Ổ bi đá mã não chất lượng cao có thời gian sử dụng lâu dài.

Hiệu quả đo lường chính xác từ 0 đến 20 và từ 0 đến -1.

Thước chia độ dễ đọc với que chỉ màu đỏ.

Các bộ phận chủ yếu bằng thép không gỉ, các bộ phận khác được mạ crôm.

Bao gồm 4 quả cân khác nhau: 5.5g, 7.5g, 10g, 15g