HÌNH SẢN PHẨM

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Vật liệu:  Nhựa cao cấp ngoài trời
Màu: Đen - Nâu
Ứng dụng: Liên kết thanh ván sàn
Quy đổi: 1m2 sàn cần 25 cái
Giá bán:  1.500 đồng/cái