Cột lọc UP Human P.NIX UP Pack

NSX: Human - Hàn Quốc

Xuất xứ Hàn quốc

Dùng cho các hệ thống lọc nước RO, UP, Deion,...của Human model Power I P.Nix hay Arioso

Qui cách: 1bộ/pk.