Cặp 3 dây giấy A4
- Kich thước A4.
-Độ dày: 5cm,7cm,10cm,

#cap3day,#cap3daygiayA4,#vanphongphamdk68@gmail.com,#vanphongphamhanoi,#vanphongphamgiare,#0936055788,..