Công dụng: Bình đo tỷ trọng có nhiệt kế Biohall là dụng cụ thí nghiệm dùng để đo tỷ trọng và xác định trọng lượng riêng của các chất lỏng nhằm phục vụ các ứng dụng đòi hỏi yêu cầu cao trong phòng thí nghiệm.

Thông số kỹ thuật:

Thông tin Mô tả Chi tiết
Đặc điềm:  • Xác định tỷ trọng với tích hợp trong nhiệt kế & túi nhiệt kế;
• Bền về cơ học và chịu được hóa chất;
• Có trường đánh dấu lớn, thuận tiện;
• Có nhiệt kế cùng với chứng chỉ.
 
Mã sản phẩm: BLS.1107.01 10 mL Class A, +/-: 3.0ml 
  BLS.1107.02  25 mL Class A,
+/-: 3.0ml 
  BLS.1107.03 50 mL Class A, +/-: 2.0ml
  BLS.1107.04 100 mL Class A, +/-: 1.0ml

Nếu bạn đang tìm kiếm các sản phẩm khác, vui lòng tham khảo chi tiết tại đây.