Xi lanh | 73 sản phẩm

Micropipet đơn kênh dải 2-20 microlit

Micropipet đơn kênh dải 2-20 microlit

(1 đánh giá)

1,800,000 VND

- Dải thể tích điều chỉnh :2 - 20µl - Bước điều chỉnh thể tích : 0.5µl - Loại đầu côn : 2 (yellow)

THIẾT BỊ 18 Số 20A ngõ 117 , Đường Quang Tiến , Quận Nam Từ Liêm , TP.Hà Nội. 0903 07 1102 / 0983 23 8192 Thêm vào giỏ hàng
Micropipet đơn kênh dải 5-50 microlit

Micropipet đơn kênh dải 5-50 microlit

(1 đánh giá)

1,800,000 VND

- Dải thể tích điều chỉnh : 5-50µl - Bước điều chỉnh thể tích : 0.5µl - Loại đầu côn : 2 (yellow)

THIẾT BỊ 18 Số 20A ngõ 117 , Đường Quang Tiến , Quận Nam Từ Liêm , TP.Hà Nội. 0903 07 1102 / 0983 23 8192 Thêm vào giỏ hàng
Micropipet đơn kênh dải 0.5 - 10 microlit

Micropipet đơn kênh dải 0.5 - 10 microlit

(1 đánh giá)

1,800,000 VND

Dải thể tích điều chỉnh : 0.5-10µl Bước điều chỉnh thể tích : 0.1µl Loại đầu côn : 1 (clear)

THIẾT BỊ 18 Số 20A ngõ 117 , Đường Quang Tiến , Quận Nam Từ Liêm , TP.Hà Nội. 0903 07 1102 / 0983 23 8192 Thêm vào giỏ hàng
Micropipet đơn kênh dải 0.1 - 2.5 microlit

Micropipet đơn kênh dải 0.1 - 2.5 microlit

(1 đánh giá)

1,800,000 VND

Dải thể tích điều chỉnh : 0.1 - 2.5µl Bước điều chỉnh thể tích : 0.05µl Loại đầu côn : 1 (clear)

THIẾT BỊ 18 Số 20A ngõ 117 , Đường Quang Tiến , Quận Nam Từ Liêm , TP.Hà Nội. 0903 07 1102 / 0983 23 8192 Thêm vào giỏ hàng
Micropipette 8 kênh hấp tiệt trùng 50-300ul

Micropipette 8 kênh hấp tiệt trùng 50-300ul

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thể tích : 50-300ul - Bước hiệu chỉnh : 5µl

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền Kề 2, Tiểu Khu Đô Thị Mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 0989 84 86 81
Micropipette 8 kênh hấp tiệt trùng 0.5- 10 ul

Micropipette 8 kênh hấp tiệt trùng 0.5- 10 ul

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thể tích : 0.5- 10 ul - Bước hiệu chỉnh : 0.1µl

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền Kề 2, Tiểu Khu Đô Thị Mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 0989 84 86 81
Micropipette 8 kênh hấp tiệt trùng 5-50 ul

Micropipette 8 kênh hấp tiệt trùng 5-50 ul

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thể tích : 5-50 ul - Bước hiệu chỉnh : 0.5µl

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền Kề 2, Tiểu Khu Đô Thị Mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 0989 84 86 81
Micropipette 1 kênh hấp tiệt trùng 2000-10000 ul

Micropipette 1 kênh hấp tiệt trùng 2000-10000 ul

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thể tích : 2000 - 10000ul - Bước hiệu chỉnh : 100µl

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền Kề 2, Tiểu Khu Đô Thị Mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 0989 84 86 81
Micropipette 1 kênh hấp tiệt trùng 100 - 1000ul

Micropipette 1 kênh hấp tiệt trùng 100 - 1000ul

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thể tích : 100 - 1000ul - Bước hiệu chỉnh : 5µl

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền Kề 2, Tiểu Khu Đô Thị Mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 0989 84 86 81
Micropipette 1 kênh hấp tiệt trùng 1000 - 5000ul

Micropipette 1 kênh hấp tiệt trùng 1000 - 5000ul

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thể tích : 1000 - 5000ul - Bước hiệu chỉnh : 50µl

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền Kề 2, Tiểu Khu Đô Thị Mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 0989 84 86 81
Micropipette 1 kênh hấp tiệt trùng 20 - 200ul

Micropipette 1 kênh hấp tiệt trùng 20 - 200ul

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thể tích : 20 - 200ul - Bước hiệu chỉnh : 1µl

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền Kề 2, Tiểu Khu Đô Thị Mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 0989 84 86 81
Micropipette 1 kênh hấp tiệt trùng 5-50 ul

Micropipette 1 kênh hấp tiệt trùng 5-50 ul

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thể tích : 5-50 ul - Bước hiệu chỉnh : 0.5µl

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền Kề 2, Tiểu Khu Đô Thị Mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 0989 84 86 81
Micropipette 1 kênh hấp tiệt trùng 2 - 20 ul

Micropipette 1 kênh hấp tiệt trùng 2 - 20 ul

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thể tích : 2 - 20 ul - Bước hiệu chỉnh : 0.5µl

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền Kề 2, Tiểu Khu Đô Thị Mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 0989 84 86 81
Micropipette 1 kênh hấp tiệt trùng 0.5 - 10 ul

Micropipette 1 kênh hấp tiệt trùng 0.5 - 10 ul

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thể tích : 0.5 - 10 ul - Bước hiệu chỉnh : 0.1µl

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền Kề 2, Tiểu Khu Đô Thị Mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 0989 84 86 81
Micropipette hấp tiệt trùng 1 kênh 0.1 - 2.5 ul

Micropipette hấp tiệt trùng 1 kênh 0.1 - 2.5 ul

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thể tích : 0.1 - 2.5 ul - Bước hiệu chỉnh : 0.05µl

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền Kề 2, Tiểu Khu Đô Thị Mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 0989 84 86 81
Micropipet hấp tiệt trùng 1 kênh dải 10 - 100ul

Micropipet hấp tiệt trùng 1 kênh dải 10 - 100ul

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Quy cách: - Dải thể tích: 10 - 100µl - Bước hiệu chỉnh : 1µl

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền Kề 2, Tiểu Khu Đô Thị Mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 0989 84 86 81
Pipet 1 kênh điều chỉnh thể tích dải 1 - 5 ml

Pipet 1 kênh điều chỉnh thể tích dải 1 - 5 ml

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Dải thể tích điều chỉnh :1000 - 5000µl - Bước điều chỉnh thể tích : 50µl - Loại đầu côn :4 (clear)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền Kề 2, Tiểu Khu Đô Thị Mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 0989 84 86 81
Pipet 1 kênh điều chỉnh thể tích dải 100-1000 microlit

Pipet 1 kênh điều chỉnh thể tích dải 100-1000 microlit

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Dải thể tích điều chỉnh :100 - 1000µl - Bước điều chỉnh thể tích : 5.0µl - Loại đầu côn : 3 (blue)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền Kề 2, Tiểu Khu Đô Thị Mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 0989 84 86 81
Pipet 1 kênh điều chỉnh thể tích dải 50-200 microlit

Pipet 1 kênh điều chỉnh thể tích dải 50-200 microlit

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Dải thể tích điều chỉnh :50 - 200µl - Bước điều chỉnh thể tích : 1.0µl - Loại đầu côn : 2 (yellow)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền Kề 2, Tiểu Khu Đô Thị Mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 0989 84 86 81
Pipet 1 kênh điều chỉnh thể tích dải 20-200 microlit

Pipet 1 kênh điều chỉnh thể tích dải 20-200 microlit

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Dải thể tích điều chỉnh :20 - 200µl - Bước điều chỉnh thể tích : 1.0µl - Loại đầu côn : 2 (yellow)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền Kề 2, Tiểu Khu Đô Thị Mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 0989 84 86 81