Gọt bút chì _ Gọt tốt hơn với lưỡi dao sắc bén 

Giá chỉ : 1.900 , nhiều màu sắc