Bảng ghim-từ tính Board-79220

 

Thông số kỹ thuật:

 - Dùng trong lớp học trẻ em.

 - Bảng đa năng dùng ghi chú, đánh ..

 - Bảng 3 trong 1: viết – nam ...

 - Viết ghi chú bằng bút lông và ...

 - Bảng ghim ghi chú trên các miếng mút ...