Quy cách: 200 kg/phuy

CTHH: C12H25(OCH2CH2)nOH

Tên gọi khác: Lauryl Alcohol Ethoxylates, fatty alcohol (C12-C14)-polyglycolether (9 mol EO)

Là một trong những chất hoạt động bề mặt được sử dụng trong ngành hóa mỹ phẩm như nước lau sàn,...