255 N | EBMPapst 255 N | Quạt hướng trục loại nhỏ | DC axial compact fan | EBMPapst Vietnam Gợi ý:

(1 đánh giá)

Mã SP: 255 N | EBMPapst 255
Vui lòng gọi

Xuất xứ :EBM Papst Vietnam | Greentech Viet Nam

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :10-09-2020 09:23:34

255 N | EBMPapst 255 N | Quạt hướng trục loại nhỏ | DC axial compact fan | EBMPapst Vietnam Gợi ý:

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREENTECH

33 Đường DC5, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM

0935 04 1313

sales@greentechvn.com

http://greentechvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.
Technical description
Weight 0.005 kg
Dimensions 25 x 25 x 8 mm
Impeller material Glass-fiber reinforced PA plastic
Housing material Glass-fiber reinforced PBT plastic
Airflow direction Exhaust over struts
Direction of rotation Counterclockwise, viewed toward rotor
Storage Sintec sleeve bearing system
Service life L10 at 20 °C 35000 h
Service life L10 at 60 °C 15000 h
Cable Leads AWG 28, TR 64, stripped and tin-plated.
Motor protection Protection against reverse polarity and blocked rotor.
Approval VDE, CSA, UL
Option Possible custom designs; Speed signal Moisture protection
Type
  in mm cfm in dB(A) in Hz in V   in Bel
220 x 200 x 51 553.7 66   16 .. 36 DC 7.4
220 x 200 x 51 465.3 62   16 .. 30 DC 7.1
220 x 200 x 51 718.6 72   36 .. 72 DC 8.2
220 x 200 x 51 553.7 66   36 .. 72 DC 7.4
220 x 200 x 51 465.3 62   36 .. 57 DC 7.1
25 x 25 x 8 2.7 23   10 .. 14 DC 4.4
25 x 25 x 8 2 15   10 .. 14 DC  
25 x 25 x 8 2.7 23   4.5 .. 5.5 DC 4.4
25 x 25 x 8 1.4 5   4.5 .. 5.5 DC  
25 x 25 x 8 2.1 16   4.5 .. 5.5 DC  
92 x 92 x 38 86 55   7 .. 15 DC 6.4
92 x 92 x 38 139.6 69   6 .. 13.8 DC 7.8
92 x 92 x 38 164.9 73   6 .. 13.8 DC 8.2
92 x 92 x 38 76.6 51   7 .. 13.8 DC 6.1
92 x 92 x 38 86 55   12 .. 30 DC 6.4
92 x 92 x 38 139.6 69   12 .. 27.6 DC 7.8
92 x 92 x 38 164.9 73   12 .. 27.6 DC 8.2
92 x 92 x 38 76.6 51   11 .. 28 DC 6.1
92 x 92 x 38 86 55   36 .. 53 DC 6.4
92 x 92 x 38 139.6 69   20 .. 58 DC 7.8
92 x 92 x 38 164.9 73   20 .. 58 DC 8.2
92 x 92 x 38 76.6 51   36 .. 56 DC 6.1
92 x 92 x 38 159 64   7 .. 13,2 DC 7.6
92 x 92 x 38 159 64   14 .. 26,4 DC 7.6
92 x 92 x 38 159 64   36 .. 56 DC 7.6
92 x 92 x 38 138.4 59   36 .. 56 DC 7
92 x 92 x 32 54.8 38   6 .. 15 DC 5.1
92 x 92 x 32 78.3 48   6 .. 15 DC 5.9
92 x 92 x 32 63 42   6 .. 15 DC 5.4
92 x 92 x 32 33 24   6 .. 15 DC 4.1
92 x 92 x 32 40.1 29   6 .. 15 DC 4.5
92 x 92 x 32 47.1 35   6 .. 15 DC 4.7
92 x 92 x 32 54.8 38   12 .. 28 DC 5.1
92 x 92 x 32 78.3 50   12 .. 28 DC 6
92 x 92 x 32 63 42   12 .. 28 DC 5.4
92 x 92 x 32 47.1 35   12 .. 28 DC 4.7
92 x 92 x 32 47.1 37   36 .. 60 DC 5.2
92 x 92 x 32 54.8 38   36 .. 60 DC 5.1
92 x 92 x 32 78.3 50   36 .. 58 DC 6
92 x 92 x 32 47.1 35   36 .. 60 DC 4.7
92 x 92 x 25 49.5 32   8 .. 15 DC 4.7
92 x 92 x 25 49.5 32   8 .. 15 DC 4.7
92 x 92 x 25 55.4 36   8 .. 15 DC 5
92 x 92 x 25 60.1 39   8 .. 13.2 DC 5.1
92 x 92 x 25 35.9 23   8 .. 15 DC 4
92 x 92 x 25 42.4 28   8 .. 15 DC 4.3
92 x 92 x 25 42.4 28   8 .. 14 DC 4.3
92 x 92 x 25 49.5 32   8 .. 12.6 DC 4.7
92 x 92 x 25 55.4 36   8 .. 15 DC 5
92 x 92 x 25 60.1 39   8 .. 13.2 DC 5.1
92 x 92 x 25 60.1 39   8 .. 15 DC 5.1
92 x 92 x 25 35.9 23   8 .. 15 DC 4
92 x 92 x 25 42.4 28   8 .. 15 DC 4.3
92 x 92 x 25 49.5 32   18 .. 28 DC 4.7
92 x 92 x 25 55.4 36   18 .. 26 DC 5
92 x 92 x 25 60.1 39   18 .. 26 DC 5.1
92 x 92 x 25 60.1 39   18 .. 28 DC 5.1
92 x 92 x 25 35.9 23   18 .. 28 DC 4
92 x 92 x 25 42.4 28   18 .. 28 DC 4.3
92 x 92 x 25 55.4 36   18 .. 26 DC 5
92 x 92 x 25 60.1 39   18 .. 26 DC 5.1
92 x 92 x 25 60.1 39   18 .. 28 DC 5.1
92 x 92 x 25 35.9 23   18 .. 28 DC 4
92 x 92 x 25 42.4 28   18 .. 28 DC 4.3
92 x 92 x 25 49.5 32   36 .. 56 DC 4.7
40 x 40 x 20 5.9 18   4.5 .. 5.5 DC 3.8
40 x 40 x 20 5.9 18   10 .. 14 DC 3.8
40 x 40 x 20 5.9 18   20 .. 28 DC 3.8
92 x 92 x 38 43 35 60 115 AC 4.6
92 x 92 x 38 43 36 60 115 AC 4.7
92 x 92 x 38 39.5 32 50 230 AC 4.4
92 x 92 x 38 39.5 33 50 230 AC 4.5
92 x 92 x 38 52.4 41 60 115 AC 5.1
92 x 92 x 38 52.4 42 60 115 AC 5.2
92 x 92 x 38 44.2 36 50 230 AC 4.8
92 x 92 x 38 44.2 37 50 230 AC 4.9
92 x 92 x 38 31.8 26 60 115 AC 3.9
92 x 92 x 38 35.3 29 60 115 AC 4.2
92 x 92 x 38 28.9 24 50 230 AC 3.7
92 x 92 x 38 31.8 26 50 230 AC 3.9
92 x 92 x 25 41.2 40 60 115 AC 5.1
92 x 92 x 25 23 27 60 115 AC 4
92 x 92 x 25 31.2 34 60 115 AC 4.6
92 x 92 x 25 41.2 40 60 115 AC 5.1
92 x 92 x 25 23 27 60 115 AC 4
92 x 92 x 25 31.2 34 60 115 AC 4.6
92 x 92 x 25 34.8 35 50 230 AC 4.7
92 x 92 x 25 18.3 24 50 230 AC 3.8
92 x 92 x 25 26.5 29 50 230 AC 4.2
92 x 92 x 25 34.8 35 50 230 AC 4.7
92 x 92 x 25 18.3 24 50 230 AC 3.8
92 x 92 x 25 26.5 29 50 230 AC 4.2
40 x 40 x 10 4.7 22.1   4.5 .. 5.5 DC 4.4
40 x 40 x 10 5.3 26   4.5 .. 5.5 DC 4.6
119 x 119 x 38 182.6 65   9 .. 15 DC 7.2
119 x 119 x 38 209.1 67   9 .. 14 DC 7.4
119 x 119 x 38 153.1 60   9 .. 15 DC 6.8
119 x 119 x 38 294.5 76   16 .. 30 DC 8.5
119 x 119 x 38 335.7 78   16 .. 30 DC 8.9
119 x 119 x 38 182.6 65   16 .. 30 DC 7.2
119 x 119 x 38 209.1 67   16 .. 30 DC 7.4
119 x 119 x 38 229.7 70   16 .. 30 DC 7.6
119 x 119 x 38 259.2 73   16 .. 30 DC 8.1
119 x 119 x 38 153.1 60   16 .. 30 DC 6.8
119 x 119 x 38 294.5 76   36 .. 60 DC 8.5
119 x 119 x 38 335.7 78   36 .. 60 DC 8.9
119 x 119 x 38 182.6 65   36 .. 60 DC 7.2
119 x 119 x 38 209.1 67   36 .. 60 DC 7.4
119 x 119 x 38 229.7 70   36 .. 60 DC 7.6
119 x 119 x 38 259.2 73   36 .. 60 DC 8.1
119 x 119 x 38 153.1 60   36 .. 60 DC 6.8
40 x 40 x 10 4.7 22.1   10 .. 14 DC 4.4
40 x 40 x 10 4.7 22.1   10 .. 14 DC 4.4
40 x 40 x 10 5.3 26   10 .. 14 DC 4.6
40 x 40 x 10 5.3 26   10 .. 14 DC 4.6
40 x 40 x 10 3.5 17   10 .. 14 DC 3.8
40 x 40 x 10 3.5 17   10 .. 14 DC 3.8
40 x 40 x 20 8 29   10 .. 14 DC 4.7
40 x 40 x 25 11.2 39   8 .. 14 DC 5.5
40 x 40 x 25 13 43   8 .. 13.5 DC 5.8
40 x 40 x 25 14.1 46   8 .. 13.5 DC 6.1
40 x 40 x 20 5.9 18   10 .. 14 DC 3.8
40 x 40 x 10 4.7 22.1   20 .. 28 DC 4.4
40 x 40 x 10 5.3 26   21.6 .. 26.4 DC 4.4
40 x 40 x 20 8 29   20 .. 26.5 DC 4.7
40 x 40 x 25 11.2 39   18 .. 27 DC 5.5
40 x 40 x 25 13 43   18 .. 27 DC 5.8
40 x 40 x 25 14.1 46   18 .. 27 DC 6.1
119 x 119 x 38 94.2 44   6 .. 15 DC 5.3
119 x 119 x 38 106 49   6 .. 15 DC 5.7
119 x 119 x 38 139.6 57   7 .. 14 DC 6.5
119 x 119 x 38 94.2 44   12 .. 31,5 DC 5.3
119 x 119 x 38 106 49   12 .. 31,5 DC 5.7
119 x 119 x 38 139.6 57   12 .. 28 DC 6.5
119 x 119 x 38 94.2 44   12 .. 31,5 DC 5.3
119 x 119 x 38 94.2 44   36 .. 60 DC 5.3
119 x 119 x 38 94.2 44   36 .. 60 DC 5.3
40 x 40 x 28 22.4 54   8 .. 13,8 DC 6.6
40 x 40 x 28 14.1 42   8 .. 13,8 DC 5.5
40 x 40 x 28 18.3 48   8 .. 13,8 DC 6
40 x 40 x 28 22.4 54   16 .. 26,4 DC 6.6
40 x 40 x 28 14.1 42   16 .. 28 DC 5.5
40 x 40 x 28 18.3 48   16 .. 28 DC 6
119 x 119 x 32 100.1 45   6 .. 15 DC 5.8
119 x 119 x 32 56 30   6 .. 15 DC 4.3
119 x 119 x 32 82.5 39   6 .. 15 DC 5.3
119 x 119 x 32 56 30   6 .. 15 DC 4.3
119 x 119 x 32 82.5 39   6 .. 15 DC 5.3
119 x 119 x 32 81.3 39   8 .. 15 DC 5.3
119 x 119 x 32 82.5 39   8 .. 15 DC 5.3
119 x 119 x 32 100.1 45   8 .. 13.2 DC 5.8
119 x 119 x 32 106 47   6 .. 15 DC 6.1
119 x 119 x 32 120.2 51   6 .. 13.2 DC 6.4
119 x 119 x 32 100.1 45   12 .. 28 DC 5.8
119 x 119 x 32 100.1 45   12 .. 28 DC 5.8
119 x 119 x 32 56 30   12 .. 28 DC 4.3
119 x 119 x 32 82.5 39   12 .. 28 DC 5.3
119 x 119 x 32 100.1 45   18 .. 32 DC 5.8
119 x 119 x 32 100.1 45   21 .. 27 DC 5.8
119 x 119 x 32 106 47   12 .. 28 DC 6.1
119 x 119 x 32 120.2 51   12 .. 26.5 DC 6.4
119 x 119 x 32 100.1 45   36 .. 53 DC 5.8
119 x 119 x 32 82.5 39   36 .. 56 DC 5.3
119 x 119 x 32 100.1 45   40 .. 53 DC 5.8
119 x 119 x 38 167.9 55   7 .. 14.5 DC 6.4
119 x 119 x 25 100.1 43   8 .. 12.6 DC 5.3
119 x 119 x 25 100.1 43   8 .. 12.6 DC 5.3
119 x 119 x 25 55.4 26   7 .. 14 DC 3.9
127 x 127 53.6 26   7 .. 15 DC 3.9
119 x 119 x 25 82.5 38   7 .. 12.6 DC 4.8
119 x 119 x 25 67.1 32   7 .. 12.6 DC 4.3
119 x 119 x 25 82.5 38   7 .. 12.6 DC 4.8
119 x 119 x 25 67.1 32   7 .. 12.6 DC 4.3
119 x 119 x 25 132.5 55   9 .. 13.2 DC 6.7
119 x 119 x 38 141.4 50   7 .. 14 DC 6
119 x 119 x 38 88.4 37   7 .. 14 DC 5
119 x 119 x 38 108.4 42   7 .. 14 DC 5.3
119 x 119 x 38 120.7 46   7 .. 14 DC 5.6
119 x 119 x 38 167.9