Dây thừng 4 tao là tên gọi của loại dây thừng có sức chịu lực cao được dùng nhiều trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp,điện lực, xây lắp điện. Loại dây thừng này có độ dài khoảng hơn 200m/ cuộn hoặc sẽ được đóng cuộn chiều dài theo yêu cầu của khách hàng.

Dây 4 tao 16mm

Dây 4 tao 18mm

Dât 8 tao 20mm

Dây 8 tao 22mm