PHG-30-S
PHG-45-N
PHG-45-S
PHG-65-N
PHG-65-S
PHG-90-N
PHG-90-S
PHTK-30-N
PHTK-45-N
PHTK-65-N
PHTK-90-N
PHYK-30-N 
PHYK-45-N
PHYK-65-N
PHYK-90-N
PHTK-30-S
PHTK-45-S
PHTK-65-S
PHTK-90-S
PHYK-30-S 
PHYK-45-S
PHYK-65-S
PHYK-90-S
NAPHTS-30-6-N
NAPHTS-30-15-N
NAPHTS-30-30-N
NAPHTS-45-6-N
NAPHTS-45-15-N
NAPHTS-45-30-N
NAPHTS-65-10-N
NAPHTS-65-30-N
NAPHTS-65-50-N
NAPHTS-90-10-N
NAPHTS-90-30-N
NAPHTS-90-50-N
NAPHTS-30-6-S
NAPHTS-30-15-S
NAPHTS-30-30-S
NAPHTS-45-6-S
NAPHTS-45-15-S
NAPHTS-45-30-S
NAPHTS-65-10-S
NAPHTS-65-30-S
NAPHTS-65-50-S
NAPHTS-90-10-S
NAPHTS-90-30-S
NAPHTS-90-50-S
NAPHYS-30-6-N
NAPHYS-30-15-N
NAPHYS-30-30-N
NAPHYS-45-6-N
NAPHYS-45-15-N
NAPHYS-45-30-N
NAPHYS-65-10-N
NAPHYS-65-30-N
NAPHYS-65-50-N
NAPHYS-90-10-N
NAPHYS-90-30-N
NAPHYS-90-50-N
NAPHYS-30-6-S
NAPHYS-30-15-S
NAPHYS-30-30-S
NAPHYS-45-6-S
NAPHYS-45-15-S
NAPHYS-45-30-S
NAPHYS-65-10-S
NAPHYS-65-30-S
NAPHYS-65-50-S
NAPHYS-90-10-S
NAPHYS-90-30-S
NAPHYS-90-50-S
NAPHTH-30-6-N
NAPHTH-30-15-N
NAPHTH-30-30-N
NAPHTH-45-6-N
NAPHTH-45-15-N
NAPHTH-45-30-N
NAPHYH-30-6-N
NAPHYH-30-15-N
NAPHYH-30-30-N
NAPHYH-45-6-N
NAPHYH-45-15-N
NAPHYH-45-30-N
NAPHTH-30-6-S
NAPHTH-30-15-S
NAPHTH-30-30-S
NAPHTH-45-6-S
NAPHTH-45-15-S
NAPHTH-45-30-S
NAPHYH-30-6-S
NAPHYH-30-15-S
NAPHYH-30-30-S
NAPHYH-45-6-S
NAPHYH-45-15-S
NAPHYH-45-30-S

Công ty rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của quý khách, vui lòng liên hệ tại đây:

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ
Địa chỉ: Số 426 Liên Phường, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Hotline, zalo: 0985288164 (Mr.hải)
Email: hoanghai@minhphuco.vn
Website: www.convum.com.vn