Bảng ghim-từ tính Board-79230

 

Thông số kỹ thuật:

 - Bảng ghi chú cá nhân.

 - Bảng viết loại nhỏ dùng ghi chú.

 - Viết ghi chú bằng bút lông và ...

 - Dùng dán giấy ghi chú bằng viên ...

 - Khung bảng viền nhôm bạc.