Băng keo 2 mặt

 

Bề rộng : 1cm  _  1.400 /cuộn

Bề rộng : 2cm _ 2.000 / cuộn