Bút chì màu 12 cây

 

 

 

 

Không độc hại

Mềm vừa phải

Hạn chế gẫy