Giấy decan A4


Có loại đế xanh & vàng

Mặt bắt mực màu trắng , phù hợp với các loại máy in

1 xấp = 100 tờ