Bảng Quartet 100TEBM

 

Thông số kỹ thuật:

  - Kiểu dáng: Chân bầu.

  - Số lượng mặt bảng: 2 Bảng nam ...

  - Viết bút lông.

  - Đính nam châm.

  - Kẹp tài liệu khổ giấy: Max A1. ...

  - Kích cỡ mặt bảng (H x W): ...