ĐẠI LÝ YG1

(0 đánh giá)

Mã SP: D4541/4542,DJ543/544
Vui lòng gọi

Xuất xứ :YG - KOREAN

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :19-10-2020 08:27:55

• Mũi khoan HSSS coban Cao Cấp với lớp phủ TiN dành cho Thép và Thép Không Gỉ • Độ bóng bề mặt tốt và chất lượng cao, hiệu suất cao • Mũi khoan HPD dành cho Thép

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9

0985459559

hnthao87@gmail.com

http://bamongthuyluc.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

• Bảng thông số chi tiết như sau:

 

 

D4541020              D4541044              D4541973             D4541806

D4541920              D4541944              D4541074             D4541107

D4541021              D4541045              D4541075             D4541108

D4541921              D4541945              D4541975             D4541109

D4541022              D4541046              D4541076             D4541809

D4541922              D4541946              D4541976             D4541110

D4541023              D4541047              D4541077             D4541111

D4541923              D4541947              D4541078             D4541112

D4541024              D4541048              D4541079             D4541812

D4541924              D4541948              D4541080             D4541113

D4541025              D4541948              D4541081             D4541813

D4541925              D4541949              D4541082             D4541114

D4541026              D4541050              D4541083             D4541115

D4541926              D4541950              D4541983             D4541815

D4541027              D4451051              D4541084             D4541116

D4541927              D4541951              D4541085             D4541117

D4541028              D4541052              D4541985             D4541118

D4541928              D4541952              D4541086             D4541119

D4541029              D4541053              D4541986             D4541120

D4541929              D4541953              D4541087             D4541121

D4541030              D4541054              D4541088             D4541122

D4541930              D4541954              D4541089             D4541123

D4541031              D4541055              D4541090             D4541124

D4541931              D4541955              D4541091             D4541125

D4541032              D4541056              D4541092             D4541126

D4541932              D4541956              D4541992             D4541127

D4541033              D4541057              D4541093             D4541128

D4541933              D4541957              D4541993             D4541129

D4541034              D4541058              D4541094             D4541130

D4541934              D4541958              D4541994             

D4541035              D4541059              D4541095             

D4541935              D4541959              D4541995

D4541036              D4541060              D4541096

D4541936              D4541061              D4541996

D4541037              D4541062              D4541097

D4541937              D4541063              D4541098

D4541038              D4541064              D4541099

D4541938              D4541065              D4541999

D4541039              D4541965              D4541100

D4541939              D4541066              D4541101

D4541040              D4541966              D4541102

D4541940              D4541067              D4541802

D4541041              D4541068              D4541103

D4541941              D4541069              D4541803

D4541042              D4541070              D4541104

D4541942              D4541071              D4541105

D4541043              D4541072              D4541805

D4541943              D4541073              D4541106

 

D4542020              D4542070              D4542120

D4542920              D4542970              D4542121

D4542021              D4542071              D4542122

D4542921              D4542971              D4542123

D4542022              D4542072              D4542124

D4542922              D4542972              D4542125

D4542023              D4542073              D4542126

D4542923              D4542973              D4542127

D4542024              D4542074              D4542128

D4542924              D4542974              D4542129

D4542025              D4542075              D4542130

D4542925              D4542975              D4542135

D4542026              D4542076              D4542140

D4542926              D4542976              D4542141

D4542027              D4542077              D4542145

D4542927              D4542977              D4542150

D4542028              D4542078              D4542155

D4542928              D4542978              D4542156

D4542029              D4542079              D4542160

D4542929              D4542979              D4542165

D4542030              D4542080              D4542170

D4542930              D4542980              D4542175

D4542031              D4542081              D4542176

D4542931              D4542981              D4542180

D4542032              D4542082              D4542185

D4542932              D4542982              D4542190

D4542033              D4542083              D4542195

D4542933              D4542983              D4542196

D4542034              D4542084              D4542200

D4542934              D4542984              D4542205

D4542035              D4542085              D4542210

D4542935              D4542985              D4542211

D4542036              D4542086              D4542215

D4542936              D4542986              D4542220

D4542037              D4542087              D4542225

D4542937              D4542987              D4542230

D4542038              D4542088              D4542235

D4542938              D4542988              D4542240

D4542039              D4542089              D4542245

D4542939              D4542989              D4542250

D4542040              D4542090              D4542255

D4542940              D4542990              D4542260

D4542041              D4542091              D4542265

D4542941              D4542991              D4542270

D4542042              D4542092              D4542280

D4542942              D4542992              D4542290

D4542043              D4542093              D4542300

D4542943              D4542993              D4542310

D4542044              D4542094              D4542320

D4542944              D4542994              

D4542045              D4542095              

D4542945              D4542995              

D4542046              D4542096              

D4542946              D4542996              

D4542047              D4542097              

D4542947              D4542997              

D4542048              D4542098              

D4542948              D4542998

D4542049              D4542099

D4542949              D4542999

D4542050              D4542100

D4542950              D4542800

D4542051              D4542101

D4542951              D4542801

D4542052              D4542102

D4542952              D4542802

D4542053              D4542103

D4542953              D4542803

D4542054              D4542104

D4542954              D4542804

D4542055              D4542105

D4542955              D4542805

D4542056              D4542106

D4542956              D4542806

D4542057              D4542107

D4542957              D4542807

D4542058              D4542108

D4542958              D4542808

D4542059              D4542109

D4542959              D4542809

D4542060              D4542110

D4542960              D4542810

D4542061              D4542111

D4542961              D4542811

D4542062              D4542112

D4542962              D4542812

D4542063              D4542113

D4542963              D4542813

D4542064              D4542114

D4542964              D4542814

D4542065              D4542115

D4542965              D4542815

D4542066              D4542116

D4542966              D4542816

D4542067              D4542117

D4542967              D4542817

D4542068              D4542118

D4542968              D4542818

D4542069              D4542119

D4542969              D4542819

 

 

DJ543020              DJ543076              

DJ543021              DJ543077              

DJ543022              DJ543078              

DJ543023              DJ543079              

DJ543024              DJ543080              

DJ543025              DJ543081              

DJ543026              DJ543082              

DJ543027              DJ543083              

DJ543028              DJ543084              

DJ543029              DJ543085              

DJ543030              DJ543086              

DJ543031              DJ543087              

DJ543032              DJ543088              

DJ543033              DJ543089              

DJ543034              DJ543090              

DJ543035              DJ543091              

DJ543036              DJ543092              

DJ543037              DJ543093              

DJ543038              DJ543094              

DJ543039              DJ543095              

DJ543040              DJ543096              

DJ543041              DJ543097        

DJ543042              DJ543098             

DJ543043              DJ543099              

DJ543044              DJ543100              

DJ543045              DJ543101              

DJ543046              DJ543102              

DJ543047              DJ543103              

DJ543048              DJ543104              

DJ543049              DJ543105              

DJ543050              DJ543106              

DJ543051              DJ543107              

DJ543052              DJ543108              

DJ543053              DJ543109              

DJ543054              DJ543110              

DJ543055              DJ543111              

DJ543056              DJ543112              

DJ543057              DJ543113              

DJ543058              DJ543114              

DJ543059              DJ543115              

DJ543060              DJ543116              

DJ543061              DJ543117              

DJ543062              DJ543118              

DJ543063              DJ543119              

DJ543064              DJ543120              

DJ543065              DJ543121              

DJ543066              DJ543122              

DJ543067              DJ543123              

DJ543068              DJ543124              

DJ543069              DJ543125              

DJ543070              DJ543126              

DJ543071              DJ543127              

DJ543072              DJ543128              

DJ543073              DJ543129              

DJ543074              DJ543130

DJ543075              

 

 

DJ544020              DJ544068              DJ544116

DJ544021              DJ544069              DJ544117

DJ544022              DJ544070              DJ544118

DJ544023              DJ544071              DJ544119

DJ544024              DJ544072              DJ544120

DJ544025              DJ544073              DJ544121

DJ544026              DJ544074              DJ544122

DJ544027              DJ544075              DJ544123

DJ544028              DJ544076              DJ544124

DJ544029              DJ544077              DJ544125

DJ544030              DJ544078              DJ544126

DJ544031              DJ544079              DJ544127

DJ544032              DJ544080              DJ544128

DJ544033              DJ544081              DJ544129

DJ544034              DJ544082              DJ544130

DJ544035              DJ544083              DJ544135

DJ544036              DJ544084              DJ544140

DJ544037              DJ544085              DJ544141

DJ544038              DJ544086              DJ544145

DJ544039              DJ544087              DJ544150

DJ544040              DJ544088              DJ544155

DJ544041              DJ544089              DJ544156

DJ544042              DJ544090              DJ544160

DJ544043              DJ544091              DJ544165

DJ544044              DJ544092              DJ544170

DJ544045              DJ544093              DJ544175

DJ544046              DJ544094              DJ544176

DJ544047              DJ544095              DJ544180

DJ544048              DJ544096              DJ544185

DJ544049              DJ544097              DJ544190

DJ544050              DJ544098              DJ544195

DJ544051              DJ544099              DJ544196

DJ544052              DJ544100              DJ544200

DJ544053              DJ544101              

DJ544054              DJ544102              

DJ544055              DJ544103              

DJ544056              DJ544104              

DJ544057              DJ544105              

DJ544058              DJ544106              

DJ544059              DJ544107              

DJ544060              DJ544108              

DJ544061              DJ544109              

DJ544062              DJ544110              

DJ544063              DJ544111              

DJ544064              DJ544112              

DJ544065              DJ544113              

DJ544066              DJ544114              

DJ544067              DJ544115              

 

 

 

 

 

 

Vui lòng liên hệ:

 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ
Địa chỉ: Số 244/44, Đường Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: Mr. Thao 0985.459.559 hoặc Mr Hải : 0985.288.164
Email:thao.hoang@minhphuco.vn; hoanghai@minhphuco.vn
Website: www.
bamongthuyluc.com

 
 
Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9

hnthao87@gmail.com

http://bamongthuyluc.com

0985459559

Sản phẩm xem thêm