CHÉO GIÀN GIÁO 1.96M, GIẰNG CHÉO GIÀN GIÁO: Chéo giàn giáo là thiết bị phải đi cùng với khung giàn giáo. Chéo giàn giáo Phoenix là sản phẩm chất lượng và giá rẻ tại HCM. Chúng tôi gia cố bo ngoài tại điểm giao hai cây chéo đính nhau. Giảm tối đa chéo gãy tại điểm yếu nhất của cặp chéo. Mỗi khung giàn giáo cần đi cùng với một cặp chéo. 
  - Chéo dàn giáo Phoenix: Chéo giáo dài 1.96m ( khoảng cách tính từ hai tâm lỗ) chuyên sử dụng cho khung dàn giáo 1.7m, 2ly, có nòng và khung giàn giáo 1.53m, 2ly, có đầu nối
 

chéo dàn giáo mạ kẽmchéo giàn giáo

  - Chéo dàn giáo gia cố thêm ống chống gãy tại điểm liên kết hai ống D21, tăng khả tăng chịu và chống gãy cho chéo giàn giáo

Chéo dàn giáo

 
   - Chéo dàn giáo dày 1.2ly, chéo giàn giáo 1.4ly, Chéo dàn giáo nhúng kẽm, chéo dàn giáo mạ kẽm
 
chéo dàn giáo

chéo giàn giáo