- Chốt Coffa panel, Chốt chữ A, Tán chuồn: Chốt chữ A chuyên dùng để lắp dựng hệ coppha panel có lỗ tam giác


 - Chốt liên kết coppha panel, coppha định hình, cotpha trụ, coppha cột: Được làm từ thép 10 nên lắp vào coppha khoan lỗ tròn.