở Xăng)

Xe Bồn Hino FM- Bồn 16 (Chở Dầu) -18, 19 Khối (Chở Xăng)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền Hino FM được lắp ráp tại Việt Nam bởi nhà máy Hino - Đời xe 2018/2019 - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn :16 khối (chở dầu ) và 18, 19 khối chở xăng - Chất liêu làm bồn : Thép SS400 - độ dày 4mm ( Thép Nhật Bản ) - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, Bộ trích công xuất PTO, ống mềm, bình chữa cháy

Xe Bồn Huyndai HD260 - Bồn 14 (Chở Dầu) -16 Khối (Chở Xăng)

Xe Bồn Huyndai HD260 - Bồn 14 (Chở Dầu) -16 Khối (Chở Xăng)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền Huyndai HD260 được phân phối bởi nhà mày Huyndai Thành Công - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn : 14 khối ( 3 ngăn ) làm bằng Thép SS400 - độ dày 4mm - Thể tích bồn 16 khối ( 4 ngăn ) làm bằng hơp kim nhôm dày 5mm - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, Bộ trích công xuất PTO, ống mềm. bình chữa cháy.

Xe Bồn Chở Xăng Dầu 10,11 Khối - Hino FG

Xe Bồn Chở Xăng Dầu 10,11 Khối - Hino FG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Tên sản phầm Hino FG8JJSB - Xe nền Hino FC được lắp ráp tại Việt Nam bởi nhà máy Hino - Đời xe 2018/2019 - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn :10 Khối (chở dầu) và 11 Khối (chở xăng ) - Chất liêu làm bồn : Thép SS400 - độ dày 4mm ( Thép Nhật Bản ) - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, van đóng khẩn bằng khí nén, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, Bộ trích công xuất PTO, ống mềm.

Xe Bồn Chở Xăng 7 Khối - Hino FC

Xe Bồn Chở Xăng 7 Khối - Hino FC

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Tên Sản Phẩm : Hino FC9JESW/PMS - Xe nền Hino FC được lắp ráp tại Việt Nam bởi nhà máy Hino - Đời xe 2018/2019 - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn : 7 khối (7000 lít) chia 2 ngăn (3-4) - Chất liêu làm bồn : Thép SS400 - độ dày 4mm ( Thép Nhật Bản ) - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, Bộ trích công xuất PTO, ống mền, bình chữa cháy.

Xe Bồn Chở Xăng 6 Khối - Hino WU342L

Xe Bồn Chở Xăng 6 Khối - Hino WU342L

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Tên Sản Phẩm : Hino WU342L - NKMTJD3/PMS - Xe nền Hino WU được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia bởi nhà máy Hino - Đời 2018/2019 - Bồn chứa được sản xuất mới 2019 - với công nghệ sản xuất hơn 80% là tự động hóa - Thể tích bồn : 6 khối ( 600lit ) chia 3 ngăn (1-2-3 hoặc 2-1-3) - Chất liêu làm bồn : Thép SS400 - độ dày 3mm ( Thép Nhật Bản ) - Trang bị : Bơm, Đường ống công nghệ, van khóa/mở loại nhập, nắp cổ lẩu loại đúc nhập khẩu dày 8-10mm, Bộ trích công xuất PTO, ống mền, bình chữa cháy.

Bồn Chứa Xăng Dầu - Loại Để Nổi - 5m3 đến 50m3

Bồn Chứa Xăng Dầu - Loại Để Nổi - 5m3 đến 50m3

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Loại Để Nổi - Có Chân Đế - Thường Được Đặt Trong Các Công Trường Xây Dựng, Dùng Để Chứa Dự Phòng hay Cấp Lẻ. - Công Nghệ Sản Xuất Trên 90% Là Tự Động Hóa. - Bồn Chứa Được Sản Xuất Trên Tiêu Chuẩn An Toàn, Chất Lượng Của Tập Đoàn Xăng Dầu Petrolimex. - Thời Gian Sản Xuất Và Giao Hàng Nhanh từ 5 -10 Ngày Làm Việc. - Goi Ngay Để Được Báo Giá Chi Tiết.

Bồn Chứa Xăng Dầu - Loại Chôn Ngầm - 5m3 đến 50m3

Bồn Chứa Xăng Dầu - Loại Chôn Ngầm - 5m3 đến 50m3

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Loại Chôn Ngầm - Thường Lắp Đặt Ở Các Trạm Xăng Dầu. - Công Nghệ Sản Xuất Trên 90% Là Tự Động Hóa. - Bồn Chứa Được Sản Xuất Trên Tiêu Chuẩn An Toàn, Chất Lượng Của Tập Đoàn Xăng Dầu Petrolimex - Thời Gian Sản Xuất Và Giao Hàng Nhanh từ 5 -10 Ngày Làm Việc. - Goi Ngay Để Được Báo Giá Chi Tiết.

Xe Bồn Xăng Dầu HINO 6 Khối

Xe Bồn Xăng Dầu HINO 6 Khối

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam. - Bồn được sản xuất mới 100% xuất xưởng 2019. Trên xe nền Hino WU342L - Đảm bảo tiêu chuẩn về kỹ thuật, độ an toàn trong quá tình vận hành. - Thời gian sản xuất và giao xe từ 20 - 30 ngày. - Hổ trợ trả góp 80 - 85% giá trị xe, thủ tục nhanh gọn, lãi xuất thấp

Xe Bồn Xăng Dầu HINO 7 Khối

Xe Bồn Xăng Dầu HINO 7 Khối

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền Hino FG được lắp ráp tại Việt Nam tại nhà máy Hino, với 100% linh kiện nhập khẩu. - Bồn được sản xuất mới 100% xuất xưởng 2019. Trên xe nền Hino FC9JESW - Đảm bảo tiêu chuẩn về kỹ thuật, độ an toàn trong quá tình vận hành. - Thời gian sản xuất và giao xe từ 20 - 30 ngày. - Hổ trợ trả góp 80 - 85% giá trị xe, thủ tục nhanh gọn, lãi xuất thấp

Xe Bồn Xăng Dầu HUYNDAI HD 320 - 21 Khối

Xe Bồn Xăng Dầu HUYNDAI HD 320 - 21 Khối

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền Huyndai được nhập khẩu nguyên chiết về Việt Nam - Bồn được sản xuất mới 100% xuất xưởng 2019. Trên xe nền Huyndai HD320. - Đảm bảo tiêu chuẩn về kỹ thuật, độ an toàn trong quá tình vận hành. - Thời gian sản xuất và giao xe từ 20 - 30 ngày. - Hổ trợ trả góp 80 - 85% giá trị xe, thủ tục nhanh gọn, lãi xuất thấp.

RƠ-MOOC Xăng Dầu 39 - 40 Khối

RƠ-MOOC Xăng Dầu 39 - 40 Khối

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Rơ - mooc nền nhập khẩu bời công ty Tân Thanh - Container - Bồn được sản xuất mới 100% xuất xưởng 2019. Trên xe nền rơ-mooc nền. - Đảm bảo tiêu chuẩn về kỹ thuật, độ an toàn trong quá tình vận hành. - Thời gian sản xuất và giao xe từ 20 - 30 ngày. - Hổ trợ trả góp 80 - 85% giá trị xe, thủ tục nhanh gọn, lãi xuất thấp

Xe Bồn Xăng Dầu HD65 - 8 Khối

Xe Bồn Xăng Dầu HD65 - 8 Khối

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Xe nền HD650 được lắp ráp tại Việt Nam tại nhà máy của Thaco - Bồn được sản xuất mới 100% xuất xưởng 2019. Trên xe nền HD650 - Đảm bảo tiêu chuẩn về kỹ thuật, độ an toàn trong quá tình vận hành. - Thời gian sản xuất và giao xe từ 20 - 30 ngày. - Hổ trợ trả góp 80 - 85% giá trị xe, thủ tục nhanh gọn, lãi xuất thấp