Bảng kiếng 2 lớp

 

Thông số kỹ thuật:

- Đặc điểm: 2 lớp. - Bề dày: 5mm.

- Rộng x cao: 120 x 80 cm