hinged actuator left for safety switch, Z-LL 024298, Euchner

(0 đánh giá)

Mã SP: hinged actuator left
Vui lòng gọi

Xuất xứ :Eucher Vietnam

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :17-02-2021 21:06:52

Bảo hành :12 tháng

hinged actuator left for safety switch, Z-LL 024298, Euchner

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREENTECH

33 Đường DC5, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM

0935 04 1313

sales@greentechvn.com

http://greentechvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

Mechanical values and environment

Material  
Actuator Galvanized steel
screw Stainless steel
Sheath Plastic
Door radius min.200 mm
Overtravel max.4 mm

Other

Usability of insertion funnel No

 

 •  CET1-AR-CRA-AH-50S-SG-105802 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET1-AR-CRA-AH-50X-SG-103418 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET1-AR-CRA-CH-50S-SG-105764 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET1-AR-CRA-CH-50X-SG-105763 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET2-AR-CRA-AH-50S-SG-109075 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET2-AR-CRA-AH-50X-SG-110240 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET2-AR-CRA-CH-50X-SG-110082 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50X-SG-109401 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET3-AR-CRA-CH-50S-SG-112992 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET4-AR-CRA-AH-50X-SG-111683 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET4-AR-CRA-AH-50X-SG-C2333-120246 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET4-AR-CRA-CH-50S-SG-113081 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET4-AR-CRA-CH-50X-SG-111684 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET4-AR-CRA-CH-50X-SG-C2355-113609 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET1-AR-CRA-CH-50X-SG-C2290-109015 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with Bowden wireFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-C2290-110114 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with Bowden wireFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-CH-50F-SG-C2290-110905 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with Bowden wire and escape releaseFurther information
 •  
   CET1-AR-CDA-AH-50X-SG-106275 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with double insertion slideFurther information
 •  
   CET1-AR-CDA-CH-50X-SG-109231 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with double insertion slideFurther information
 •  
   CET3-AR-CDA-CH-50X-SG-114090 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with double insertion slideFurther information
 •  
   CET4-AR-CDA-CH-50X-SG-114712 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with double insertion slideFurther information
 •  
   CET1-AR-CRA-AH-50A-SG-106616 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape releaseFurther information
 •  
   CET1-AR-CRA-AH-50F-SG-106159 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape releaseFurther information
 •  
   CET1-AR-CRA-CH-50F-SG-110241 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape releaseFurther information
 •  
   CET2-AR-CRA-CH-50F-SG-C2312-109941 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape releaseFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50F-SG-113965 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape releaseFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-CH-50F-SG-110907 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape releaseFurther information
 •  
   CET4-AR-CRA-CH-50F-SG-114650 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape releaseFurther information
 •  
   CET1-AR-CRA-AH-50F-SG-C2333-111766 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape release and lockout mechanismFurther information
 •  
   CET1-AR-CRA-CH-50F-SG-C2333-113272 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape release and lockout mechanismFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50F-SG-C2333-114508 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape release and lockout mechanismFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-CH-50F-SG-C2333-112921 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape release and lockout mechanismFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-CH-50F-SG-C2357-113958 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape release and lockout mechanismFurther information
 •  
   CET1-AR-CRA-AH-50X-SG-C2333-112121 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with lockout mechanismFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50X-SG-C2333-114512 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with lockout mechanismFurther information
 •  
   CET4-AR-CRA-CH-50X-SG-C2333-113767 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with lockout mechanismFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50X-SG-C2290-113139 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with wire front release (bowden) (3m)Further information
 •  
   CET1-AR-CRA-AH-50S-SG-C2290-113320 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with wire front release (bowden) (5m)Further information
 •  
   CET1-AR-CRA-AH-50X-SH-110203 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18Further information
 •  
   CET1-AR-CRA-CH-50F-SH-C2312-124104 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18Further information
 •  
   CET1-AR-CRA-CH-50X-SH-110204 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18Further information
 •  
   CET2-AR-CRA-AH-50X-SH-110205 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18Further information
 •  
   CET2-AR-CRA-CH-50X-SH-110206 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18Further information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-110103 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18Further information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-C2375-115202 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18Further information
 •  
   CET3-AR-CRA-CH-50X-SH-110104 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18Further information
 •  
   CET4-AR-CRA-AH-50X-SH-110201 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18Further information
 •  
   CET4-AR-CRA-CH-50X-SH-110202 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18Further information
 •  
   CET1-AR-CDA-CH-50X-SH-113255 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, and double rampFurther information
 •  
   CET2-AR-CDA-AH-50X-SH-112446 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, and double rampFurther information
 •  
   CET3-AR-CDA-AH-50F-SH-114647 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, double ramp and escape releaseFurther information
 •  
   CET1-AR-CRA-AH-50X-SH-C2290-113022 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with Bowden wireFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-C2290-113024 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with Bowden wireFurther information
 •  
   CET1-AR-CRA-AH-50F-SH-C2353-113021 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with Bowden wire and escape releaseFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50F-SH-C2353-113023 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with Bowden wire and escape releaseFurther information
 •  
   CET1-AR-CRA-AH-50F-SH-C2312-110943 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with escape releaseFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50F-SH-113148 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with escape releaseFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50F-SH-C2312-111725 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with escape releaseFurther information
 •  
   CET4-AR-CRA-AH-50F-SH-116285 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with escape releaseFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50F-SH-C2333-114505 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with escape release and lockout mechanismFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-C2333-113151 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with lockout barFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-C2290-114088 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with wire front release (bowden) (5m)Further information
 •  CET1-AR-CRA-AH-50S-SG-105802 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET1-AR-CRA-AH-50X-SG-103418 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET1-AR-CRA-CH-50S-SG-105764 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET1-AR-CRA-CH-50X-SG-105763 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET2-AR-CRA-AH-50S-SG-109075 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET2-AR-CRA-AH-50X-SG-110240 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET2-AR-CRA-CH-50X-SG-110082 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50X-SG-109401 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET3-AR-CRA-CH-50S-SG-112992 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET4-AR-CRA-AH-50X-SG-111683 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET4-AR-CRA-AH-50X-SG-C2333-120246 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET4-AR-CRA-CH-50S-SG-113081 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET4-AR-CRA-CH-50X-SG-111684 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET4-AR-CRA-CH-50X-SG-C2355-113609 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12Further information
 •  
   CET1-AR-CRA-CH-50X-SG-C2290-109015 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with Bowden wireFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-C2290-110114 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with Bowden wireFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-CH-50F-SG-C2290-110905 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with Bowden wire and escape releaseFurther information
 •  
   CET1-AR-CDA-AH-50X-SG-106275 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with double insertion slideFurther information
 •  
   CET1-AR-CDA-CH-50X-SG-109231 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with double insertion slideFurther information
 •  
   CET3-AR-CDA-CH-50X-SG-114090 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with double insertion slideFurther information
 •  
   CET4-AR-CDA-CH-50X-SG-114712 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with double insertion slideFurther information
 •  
   CET1-AR-CRA-AH-50A-SG-106616 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape releaseFurther information
 •  
   CET1-AR-CRA-AH-50F-SG-106159 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape releaseFurther information
 •  
   CET1-AR-CRA-CH-50F-SG-110241 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape releaseFurther information
 •  
   CET2-AR-CRA-CH-50F-SG-C2312-109941 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape releaseFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50F-SG-113965 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape releaseFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-CH-50F-SG-110907 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape releaseFurther information
 •  
   CET4-AR-CRA-CH-50F-SG-114650 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape releaseFurther information
 •  
   CET1-AR-CRA-AH-50F-SG-C2333-111766 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape release and lockout mechanismFurther information
 •  
   CET1-AR-CRA-CH-50F-SG-C2333-113272 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape release and lockout mechanismFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50F-SG-C2333-114508 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape release and lockout mechanismFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-CH-50F-SG-C2333-112921 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape release and lockout mechanismFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-CH-50F-SG-C2357-113958 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with escape release and lockout mechanismFurther information
 •  
   CET1-AR-CRA-AH-50X-SG-C2333-112121 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with lockout mechanismFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50X-SG-C2333-114512 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with lockout mechanismFurther information
 •  
   CET4-AR-CRA-CH-50X-SG-C2333-113767 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with lockout mechanismFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50X-SG-C2290-113139 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with wire front release (bowden) (3m)Further information
 •  
   CET1-AR-CRA-AH-50S-SG-C2290-113320 Non-contact safety switch CET-AR-..., M12, with wire front release (bowden) (5m)Further information
 •  
   CET1-AR-CRA-AH-50X-SH-110203 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18Further information
 •  
   CET1-AR-CRA-CH-50F-SH-C2312-124104 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18Further information
 •  
   CET1-AR-CRA-CH-50X-SH-110204 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18Further information
 •  
   CET2-AR-CRA-AH-50X-SH-110205 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18Further information
 •  
   CET2-AR-CRA-CH-50X-SH-110206 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18Further information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-110103 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18Further information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-C2375-115202 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18Further information
 •  
   CET3-AR-CRA-CH-50X-SH-110104 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18Further information
 •  
   CET4-AR-CRA-AH-50X-SH-110201 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18Further information
 •  
   CET4-AR-CRA-CH-50X-SH-110202 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18Further information
 •  
   CET1-AR-CDA-CH-50X-SH-113255 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, and double rampFurther information
 •  
   CET2-AR-CDA-AH-50X-SH-112446 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, and double rampFurther information
 •  
   CET3-AR-CDA-AH-50F-SH-114647 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, double ramp and escape releaseFurther information
 •  
   CET1-AR-CRA-AH-50X-SH-C2290-113022 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with Bowden wireFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-C2290-113024 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with Bowden wireFurther information
 •  
   CET1-AR-CRA-AH-50F-SH-C2353-113021 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with Bowden wire and escape releaseFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50F-SH-C2353-113023 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with Bowden wire and escape releaseFurther information
 •  
   CET1-AR-CRA-AH-50F-SH-C2312-110943 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with escape releaseFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50F-SH-113148 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with escape releaseFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50F-SH-C2312-111725 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with escape releaseFurther information
 •  
   CET4-AR-CRA-AH-50F-SH-116285 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with escape releaseFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50F-SH-C2333-114505 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with escape release and lockout mechanismFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-C2333-113151 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with lockout barFurther information
 •  
   CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-C2290-114088 Non-contact safety switch CET-AR-..., RC18, with wire front release (bowden) (5m)Further information
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  -  là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

 

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.

< SALE & TECHNICAL SUPPORT >

< PROJECT SUPPORT >
Email : 

-------------------------------------------------------------------

 |  |  | Bacharach Vietnam |  | Showa Denki Vietnam | S  |  |  | Tetra-K Electronic Vietnam |  |  |  |  |  | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam |  | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam |  | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam | 

-------------------------------------------------------------------

 

 

  -  là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

 

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.

< SALE & TECHNICAL SUPPORT >

< PROJECT SUPPORT >
Email : 

-------------------------------------------------------------------

 |  |  | Bacharach Vietnam |  | Showa Denki Vietnam | S  |  |  | Tetra-K Electronic Vietnam |  |  |  |  |  | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam |  | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam |  | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam | 

-------------------------------------------------------------------

 
Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREENTECH

33 Đường DC5, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM

sales@greentechvn.com

http://greentechvn.com

0935 04 1313

Sản phẩm xem thêm