Tính năng kỹ thuật:
- Cân chuẩn nội
- Khả năng cân: 320 g
- Độ đọc: 0.1 mg
- Độ tuyến tính: ±0.3 mg
- Chức năng: trừ bì, đếm, tính %
- Đơn vị cân: ct, g, mg
- Thời gian ổn định: 3 giây
- Màn hình hiển thị LCD
- Kích thước đĩa cân f 91 mm
- Kích thước cân: rộng 210 x sâu 340 x cao 325 mm
- Nguồn điện: AC adapter 220V
- Trọng lượng: 6 kg
 
Cung cấp kèm theo:
- AC adapter 220V