Y tế, Giáo dục, Thí nghiệm | 24236 sản phẩm

Phễu rót cát hiện trường bằng thép

Phễu rót cát hiện trường bằng thép

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Phễu rót cát hiện trường bằng thép Model: T12.069 Xuất xứ: T-TECH - Việt Nam

Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 096 111 4268
Thiết bị giãn dài nhựa

Thiết bị giãn dài nhựa

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thiết bị giãn dài nhựa Model: T16.001 Xuất xứ: T-TECH - Việt Nam

Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 096 111 4268
Thiết bị giãn dài nhựa

Thiết bị giãn dài nhựa

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thiết bị giãn dài nhựa Model: SY - 2 (Code: T16.005) Xuất xứ: Trung Quốc

Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 096 111 4268
Thiết bị kim lún nhựa

Thiết bị kim lún nhựa

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thiết bị kim lún nhựa Model: T16.006 Xuất xứ: T-TECH - Việt Nam

Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 096 111 4268
Bộ kim lún nhựa tự động

Bộ kim lún nhựa tự động

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ kim lún nhựa tự động Model: DF-4 (Code: T16.007) Xuất xứ: Trung Quốc

Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 096 111 4268
Máy khoan địa chất công trình

Máy khoan địa chất công trình

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy khoan địa chất công trình Model: XY-1 (Code: T15.043) Xuất xứ: Trung Quốc

Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 096 111 4268
Máy nén uốn xi măng 100KN

Máy nén uốn xi măng 100KN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy nén uốn xi măng 100KN Model: T09.001 Xuất xứ: T-TECH – Việt Na

Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 096 111 4268
Máy nén uốn xi măng 100KN

Máy nén uốn xi măng 100KN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy nén uốn xi măng 100KN Model: T09.002 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 096 111 4268
Máy nén uốn xi măng 300KN LUDA

Máy nén uốn xi măng 300KN LUDA

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy nén uốn xi măng 300KN LUDA Model: TYA-300 (Code: T09.006) Xuất xứ: LUDA – Trung Quốc

Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 096 111 4268
Máy trộn vữa xi măng tiêu chuẩn

Máy trộn vữa xi măng tiêu chuẩn

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy trộn vữa xi măng tiêu chuẩn Model: JJ-5 (Code: T09.008) Xuất xứ: XIYI – Trung Quốc

Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 096 111 4268
Tủ dưỡng hộ mẫu xi măng

Tủ dưỡng hộ mẫu xi măng

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ dưỡng hộ mẫu xi măng Model: HBY-40B; HSBY-40B (Code: T09.011) Xuất xứ: XIYI – Trung Quốc

Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 096 111 4268
Khuôn đúc mẫu bê tông hình trụ D150 x H300

Khuôn đúc mẫu bê tông hình trụ D150 x H300

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Khuôn đúc mẫu bê tông hình trụ D150 x H300 Model: T08.043 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 096 111 4268
Khuôn bê tông 150 x 150 x 600 mm

Khuôn bê tông 150 x 150 x 600 mm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Khuôn bê tông 150 x 150 x 600 mm Model: T08.040 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 096 111 4268
Khuôn bê tông  nhựa 150x150x150 mm

Khuôn bê tông nhựa 150x150x150 mm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Khuôn lập phương 150x150x150 mm Model: T08.030 Xuất xứ: Việt Nam

Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 096 111 4268
Bộ côn thử độ sụt bê tông

Bộ côn thử độ sụt bê tông

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ côn thử độ sụt bê tông Model: T08.052 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 096 111 4268
Máy kéo nén vạn năng , kết nối PC

Máy kéo nén vạn năng , kết nối PC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy kéo nén vạn năng , kết nối PC; Model: WEW-1000B- LUDA (Code: T06.016) Xuất xứ: LUDA - Trung Quốc

Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 096 111 4268
Máy kéo nén vạn năng 2000KN-T.TECH (Ngàm kẹp thủy lực)

Máy kéo nén vạn năng 2000KN-T.TECH (Ngàm kẹp thủy lực)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy kéo nén vạn năng 2000KN-T.TECH (Ngàm kẹp thủy lực) Model: T06.025 Xuất xứ: T-TECH - Việt Nam

Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 096 111 4268
Máy kéo nén vạn năng 1000KN - LUDA

Máy kéo nén vạn năng 1000KN - LUDA

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy kéo nén vạn năng 1000KN - LUDA Model:WE-1000B (Code: T06.005) ;(Ngàm kẹp thủy lực) Xuất xứ: LUDA - Trung Quốc

Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 096 111 4268
Máy kéo nén vạn năng 1000KN - JINGYUAN

Máy kéo nén vạn năng 1000KN - JINGYUAN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy kéo nén vạn năng 1000KN - JINGYUAN Model: WE-1000B; (Ngàm kẹp thủy lực)-Chiết Giang-TQ; Xuất xứ: JINGYUAN - Trung Quốc

Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 096 111 4268
Máy kéo nén vạn năng WAW

Máy kéo nén vạn năng WAW

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy kéo nén vạn năng WAW Model: WAW-1000B (Code: T06.018) Xuất xứ: Jingyuan - Trung Quốc

Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 096 111 4268