Xe cần cẩu | 31 sản phẩm

cần cẩu Kobelco cke7120

cần cẩu Kobelco cke7120

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

sức nâng tối đa 120 tấn

Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Vĩnh Phú số 990 xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai 0985710529
cẩu tadano

cẩu tadano

(2 đánh giá)

Vui lòng gọi

50 tấn tại 2,5m cần chính: 10,7 --> 34,7m cần phụ: 8,8 --> 15,2m Tổng trọng lượng: 33,9 tấn

Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Vĩnh Phú số 990 xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai 0985710529
Cần cẩu bánh xích CKS 600

Cần cẩu bánh xích CKS 600

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích CKS 600

TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Km09+400 Quốc Lộ 2, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn,Thành Phố Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh xích cks 800

Cần cẩu bánh xích cks 800

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích cks 800

TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Km09+400 Quốc Lộ 2, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn,Thành Phố Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh xích CKS 900

Cần cẩu bánh xích CKS 900

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích CKS 900

TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Km09+400 Quốc Lộ 2, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn,Thành Phố Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh xích Kobelco 7055-3F

Cần cẩu bánh xích Kobelco 7055-3F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích Kobelco 7055-3F

TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Km09+400 Quốc Lộ 2, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn,Thành Phố Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh xích kobelco cks1100

Cần cẩu bánh xích kobelco cks1100

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích kobelco cks1100

TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Km09+400 Quốc Lộ 2, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn,Thành Phố Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh xích Kobelco CKS 1350

Cần cẩu bánh xích Kobelco CKS 1350

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích Kobelco CKS 1350

TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Km09+400 Quốc Lộ 2, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn,Thành Phố Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh xích kobelco cks 7250s

Cần cẩu bánh xích kobelco cks 7250s

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích kobelco cks 7250s

TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Km09+400 Quốc Lộ 2, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn,Thành Phố Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh xích Kobelco cks 2500

Cần cẩu bánh xích Kobelco cks 2500

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích Kobelco cks 2500

TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Km09+400 Quốc Lộ 2, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn,Thành Phố Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh xích kobelco SL 6000S

Cần cẩu bánh xích kobelco SL 6000S

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích kobelco SL 6000S

TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Km09+400 Quốc Lộ 2, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn,Thành Phố Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh xích kobelco bms 800

Cần cẩu bánh xích kobelco bms 800

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích kobelco bms 800

TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Km09+400 Quốc Lộ 2, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn,Thành Phố Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh xích Kobelco BMS 1000

Cần cẩu bánh xích Kobelco BMS 1000

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích Kobelco BMS 1000

TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Km09+400 Quốc Lộ 2, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn,Thành Phố Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh lốp Tadano 500EXL-3

Cần cẩu bánh lốp Tadano 500EXL-3

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh lốp Tadano 500EXL-3

TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Km09+400 Quốc Lộ 2, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn,Thành Phố Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh lốp Tadano GR 600EX

Cần cẩu bánh lốp Tadano GR 600EX

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh lốp Tadano GR 600EX

TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Km09+400 Quốc Lộ 2, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn,Thành Phố Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh lốp Tadano GR-800EX

Cần cẩu bánh lốp Tadano GR-800EX

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh lốp Tadano GR-800EX

TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Km09+400 Quốc Lộ 2, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn,Thành Phố Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh lốp Tadano ATF 400G-6

Cần cẩu bánh lốp Tadano ATF 400G-6

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh lốp Tadano ATF 400G-6

TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Km09+400 Quốc Lộ 2, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn,Thành Phố Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh lốp Tadano ATF 100G-4

Cần cẩu bánh lốp Tadano ATF 100G-4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh lốp Tadano ATF 100G-4

TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Km09+400 Quốc Lộ 2, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn,Thành Phố Hà Nội 0903410268
Xe cầu thùng SS1406

Xe cầu thùng SS1406

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chiều dài 6 đoạn cần Mới 100% Sản xuất tại Hàn Quốc

Công ty CP Tổng công ty Vĩnh Phú Số 990, Xa lộ Hà Nội, KP.2, Phường Bình Đa, Biên Hòa 0908125760
Xe cẩu thùng SS2036

Xe cẩu thùng SS2036

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chiều dài 6 đoạn cần Mới 100% Sản xuất Hàn Quốc

Công ty CP Tổng công ty Vĩnh Phú Số 990, Xa lộ Hà Nội, KP.2, Phường Bình Đa, Biên Hòa 0908125760