Y tế, Giáo dục, Thí nghiệm | 24087 sản phẩm

NGUỒN SÁNG NỘI SOI TAI MŨI HỌNG CHAMMED- MODEL: HDCL3

NGUỒN SÁNG NỘI SOI TAI MŨI HỌNG CHAMMED- MODEL: HDCL3

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: HDCL3 Hãng sản xuất: Chammed Nước sản xuất: Hàn Quốc

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU 980A/1/4/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 0903920115
ĐÈN MỔ GUBBEMED SAPPHIRE

ĐÈN MỔ GUBBEMED SAPPHIRE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hãng sản xuất: GUBBEMED Nước sản xuất: Đức

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU 980A/1/4/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 0903920115
ĐÈN MỔ GUBBEMED ZIRCON

ĐÈN MỔ GUBBEMED ZIRCON

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hãng sản xuất: GUBBEMED Nước sản xuất: Đức

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU 980A/1/4/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 0903920115
 ĐÈN MỔ GUBBEMED RUBY PLUS

ĐÈN MỔ GUBBEMED RUBY PLUS

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hãng sản xuất: GUBBEMED Nước sản xuất: Đức

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU 980A/1/4/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 0903920115
ĐÈN MỔ GUBBEMED TOPAZ

ĐÈN MỔ GUBBEMED TOPAZ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hãng sản xuất: GUBBEMED Nước sản xuất: Đức

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU 980A/1/4/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 0903920115
ĐÈN MỔ 2 NHÁNH ELPIS SOLARMAX LED  - MODEL: SolarMax LED 160+80

ĐÈN MỔ 2 NHÁNH ELPIS SOLARMAX LED - MODEL: SolarMax LED 160+80

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đèn mổ 2 nhánh LED Model: SolarMax LED 160+80 Hãng sản xuất: Elpis Xuất xứ: Hàn Quốc Bóng đèn LED

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU 980A/1/4/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 0903920115
DAO MỔ ĐIỆN  IG MEDICAL - MODEL: MAX VI

DAO MỔ ĐIỆN IG MEDICAL - MODEL: MAX VI

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dao mổ điện 400W Model: MAX VI Hãng sản xuất: IG Medical Xuất xứ: Đức Dùng cả trong phẫu thuật

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU 980A/1/4/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 0903920115
ĐÈN MỔ  2 NHÁNH ELPIS SOLARMAX LED 56+40

ĐÈN MỔ 2 NHÁNH ELPIS SOLARMAX LED 56+40

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đèn mổ 2 nhánh LED Model: SolarMax LED 56+40 Hãng sản xuất: Elpis Xuất xứ: Hàn Quốc Bóng đèn LED

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU 980A/1/4/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 0903920115
BÀN MỔ BERLIN

BÀN MỔ BERLIN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hãng sản xuất: Berlin Nước sản xuất: Đức

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU 980A/1/4/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 0903920115
BÀN MỔ SYLT

BÀN MỔ SYLT

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hãng sản xuất: SYLT Nước sản xuất: Đức

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU 980A/1/4/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 0903920115
MÁY THỞ CHĂM SÓC CHUYÊN SÂU HEYER - MODEL: ITERNIS ADV

MÁY THỞ CHĂM SÓC CHUYÊN SÂU HEYER - MODEL: ITERNIS ADV

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: ITERNIS ADV Hãng sản xuất: HEYER Nước sản xuất: Đức

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU 980A/1/4/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 0903920115
MÁY KHỬ RUNG (SỐC TIM) CU MEDICAL - MODEL: CU-SP2

MÁY KHỬ RUNG (SỐC TIM) CU MEDICAL - MODEL: CU-SP2

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: Ipad CU-SP2 Hãng sản xuất: CU MEDICAL Nước sản xuất: Hàn Quốc

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU 980A/1/4/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 0903920115
MÁY KHỬ RUNG (SỐC TIM) CU MEDICAL - MODEL: CU-SP1

MÁY KHỬ RUNG (SỐC TIM) CU MEDICAL - MODEL: CU-SP1

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: CU-SP1 Hãng sản xuất: CU MEDICAL Nước sản xuất: Hàn Quốc

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU 980A/1/4/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 0903920115
HỆ THỐNG MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ HEYER - MODEL: PASITHEC

HỆ THỐNG MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ HEYER - MODEL: PASITHEC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: PASITHEC Hãng sản xuất: HEYER Nước sản xuất: Đức

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU 980A/1/4/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 0903920115
MÁY KHỬ RUNG (SỐC TIM) CU MEDICAL - MODEL: IPAD NF1200

MÁY KHỬ RUNG (SỐC TIM) CU MEDICAL - MODEL: IPAD NF1200

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: Ipad NF1200 Hãng sản xuất: CU MEDICAL Nước sản xuất: Hàn Quốc

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU 980A/1/4/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 0903920115
MÁY KHỬ RUNG (SỐC TIM) CU MEDICAL - MODEL:CU ER5

MÁY KHỬ RUNG (SỐC TIM) CU MEDICAL - MODEL:CU ER5

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: CU ER5 Hãng sản xuất: CU MEDICAL Nước sản xuất: Hàn Quốc

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU 980A/1/4/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 0903920115
MONITOR & MÁY SỐC TIM  CU MEDICAL - MODEL: CU-HD1

MONITOR & MÁY SỐC TIM CU MEDICAL - MODEL: CU-HD1

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: CU-HD1 Hãng sản xuất: CU MEDICAL Nước sản xuất: Hàn Quốc

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU 980A/1/4/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 0903920115
MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN HEYER - MODEL: SCALIS

MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN HEYER - MODEL: SCALIS

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: SCALIS Hãng sản xuất: HEYER Nước sản xuất: Đức

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU 980A/1/4/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 0903920115
MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN TRISMED - MODEL: VITAPIA 7000K

MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN TRISMED - MODEL: VITAPIA 7000K

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Monitor theo dõi bệnh nhân Model: Vitapia 7000K Hãng sản xuất: Trismed Xuất xứ: Hàn Quốc

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU 980A/1/4/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 0903920115
 MÁY SOI CỔ TỬ CUNG MEDGYN - MODEL: AL-106

MÁY SOI CỔ TỬ CUNG MEDGYN - MODEL: AL-106

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: AL-106 Hãng sản xuất: Medgyn Nước sản xuất: Mỹ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU 980A/1/4/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 0903920115