Bút đỏ Chosch 0,5

Sản phẩm của hãng văn phòng phẩm nổi tiếng Chosch

12 cây mực đỏ / hộp

Giá 38.000

 

 

Bút đỏ đầu ngòi 0.5