• Bộ thí nghiệm chảy xoè bê tông
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Phù hợp tiêu chuẩn: BS EN 12350-5:2000

 

Độ chảy xòe của hỗn hợp bê tông được xác định bằng cách đo phạm vi chảy lan trên mặt phẳng sau khi khi rút côn tiêu chuẩn của một khối hỗn hợp bê tông nặng đã được đầm chặt

Cung cấp: 

- Côn chuẩn200x130x200mm

- Bàn chuẩn: Kích thước 800 x 800 (mm)

- Chày đầm gỗ: Kích thước đầu chày 40 x 40 (mm)

- Thước lá: 1000mm/1mm

- Bay, ca xúc mẫu