Bộ thiết bị xác định độ đường cuối của quá trình lên men

Mã sản phẩm: Pocket Saccharimeter

Saccharimeter 0-7%mas
đường kế 0-7%
Model 2530
Hsx: Funke Gerber- Đức
Saccharimeter 7-14%mas
đường kế 7-14%
Model 2531
Hsx: Funke Gerber- Đức
Saccharimeter 14-21%mas
đường kế 14-21%
Model 2532
Hsx: Funke Gerber- Đức
Saccharimeter 21-28%mas
đường kế 21-28%
Model 2533
Hsx: Funke Gerber- Đức