EAL580-B | Baumer EAL580-B | Bộ mã hóa vòng quay EAL580-B Baumer | Baumer Việt Nam

(0 đánh giá)

Mã SP: EAL580-B
Vui lòng gọi

Xuất xứ :Baumer Vietnam | Greentech Vietnam

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :23-03-2021 10:27:05

EAL580-B | Baumer EAL580-B | Bộ mã hóa vòng quay EAL580-B Baumer | Baumer Việt Nam

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREENTECH

33 Đường DC5, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM

0935 04 1313

sales@greentechvn.com

http://greentechvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

Characteristics

 • Type:

  absolute

 • Technology:

  optical

 • Output signal:

  ProfiNet

 • Construction:

  blind-shaft, multi-turn

 • Protection level:

  IP65, IP54

 • Other characteristics:

  compact, high-accuracy

 • Housing diameter:

  58 mm

Description

Absolute encoders in 58 mm design with bus interfaces, with blind or through hollow shaft. Optical sensing method and max. resolution singleturn 18 bit and multiturn 16 bit. LED status indicator, PROFINET IRT and maximum resistant against magnetic fields.

Sample picture Product family Size (flange) Shaft type Resolution max. Features

 
ø30 mm ø5 mm solid shaft
ø6 mm solid shaft
ø8 mm solid shaft
ST 4096 / 12 bit 
MT 8192 / 13 bit 
• Mini encoder
• SSI

 
ø30 mm ø5 mm solid shaft
ø6 mm solid shaft
ø8 mm solid shaft
ST 4096 / 12 bit • Mini encoder
• Singleturn
• SSI

 
ø30 mm ø6 mm solid shaft
ø8 mm solid shaft
ST 4096 / 12 bit 
MT 8192 / 13 bit 
• Mini encoder
• SSI

 
ø30 mm ø6 mm solid shaft
ø8 mm solid shaft
ST 4096 / 12 bit • Mini encoder
• Singleturn
• SSI

 
ø30 mm ø4 mm (blind hollow shaft)
ø6 mm (blind hollow shaft)
ST 4096 / 12 bit 
MT 8192 / 13 bit 
• Mini encoder
• SSI

 
ø30 mm ø4 mm (blind hollow shaft)
ø6 mm (blind hollow shaft)
ST 4096 / 12 bit • Mini encoder
• Singleturn
• SSI

 
ø42 mm ø6 mm solid shaft
ø10 mm solid shaft
ST 4096 / 12 bit 
MT 8192 / 13 bit 
• SSI

 
ø42 mm ø6 mm solid shaft
ø10 mm solid shaft
ST 4096 / 12 bit • Singleturn
• SSI

 
ø42 mm ø12 mm (blind hollow shaft) ST 4096 / 12 bit 
MT 8192 / 13 bit 
• SSI
• Reset input

 
ø42 mm ø12 mm (blind hollow shaft) ST 4096 / 12 bit • Singleturn
• SSI

 
ø42 mm ø6 mm solid shaft
ø10 mm solid shaft
ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤262144 / 18 bit 
• CANopen®

 
ø42 mm ø6 mm solid shaft
ø10 mm solid shaft
ST ≤4096 / 12 bit • Singleturn
• CANopen®

 
ø42 mm ø12 mm (blind hollow shaft) ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤262144 / 18 bit 
• CANopen®
• Resolution and zero point programmable

 
ø42 mm ø12 mm (blind hollow shaft) ST ≤4096 / 12 bit • Singleturn
• CANopen®

 
ø42 mm ø6 mm solid shaft
ø10 mm solid shaft
ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• DeviceNet

 
ø42 mm ø6 mm solid shaft
ø10 mm solid shaft
ST ≤4096 / 12 bit • Singleturn
• DeviceNet

 
ø42 mm ø12 mm (blind hollow shaft) ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• DeviceNet
• Resolution and zero point programmable

 
ø42 mm ø12 mm (blind hollow shaft) ST ≤4096 / 12 bit • Singleturn
• DeviceNet

 
ø42 mm ø6 mm solid shaft
ø10 mm solid shaft
ST 512 / 9 bit • Singleturn
• Parallel

 
ø42 mm ø12 mm (blind hollow shaft) ST 512 / 9 bit • Singleturn
• Parallel

 
ø58 mm ø10 x 20 mm, solid shaft with flat (clamping flange) ST 4096 / 12 bit 
MT 8192 / 13 bit 
• SSI

 
ø58 mm ø10 x 20 mm, solid shaft with flat (clamping flange) ST 4096 / 12 bit • SSI
• Singleturn

 
ø58 mm ø6 x 10 mm, solid shaft with flat (synchro flange) ST 4096 / 12 bit 
MT 8192 / 13 bit 
• SSI
• Reset input

 
ø58 mm ø6 x 10 mm, solid shaft with flat (synchro flange) ST 4096 / 12 bit • SSI
• Singleturn

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft)
ø15 mm (blind hollow shaft)
ST 4096 / 12 bit 
MT 8192 / 13 bit 
• SSI

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft)
ø15 mm (blind hollow shaft)
ST 4096 / 12 bit • SSI
• Singleturn

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft)
ø15 mm (blind hollow shaft)
ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤262144 / 18 bit 
• CANopen®
• Resolution and zero point programmable

 
ø58 mm ø10 x 20 mm, solid shaft with flat (clamping flange) ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤262144 / 18 bit 
• CANopen®
• Resolution and zero point programmable

 
ø58 mm ø6 x 10 mm, solid shaft with flat (synchro flange) ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤262144 / 18 bit 
• CANopen®
• Resolution and zero point programmable

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft) ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤262144 / 18 bit 
• CANopen®
• Resolution and zero point programmable
• Redundant
• Integrated control system

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft)
ø15 mm (blind hollow shaft)
ST ≤4096 / 12 bit • CANopen®
• CANopen®

 
ø58 mm ø10 x 20 mm, solid shaft with flat (clamping flange) ST ≤4096 / 12 bit • CANopen®
• Singleturn

 
ø58 mm ø6 x 10 mm, solid shaft with flat (synchro flange) ST ≤4096 / 12 bit • CANopen®
• Singleturn

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft) ST ≤4096 / 12 bit • Singleturn
• CANopen®
• Redundant
• Integrated control system

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange) ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤262144 / 18 bit 
• CANopen®
• Integrated fieldbus interface
• Redundant
• Integrated control system

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange) ST ≤4096 / 12 bit • Singleturn
• CANopen®
• Redundant
• Integrated control system

 
ø58 mm ø6 mm solid shaft (synchro flange) ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤262144 / 18 bit 
• CANopen®
• Redundant
• Integrated control system

 
ø58 mm ø6 mm solid shaft (synchro flange) ST ≤4096 / 12 bit • Singleturn
• CANopen®
• Redundant
• Integrated control system

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange) ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• DeviceNet
• Integrated fieldbus interface

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange) ST ≤4096 / 12 bit • Singleturn
• DeviceNet

 
ø58 mm ø6 mm solid shaft (synchro flange) ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• DeviceNet

 
ø58 mm ø6 mm solid shaft (synchro flange) ST ≤4096 / 12 bit • Singleturn
• DeviceNet

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft) ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• DeviceNet
• Resolution and zero point programmable

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft) ST ≤4096 / 12 bit • Singleturn
• DeviceNet

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• Analog
• Redundant

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft ST ≤4096 / 12 bit • Singleturn
• Analog
• Redundant

 
ø58 mm ø6 mm solid shaft ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• Analog
• Redundant

 
ø58 mm ø6 mm solid shaft ST ≤4096 / 12 bit • Singleturn
• Analog
• Redundant

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft) - • Analog
• Redundant

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft) - • Singleturn
• Analog
• Redundant

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange) ST ≤4096 / 12 bit • Singleturn
• Parallel

 
ø58 mm ø6 mm solid shaft (synchro flange) ST ≤4096 / 12 bit • Singleturn
• Parallel

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft) ST 4096 / 12 bit • Singleturn
• Parallel

 
ø58 mm ø10 x 20 mm, solid shaft with flat (clamping flange) ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤262144 / 18 bit 
• CANopen®, DeviceNet
• EtherCAT, EtherNet/IP
• SAEJ1939, PoE, Profibus
• PROFINET, POWERLINK

 
ø58 mm ø10 x 20 mm, solid shaft with flat (clamping flange) ST ≤4096 / 12 bit • CANopen®, DeviceNet
• EtherCAT, EtherNet/IP
• SAEJ1939, PoE, Profibus
• PROFINET, POWERLINK

 
ø58 mm ø6 x 10 mm, solid shaft with flat (synchro flange) ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤262144 / 18 bit 
• CANopen®, DeviceNet
• EtherCAT, EtherNet/IP
• SAEJ1939, PoE, Profibus
• PROFINET, POWERLINK

 
ø58 mm ø6 x 10 mm, solid shaft with flat (synchro flange) ST ≤4096 / 12 bit • CANopen®, DeviceNet
• EtherCAT, EtherNet/IP
• SAEJ1939, PoE, Profibus
• PROFINET, POWERLINK

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft)
ø15 mm (blind hollow shaft)
ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤262144 / 18 bit 
• CANopen®, DeviceNet
• EtherCAT, EtherNet/IP
• SAEJ1939, PoE, Profibus
• PROFINET, POWERLINK

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft)
ø15 mm (blind hollow shaft)
ST ≤4096 / 12 bit • CANopen®, DeviceNet
• EtherCAT, EtherNet/IP
• SAEJ1939, PoE, Profibus
• PROFINET, POWERLINK

 
ø58 mm ø10...15 mm (blind hollow shaft) ST ≤262144 / 18 bit (adjustable) 
MT ≤65536 / 16 bit (adjustable) 
• PROFINET I/O

 
ø58 mm ø10...14 mm (through hollow shaft) ST ≤262144 / 18 bit (adjustable) 
MT ≤65536 / 16 bit (adjustable) 
• PROFINET I/O

 
ø58 mm ø10 x 20 mm, solid shaft with flat ST ≤262144 / 18 bit (adjustable) 
MT ≤65536 / 16 bit (adjustable) 
• PROFINET I/O

 
ø58 mm ø6 x 10 mm, solid shaft with flat ST ≤262144 / 18 bit (adjustable) 
MT ≤65536 / 16 bit (adjustable) 
• PROFINET I/O

 
ø58 mm 9.25 mm cone shaft (1:10) ST 8192 / 13 bit • SSI
• Operating temperature max. +105 °C

 
ø58 mm 9.25 mm cone shaft (1:10) ST 8192 / 13 bit • BiSS C
• Operating temperature max. +105 °C

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft ST ≤16384 / 14 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• Incremental outputs as option

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft ST ≤16384 / 14 bit • Gray or binary code

 
ø58 mm ø6 mm solid shaft ST ≤16384 / 14 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• Incremental outputs as option

 
ø58 mm ø6 mm solid shaft ST ≤16384 / 14 bit • Gray or binary code

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft)
ø14 mm (blind hollow shaft)
ø15 mm (blind hollow shaft)
ST ≤16384 / 14 bit 
MT 4096 / 12 bit 
• Diagnostic functions

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft)
ø14 mm (blind hollow shaft)
ø15 mm (blind hollow shaft)
ST ≤16384 / 14 bit • Diagnostic functions

 
ø58 mm ø10 mm (through hollow shaft)
ø12 mm (through hollow shaft)
ø14 mm (through hollow shaft)
ST ≤16384 / 14 bit 
MT 4096 / 12 bit 
• Diagnostic functions

 
ø58 mm ø10 mm (through hollow shaft)
ø12 mm (through hollow shaft)
ø14 mm (through hollow shaft)
ST ≤16384 / 14 bit • Diagnostic functions

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange)
ø6 mm solid shaft (synchro flange)
ST ≤8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• CANopen®
• CANopen® Lift
• Status indicator

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft)
ø14 mm (blind hollow shaft)
ø15 mm (blind hollow shaft)
ST ≤8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• CANopen®
• LED status indicator

 
ø58 mm ø10 mm (through hollow shaft)
ø12 mm (through hollow shaft)
ø14 mm (through hollow shaft)
ST ≤8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• CANopen®
• LED status indicator

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange)
ø6 mm solid shaft (synchro flange)
ST ≤8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• DeviceNet
• LED status indicator

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange)
ø6 mm solid shaft (synchro flange)
ST 8192 / 13 bit 
MT 4096 / 12 bit 
• RS485

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft)
ø14 mm (blind hollow shaft)
ST 8192 / 13 bit 
MT 4096 / 12 bit 
• RS485

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange)
ø6 mm solid shaft (synchro flange)
ST 8192 / 13 bit 
MT 4096 / 12 bit 
• SLIN protocol

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft ST 8192 / 13 bit • Gray code

 
ø58 mm ø6 mm solid shaft ST 8192 / 13 bit • Gray code

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange)
ø6 mm solid shaft (synchro flange)
ST ≤8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• CANopen®, DeviceNet
• EtherCAT, EtherNet/IP, SSI
• SAEJ1939, Profibus, PoE
• PROFINET, POWERLINK

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange)
ø6 mm solid shaft (synchro flange)
ST ≤8192 / 13 bit • CANopen®, DeviceNet
• EtherCAT, EtherNet/IP, SSI
• SAEJ1939, Profibus, PoE
• PROFINET, POWERLINK

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange)
ø6 mm solid shaft (synchro flange)
ST ≤8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• CANopen®, DeviceNet
• EtherCAT, EtherNet/IP, SSI
• SAEJ1939, Profibus, PoE
• PROFINET, POWERLINK

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft)
ø14 mm (blind hollow shaft)
ø15 mm (blind hollow shaft)
ST ≤8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• CANopen®, DeviceNet
• EtherCAT, EtherNet/IP, SSI
• SAEJ1939, Profibus, PoE
• PROFINET, POWERLINK

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft)
ø14 mm (blind hollow shaft)
ø15 mm (blind hollow shaft)
ST ≤8192 / 13 bit • CANopen®, DeviceNet
• EtherCAT, EtherNet/IP, SSI
• SAEJ1939, Profibus, PoE
• PROFINET, POWERLINK

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft)
ø14 mm (blind hollow shaft)
ø15 mm (blind hollow shaft)
ST ≤8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• CANopen®, DeviceNet
• EtherCAT, EtherNet/IP, SSI
• SAEJ1939, Profibus, PoE
• PROFINET, POWERLINK

 
ø58 mm ø10 mm (through hollow shaft)
ø12 mm (through hollow shaft)
ø14 mm (through hollow shaft)
ST ≤8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• CANopen®, DeviceNet
• EtherNet/IP
• Profibus, PROFINET

 
ø58 mm ø10 mm (through hollow shaft)
ø12 mm (through hollow shaft)
ø14 mm (through hollow shaft)
ST ≤8192 / 13 bit • CANopen®, DeviceNet
• EtherNet/IP
• Profibus, PROFINET

 
ø75 mm ø14 mm (through hollow shaft) ST ≤8192 / 13 bit 
MT ≤4096 / 12 bit 
• Interbus profile 71
• ENCOM profile K3

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange)
ø6 mm solid shaft (synchro flange)
ST ≤8192 / 13 bit 
MT ≤4096 / 12 bit 
• Interbus profile 71
• ENCOM profile K3

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange)
ø6 mm solid shaft (synchro flange)
ST 262144 / 18 bit 
MT 4096 / 12 bit 
• Optional incremental outputs

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange)
ø6 mm solid shaft (synchro flange)
ST ≤262144 / 18 bit • Diagnostic functions
• Incremental outputs as option

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft)
ø14 mm (blind hollow shaft)
ø15 mm (blind hollow shaft)
ST 262144 / 18 bit 
MT 4096 / 12 bit 
• Diagnostic functions

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft)
ø14 mm (blind hollow shaft)
ø15 mm (blind hollow shaft)
ST ≤262144 / 18 bit • Diagnostic functions
• Incremental outputs as option

 
ø58 mm ø10 mm (through hollow shaft)
ø12 mm (through hollow shaft)
ø14 mm (through hollow shaft)
ST 262144 / 18 bit 
MT 4096 / 12 bit 
• Diagnostic functions

 
ø58 mm ø10 mm (through hollow shaft)
ø12 mm (through hollow shaft)
ø14 mm (through hollow shaft)
ST ≤262144 / 18 bit • Diagnostic functions
• Incremental outputs as option

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange)
ø6 mm solid shaft (synchro flange)
ST ≤262144 / 18 bit 
MT ≤16384 / 14 bit 
• CANopen®
• CANopen® Lift
• Status indicator

 
ø58 mm ø10 mm (through hollow shaft)
ø12 mm (through hollow shaft)
ø14 mm (through hollow shaft)
ST ≤262144 / 18 bit 
MT ≤16384 / 14 bit 
• CANopen®
• LED status indicator

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange)
ø6 mm solid shaft (synchro flange)
ST ≤262144 / 18 bit 
MT ≤8192 / 13 bit 
• CANopen®, DeviceNet
• EtherCAT, EtherNet/IP, SSI
• SAEJ1939, Profibus, PoE
• PROFINET, POWERLINK

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange)
ø6 mm solid shaft (synchro flange)
ST ≤262144 / 18 bit • CANopen®, DeviceNet
• EtherCAT, EtherNet/IP, SSI
• SAEJ1939, Profibus, PoE
• PROFINET, POWERLINK

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft)
ø14 mm (blind hollow shaft)
ø15 mm (blind hollow shaft)
ST ≤262144 / 18 bit 
MT ≤8192 / 13 bit 
• CANopen®, DeviceNet
• EtherCAT, EtherNet/IP, SSI
• SAEJ1939, Profibus, PoE
• PROFINET, POWERLINK

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft)
ø14 mm (blind hollow shaft)
ø15 mm (blind hollow shaft)
ST ≤262144 / 18 bit • CANopen®, DeviceNet
• EtherCAT, EtherNet/IP, SSI
• SAEJ1939, Profibus, PoE
• PROFINET, POWERLINK

 
ø58 mm ø10 mm (through hollow shaft)
ø12 mm (through hollow shaft)
ø14 mm (through hollow shaft)
ST ≤262144 / 18 bit 
MT ≤8192 / 13 bit 
• Total resolution 31 bit
• CANopen®, DeviceNet
• EtherNet/IP
• Profibus, PROFINET

 
ø58 mm ø10 mm (through hollow shaft)
ø12 mm (through hollow shaft)
ø14 mm (through hollow shaft)
ST ≤262144 / 18 bit • CANopen®, DeviceNet
• EtherNet/IP
• Profibus, PROFINET

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange) ST 4096 / 12 bit 
MT 8192 / 13 bit 
• Material: stainless steel 1.4305
• Protection IP 69K

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange) ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤262144 / 18 bit 
• Material: stainless steel 1.4305
• Protection IP 69K

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange) ST ≤8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• Material: stainless steel 1.4305
• Protection IP 69K

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange) ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤262144 / 18 bit 
• Protection IP 69K
• CANopen®, DeviceNet
• EtherCAT, EtherNet/IP
• SAEJ1939, Profibus
• PROFINET, POWERLINK

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft ST ≤16384 / 14 bit • Stainless steel design
• Gray or binary code

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft ST ≤16384 / 14 bit 
MT 4096 / 12 bit 
• Stainless steel design

 
ø58 mm ø12 mm (through hollow shaft)
ø14 mm (through hollow shaft)
ST ≤8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• Stainless steel design
• CANopen®
• DeviceNet
• EtherNet-IP
• Profibus
• PROFINET

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange)
ø6 mm solid shaft (synchro flange)
ST ≤8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• Stainless steel design
• CANopen®
• DeviceNet
• Profibus

 
ø60 mm ø6 mm solid shaft ST 8192 / 13 bit 
MT 4096 / 12 bit 
• ATEX II 3 G / 3 D

 
ø115 mm ø11 mm solid shaft ST 8192 / 13 bit 
MT 4096 / 12 bit 
• ATEX II 3 G / 3 D
• SSI, Profibus, CANopen®

 
ø115 mm ø11 mm solid shaft ST 8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• ATEX II 3 G / 3 D
• SSI, Profibus, CANopen®, DeviceNet, PROFINET
• Multiturn sensing with microGen technologie
• Without gears and battery
• Special protection against corrosion

 
ø115 mm ø11 mm solid shaft ST 8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• Encoder combination with centrifugal switch FSL
• SSI, Profibus, CANopen®, DeviceNet
• Multiturn sensing with microGen technologie
• Without gears and battery
• EURO flange B10
• Special protection against corrosion

 
ø122 mm ø16...20 mm (blind hollow shaft)
ø17 mm (cone shaft 1:10)
ST 8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• ATEX II 3G/3D
• SSI, Profibus, CANopen®, DeviceNet, PROFINET
• Multiturn sensing with microGen technologie
• Without gears and battery
• Special protection against corrosion

 
ø105 mm ø16...20 mm (blind hollow shaft)
ø17 mm (cone shaft 1:10)
ST 1048576 / 20 bit 
MT 1048576 / 20 bit 
• SSI
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø105 mm ø16...20 mm (through hollow shaft) ST 1048576 / 20 bit 
MT 1048576 / 20 bit 
• SSI
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø105 mm ø16...20 mm (blind hollow shaft)
ø17 mm (cone shaft 1:10)
ST 8192 / 13 bit 
MT 65536 / 16 bit 
• CANopen®
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø105 mm ø16...20 mm (blind hollow shaft)
ø17 mm (cone shaft 1:10)
ST 8192 / 13 bit 
MT 65536 / 16 bit 
• DeviceNet
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø105 mm ø16...20 mm (blind hollow shaft)
ø17 mm (cone shaft 1:10)
ST 8192 / 13 bit 
MT 65536 / 16 bit 
• Profibus DPV0 or DPV2
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø105 mm ø16...20 mm (through hollow shaft) ST 8192 / 13 bit 
MT 65536 / 16 bit 
• CANopen®
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø105 mm ø16...20 mm (through hollow shaft) ST 8192 / 13 bit 
MT 65536 / 16 bit 
• DeviceNet
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø105 mm ø16...20 mm (through hollow shaft) ST 8192 / 13 bit 
MT 65536 / 16 bit 
• Profibus DPV0 or DPV2
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø105 mm ø16...20 mm (blind hollow shaft)
ø17 mm (cone shaft 1:10)
ST 8192 / 13 bit 
MT 65536 / 16 bit 
• EtherCAT
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø105 mm ø16...20 mm (blind hollow shaft)
ø17 mm (cone shaft 1:10)
ST 8192 / 13 bit 
MT 65536 / 16 bit 
• EtherNet/IP
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø105 mm ø16...20 mm (blind hollow shaft)
ø17 mm (cone shaft 1:10)
ST 8192 / 13 bit 
MT 65536 / 16 bit 
• PROFINET
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø105 mm ø16...20 mm (through hollow shaft) ST 8192 / 13 bit 
MT 65536 / 16 bit 
• EtherCAT
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø105 mm ø16...20 mm (through hollow shaft) ST 8192 / 13 bit 
MT 65536 / 16 bit 
• EtherNet/IP
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø105 mm ø16...20 mm (through hollow shaft) ST 8192 / 13 bit 
MT 65536 / 16 bit 
• PROFINET
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø115 mm ø11 mm solid shaft ST 1048576 / 20 bit 
MT 1048576 / 20 bit 
• SSI
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø115 mm ø11 mm solid shaft ST 8192 / 13 bit 
MT 65536 / 16 bit 
• CANopen®
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø115 mm ø11 mm solid shaft ST 8192 / 13 bit 
MT 65536 / 16 bit 
• DeviceNet
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø115 mm ø11 mm solid shaft ST 8192 / 13 bit 
MT 65536 / 16 bit 
• Profibus DPV0 or DPV2
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø115 mm ø11 mm solid shaft ST 8192 / 13 bit 
MT 65536 / 16 bit 
• EtherCAT
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø115 mm ø11 mm solid shaft ST 8192 / 13 bit 
MT 65536 / 16 bit 
• EtherNet/IP
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø115 mm ø11 mm solid shaft ST 8192 / 13 bit 
MT 65536 / 16 bit 
• PROFINET
• Protection against corrosion C5-M
• Integrated speed switch
• Multiturn sensing with Energy Harvesting technologie
• Without gears and battery

 
ø122 mm ø16...20 mm (blind hollow shaft)
ø17 mm (cone shaft 1:10)
ST 8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• Encoder combination with electronic speed switch ESL
• SSI, Profibus, CANopen®, DeviceNet
• Multiturn sensing with microGen technologie
• Without gears and battery
• Special protection against corrosion

 
ø122 mm ø16...20 mm (blind hollow shaft)
ø17 mm (cone shaft 1:10)
ST 8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• Encoder combination with electronic speed switch ESL
• SSI, Profibus, CANopen®, DeviceNet
• Multiturn sensing with microGen technologie
• Without gears and battery
• Special protection against corrosion

 
ø122 mm ø16...20 mm (blind hollow shaft)
ø17 mm (cone shaft 1:10)
ST 8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• Encoder combination with centrifugal switch FSL
• SSI, Profibus, CANopen®, DeviceNet
• Multiturn sensing with microGen technologie
• Without gears and battery
• Special protection against corrosion

 
ø160 mm ø38...70 mm (through hollow shaft) ST 8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• ATEX II 3 G / 3 D
• SSI, Profibus, CANopen®, DeviceNet
• Multiturn sensing with microGen technologie
• Without gears and battery
• Special protection against corrosion

 
ø90 mm ø25.4 mm (through hollow shaft) ST 8192 / 13 bit 
MT 4096 / 12 bit 
• Diagnostic functions

 
ø90 mm ø16...25.4 mm (through hollow shaft) ST ≤8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• CANopen®
• DeviceNet
• Profibus

 
ø116 mm ø50.8 mm (through hollow shaft) ST 8192 / 13 bit 
MT 4096 / 12 bit 
• Diagnostic functions

 
ø116 mm ø50.8 mm (through hollow shaft) ST ≤8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• CANopen®
• DeviceNet
• Profibus

 
ø70 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange) ST 16384 / 14 bit 
MT 4096 / 12 bit 
• Ex II 2D/2G (ATEX)
• SSI

 
ø70 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange) ST 16384 / 14 bit • Ex II 2D/2G (ATEX)
• SSI

 
ø70 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange) ST ≤262144 / 18 bit 
MT ≤16384 / 14 bit 
• Ex II 2D/2G (ATEX)
• CANopen®

 
ø70 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange) ST ≤8192 / 13 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• Ex II 2D/2G (ATEX)
• Profibus

 
ø24 mm ø4 mm (blind hollow shaft) ST 4096 / 12 bit • SSI
• Gray code
• Mini encoder

 
ø58 mm ø10 mm (through hollow shaft)
ø12 mm (through hollow shaft)
ø14 mm (through hollow shaft)
16 bit • Analog output
• Multiturn

 
ø58 mm ø6 mm solid shaft 14 bit • Analog output
• Singleturn

 
ø58 mm ø10...14 mm (blind hollow shaft) ST ≤131072 / 17 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• EtherCAT
• Diagnostic functions

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange) ST ≤131072 / 17 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• EtherCAT
• Diagnostic functions

 
ø58 mm ø10 mm (through hollow shaft)
ø12 mm (through hollow shaft)
ø14 mm (through hollow shaft)
ST ≤16384 / 14 bit 
MT ≤16777216 / 24 bit 
• SSI
• Diagnostic functions
• Incremental outputs as option

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange) ST 8192 / 13 bit • SSI
• Gray code

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange) ST ≤16384 / 14 bit 
MT ≤16777216 / 24 bit 
• SSI
• Gray or binary code
• Incremental outputs as option

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft ST 4096 / 12 bit 
MT 4096 / 12 bit 
• SSI + Resolver
• Gray or binary code
• Magnetic sensing

 
ø80 mm ø20 mm (through hollow shaft)
ø22 mm (through hollow shaft)
ø25 mm (through hollow shaft)
ø27 mm (through hollow shaft)
ST ≤131072 / 17 bit 
MT ≤65536 / 16 bit 
• EtherCAT
• Diagnostic functions

 
ø80 mm ø20 mm (through hollow shaft)
ø22 mm (through hollow shaft)
ø25 mm (through hollow shaft)
ø27 mm (through hollow shaft)
ST ≤32768 / 15 bit 
MT ≤16777216 / 24 bit 
• SSI
• Gray or binary code
• Incremental outputs as option

 
ø58 mm ø10 mm (through hollow shaft)
ø12 mm (through hollow shaft)
ø14 mm (through hollow shaft)
14 bit • Analog output
• Singleturn
• Flexible cable concept

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft) ST ≤8192 / 13 bit • Singleturn
• CANopen®

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft) ST ≤4096 / 12 bit • Singleturn
• Parallel

 
ø58 mm ø12 mm (blind hollow shaft) ST 4096 / 12 bit • Singleturn
• SSI

 
ø58 mm ø12 mm (through hollow shaft) ST ≤8192 / 13 bit • Singleturn
• CANopen®

 
ø58 mm ø12 mm (through hollow shaft) ST ≤4096 / 12 bit • Singleturn
• Parallel

 
ø58 mm ø12 mm (through hollow shaft) ST 4096 / 12 bit • Singleturn
• SSI

 
ø75 mm ø14 mm (through hollow shaft) ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤4096 / 12 bit 
• 1024 cams
• 16 outputs

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange)
ø6 mm solid shaft (synchro flange)
ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤4096 / 12 bit 
• 1024 cams
• 16 outputs

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft ST 1024 / 10 bit • Reset input

 
ø58 mm ø6 mm solid shaft ST 1024 / 10 bit • Reset input

 
ø75 mm ø14 mm (through hollow shaft) ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤4096 / 12 bit 
• Programmable

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange)
ø6 mm solid shaft (synchro flange)
ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤4096 / 12 bit 
• Programmable

 
ø58 mm ø10 mm solid shaft (clamping flange)
ø6 mm solid shaft (synchro flange)
ST 2880 • Gray excess code

 
- - - • Cable transducer max. 2.3 m
• Analog
• Redundant

 
- - 0.1 mm/step • Cable transducer max. 5 m
• CANopen®
• Redundant

 
- - 0.1 mm/step • Cable transducer max. 5 m
• CANopen®

 
- - 0.1 mm/step • Cable transducer max. 5 m
• SSI

 
- - - • Cable transducer max. 5 m
• Analog
• Redundant

 
- - - • Cable transducer max. 5 m
• Analog
• Redundant

 
- - 0.1 mm/step • Cable transducer max. 7.5 m
• CANopen®

 
- - - • Cable transducer max. 7.5 m
• Analog
• Redundant

 
- ø300...3183 mm (through hollow shaft) - • "Quasi-absolut", i. e. providing a valid absolute position only after initialization
• Integrated signal processing
• SSI, resolution up to 20 bit
• Magnetic sensing
• Protection IP 67
• Incremental outputs as option

 
- ø90...300 mm (through hollow shaft) - • "Quasi-absolut", i. e. providing a valid absolute position only after initialization
• Integrated signal processing
• SSI, resolution up to 20 bit
• Magnetic sensing
• Protection IP 67
• Incremental outputs as option

 
- ø30 mm (through hollow shaft) ST ≤65536 / 16 bit • Resolution up to 16 bit
• Protection IP 67
• SSI, CANopen®
• Incremental outputs as option

 
ø101.3 mm ø16...80 mm (through hollow shaft) ST ≤131072 / 17 bit • Resolution up to 17 bit
• Protection IP 67
• SSI
• Additional incremental output

 
ø203.1 mm ø50...180 mm (through hollow shaft) ST ≤131072 / 17 bit • Resolution up to 17 bit
• Protection IP 67
• SSI
• Additional incremental output

 
ø406.8 mm ø70...340 mm (through hollow shaft) ST ≤131072 / 17 bit • Resolution up to 17 bit
• Protection IP 67
• SSI
• Additional incremental output

 
ø30 mm ø5 mm (magnet bore) 
ø6 mm (magnet bore) 
ø8 mm (magnet bore)
ST 1024 / 10 bit 
MT 32768 / 15 bit 
• Mini encoder / kit multiturn
• Protection IP 67
• SSI

 
ø30 mm ø5 mm (magnet bore) 
ø6 mm (magnet bore) 
ø8 mm (magnet bore)
ST 1024 / 10 bit • Mini encoder / kit singleturn
• Protection IP 67
• SSI

 
ø58 mm ø12 mm (magnet bore) ST 4096 / 12 bit 
MT 8192 / 13 bit 
• Encoder kit multiturn
• Protection IP 67
• SSI

 
ø58 mm ø12 mm (magnet bore) ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤262144 / 18 bit 
• Encoder kit multiturn
• Protection IP 67
• CANopen®

 
ø58 mm ø12 mm (magnet bore) ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤262144 / 18 bit 
• Encoder kit multiturn
• CANopen®, DeviceNet, Profibus
• EtherCAT, EtherNet/IP
• PROFINET, POWERLINK

 
ø58 mm ø12 mm (magnet bore) ST 4096 / 12 bit • Encoder kit singleturn
• Protection IP 67
• SSI

 
ø58 mm ø12 mm (magnet bore) ST ≤4096 / 12 bit • Encoder kit singleturn
• Protection IP 67
• CANopen®

 
ø58 mm ø12 mm (magnet bore) ST ≤4096 / 12 bit • Encoder kit singleturn
• CANopen®, DeviceNet, Profibus
• EtherCAT, EtherNet/IP
• PROFINET, POWERLINK

 
ø58 mm ø12 mm (magnet bore) ST 4096 / 12 bit • Encoder kit singleturn
• Protection IP 67
• Parallel

 
ø55 mm ø6 mm (magnet bore) ST 4096 / 12 bit 
MT 8192 / 13 bit 
• Mini encoder / kit multiturn
• Protection IP 67
• SSI

 
ø42 mm ø6 mm (magnet bore) ST ≤4096 / 12 bit 
MT ≤262144 / 18 bit 
• Mini encoder / kit multiturn
• Protection IP 67
• CANopen®

 
ø55 mm ø6 mm (magnet bore) ST 4096 / 12 bit • Mini encoder / kit singleturn
• Protection IP 67
• SSI

 
ø42 mm ø6 mm (magnet bore) ST ≤4096 / 12 bit • Mini encoder / kit singleturn
• Protection IP 67
• CANopen®

 
ø55 mm ø6 mm (magnet bore) ST 512 / 9 bit • Mini encoder / kit singleturn
• Protection IP 67
• Parallel