Xe cần cẩu | 31 sản phẩm

cần cẩu Kobelco cke7120

cần cẩu Kobelco cke7120

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

sức nâng tối đa 120 tấn

Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Vĩnh Phú số 990 xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai 0985710529
cẩu tadano

cẩu tadano

(2 đánh giá)

Vui lòng gọi

50 tấn tại 2,5m cần chính: 10,7 --> 34,7m cần phụ: 8,8 --> 15,2m Tổng trọng lượng: 33,9 tấn

Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Vĩnh Phú số 990 xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai 0985710529
Cần cẩu bánh xích CKS 600

Cần cẩu bánh xích CKS 600

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích CKS 600

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh xích cks 800

Cần cẩu bánh xích cks 800

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích cks 800

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh xích CKS 900

Cần cẩu bánh xích CKS 900

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích CKS 900

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh xích Kobelco 7055-3F

Cần cẩu bánh xích Kobelco 7055-3F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích Kobelco 7055-3F

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh xích kobelco cks1100

Cần cẩu bánh xích kobelco cks1100

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích kobelco cks1100

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh xích Kobelco CKS 1350

Cần cẩu bánh xích Kobelco CKS 1350

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích Kobelco CKS 1350

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh xích kobelco cks 7250s

Cần cẩu bánh xích kobelco cks 7250s

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích kobelco cks 7250s

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh xích Kobelco cks 2500

Cần cẩu bánh xích Kobelco cks 2500

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích Kobelco cks 2500

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh xích kobelco SL 6000S

Cần cẩu bánh xích kobelco SL 6000S

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích kobelco SL 6000S

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh xích kobelco bms 800

Cần cẩu bánh xích kobelco bms 800

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích kobelco bms 800

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh xích Kobelco BMS 1000

Cần cẩu bánh xích Kobelco BMS 1000

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh xích Kobelco BMS 1000

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh lốp Tadano 500EXL-3

Cần cẩu bánh lốp Tadano 500EXL-3

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh lốp Tadano 500EXL-3

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh lốp Tadano GR 600EX

Cần cẩu bánh lốp Tadano GR 600EX

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh lốp Tadano GR 600EX

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh lốp Tadano GR-800EX

Cần cẩu bánh lốp Tadano GR-800EX

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh lốp Tadano GR-800EX

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh lốp Tadano ATF 400G-6

Cần cẩu bánh lốp Tadano ATF 400G-6

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh lốp Tadano ATF 400G-6

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Cần cẩu bánh lốp Tadano ATF 100G-4

Cần cẩu bánh lốp Tadano ATF 100G-4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần cẩu bánh lốp Tadano ATF 100G-4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Xe cầu thùng SS1406

Xe cầu thùng SS1406

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chiều dài 6 đoạn cần Mới 100% Sản xuất tại Hàn Quốc

Công ty CP Tổng công ty Vĩnh Phú Số 990, Xa lộ Hà Nội, KP.2, Phường Bình Đa, Biên Hòa 0908125760
Xe cẩu thùng SS2036

Xe cẩu thùng SS2036

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chiều dài 6 đoạn cần Mới 100% Sản xuất Hàn Quốc

Công ty CP Tổng công ty Vĩnh Phú Số 990, Xa lộ Hà Nội, KP.2, Phường Bình Đa, Biên Hòa 0908125760