Cốc hoá mềm nhựa

Xuất xứ: Việt Nam

Phù hợp tiêu chuẩn: TCVN7495:2005 (ASTM D 5-97)

 

1. Thông số kỹ thuật:

- Dùng để xác định  xác định xác định độ kim lún của các loại vật liệu bitum đặc và bitum quánh (bán đặc).

- Nhiệt độ cài đặt: MT - 99,9C

- Thời gian cài đặt:  0 - 99,9 giây

- Pham vi kiểm soát nhiệt độ: MT - 60C

- Tự động đọc giá trị độ sâu kim lún và tính kết quả trung bình của 3 mẫu.

- Hiện thì nhiệt độ và độ sâu kim lún

2. Cung cấp:

Thiết bị chính, bát đựng nước kèm bộ phận gia nhiệt, cảm biến nhiệt độ, cốc đựng mẫu, kim tiêu chuẩn...