Dùng khám khúc xạ
Ánh sáng xenon 2.5V
Pin trung
Hãng sản xuất: Riester - Đức