• Đồng hồ so điện tử
  • Xuất xứ: Trung Quốc

 

1. Thông số kỹ thuật

- Dảỉ đo: (0 - 12,7)mm/0,01mm - (0 - 25,4)mm/0,01mm - (0 - 50,8)mm/0,01mm

- Cung cấp: Đồng hồ so, pin, hộp đựng