THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Mã hàng Thể tích Vạch chia Đóng gói
01-03-01-03

1ml

0.05ml 10pcs
01-05-01-04 2ml 0.1ml 10pcs
01-07-01-04 3ml 0.1ml 10pcs
01-08-01-05 5ml 0.2ml 10pcs
01-09-01-05 10ml 0.2ml 10pcs
01-10-01-06 20ml 0.5ml 10pcs
01-11-01-07 30ml 1ml 6pcs
01-13-01-08 50ml 1ml 6pcs
01-15-01-08 100ml 2ml 1pcs
01-15-01-08 150ml 2ml 1pcs

Nếu bạn đang tìm kiếm các sản phẩm khác, vui lòng tham khảo chi tiết tại đây.