Điện thế - Công suất: 15V - 150W

Quy cách: Hộp 1 cái

Bán 5 cái trở lên