THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Mã hàng Thể tích Vạch chia Đóng gói
01-03-02-03 1ml 0.1ml 10pcs
01-05-02-04 2ml 0.1ml 10pcs
01-07-02-04 3ml 0.1ml 10pcs
01-08-02-05 5ml 0.2ml 10pcs
01-09-02-05 10ml 0.2ml 10pcs
001-10-02-06 20ml 0.5ml 10pcs
01-11-02-07 30ml 1ml 6pcs
01-13-02-08 50ml 2ml 6pcs
01-15-02-08 100ml 2ml 1pcs
01-15-02-08 150ml 2ml 1pcs

Nếu bạn đang tìm kiếm các sản phẩm khác, vui lòng tham khảo chi tiết tại đây.