Đèn khám mắt L2 Ri-Scope L 3723
Xenon XL 2.5V
01 bóng dự phòng
Pin trung