Dùng khám khúc xạ
Ánh sáng xenon 3.5V
Pin Lithium
Hãng sản xuất: Riester - Đức