Xe đẩy dụng cụ dịch vụ LT LINE LT700, 3 ngăn, trống