Đầu uốn thanh cái thủy lực TAC CB-150A ,CB-200A

 Đầu uốn thanh cái Thủy lực TAC CB-150A, Lưc uốn 15 tấn, Uốn được thanh cái đồng rộng 150mm, dày 12.5mm. Đầu uốn thanh cái Thủy lực Tac CB-200A, Lực uốn 15 tấn, Uốn được thanh cái đồng rộng 200mm, dày 10mm, ( Sử dụng kèm với bơm thủy lực phù hợp của hãng TAC)

 


∗Available pump: CP-700 or CTE-25AS

Model
Output
Width
Max. Thickness
Weight
CB-15OD
15 ton
150mm
12.5mm
23kg
CB-200A
15 ton
200mm
10mm
28kg