I/115-1024-1230-BZ-Z-CW-R-02| Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

(0 đánh giá)

Mã SP: I/115-1024-1230-BZ-C
Vui lòng gọi

Xuất xứ :Elcis Vietnam | Greentech Vietnam | Encoder

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :14-01-2021 19:05:13

Bảo hành :12 tháng

I/115-1024-1230-BZ-Z-CW-R-02| Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREENTECH

33 Đường DC5, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM

0935 04 1313

[email protected]

http://greentechvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

Characteristics

 • Type:

  single-turn, absolute

 • Technology:

  magnetic

 • Construction:

  flange

 • Other characteristics:

  compact, miniature

 • Housing diameter:

  42 mm

Description

Dimensions: ø 41,5x42,3
Shaft: ø 6,35x17,3
Weight: about 120 g Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Binary
Power supply: 5÷30V

 
 

(I01) "Miniature" Series 

Model 
19

Temporally suspended
Dimensions: ø 19x23
Shaft: ø 4x6
Weight: about 30 g 
  Max pulses/rev: 360÷10000
  Max freq.: 160kHz
  Power supply: 5V

Dimensions: ø 27x41
Shaft: ø 6,35x10
Weight: about 90 g 
  Max pulses/rev: 800
  Max freq.: 60kHz
  Power supply: 5V


  Dimensions: ø 27x41,6
  Shaft: ø 3,17x13
  Weight: about 90 g 
  Max pulses/rev: 800
  Max freq.: 60kHz
  Power supply: 5V

Dimensions:  30x41
Shaft: ø 6,35x8
Weight: about 100 g 
  Max pulses/rev: 800
  Max freq.: 60kHz
  Power supply: 5V

 
Dimensions: ø 30x31,3
Shaft: ø 4x11,2
Weight: about 80 g 
LOW-COST
  Max pulses/rev: 100÷1024
  Max freq.: 180kHz
  Power supply: 5 ÷ 24V


  Dimensions: ø 38x39,35
  Shaft: ø 6,35x14
  Weight: about 100 g 
  Max pulses/rev: 2540
  Max freq.: 100kHz
  Power supply: 5 ÷ 28V


  Dimensions:  38x39,35
  Shaft: ø 6,35x14
  Weight: about 115 g 
  Max pulses/rev: 2540
  Max freq.: 100kHz
  Power supply: 5 ÷ 28V

Dimensions: ø 38x45,5
Shaft: ø 6,35x10
Weight: about 100 g
Max pulses/rev: 2540
Max freq.: 100kHz
Power supply: 5 ÷ 28V

 
Dimensions: ø 40x36
Shaft: ø 6x15
Weight: about 120 g 
LOW-COST
  Max pulses/rev: 2500
  Max freq.: 180kHz
  Power supply: 5 ÷ 24V

Dimensions:  41,5x46
Shaft: ø 6,35x11,7
Weight: about 140 g
Max pulses/rev: 2540
Max freq.: 100kHz
Power supply: 5 ÷ 28V

Dimensions: ø 41,5x42,3
Shaft: ø 6,35x16
Weight: about 120 g
Max pulses/rev: 2540
Max freq.: 100kHz
Power supply: 5 ÷ 28V


Dimensions:  44x63
Shaft: ø 6x12
Weight: about 250 g
Max pulses/rev: 2540
Max freq.: 100kHz
Power supply: 5 ÷ 28V


Dimensions: ø 44x63
Shaft: ø 6x12
Weight: about 230 g
Max pulses/rev: 2540
Max freq.: 100kHz
Power supply: 5 ÷ 28V

Dimensions:  45x18
Shaft: ø 4x8
Weight: about 120 g
Max pulses/rev: 10000
Max freq.: 160kHz
Power supply: 5 ÷ 28V

 

(A01) "Single turn absolute encoder"


Dimensions: ø 45x51
Shaft: ø 6
Weight: about 220 g
Max resolution: 256 (8 bits)
Codes: Gray, Excess, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions:  45x28
Shaft: ø 4
Weight: about 100 g
Max resolution: 256 (8 bits)
Codes: Gray, Excess, Custom
Power supply: 5 V


Dimensions: ø 50x63
Shaft: ø 6
Weight: about 220 g
Max resolution: 256 (8 bits)
Codes: Gray, Excess, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions:  58x65
Shaft: ø 6
Weight: about 330 g
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Gray, Excess, Binary, BCD, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 58x66
Shaft: ø 10
Weight: about 320 g
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Gray, Excess, Binary, BCD, Custom
Power supply: 5 ÷ 30VDimensions: ø 58x68
Shaft: ø 10
Weight: about 170 g
LOW-COST
Max resolution: 1024 (10 bits)
Codes: Gray, Excess
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 58x52
Shaft: ø 10
Weight: about 200 g
Parallel (16 bits)
Max resolution: 65536 (16 bits)
Codes: Gray, Binary
Power supply: 10 ÷ 30V
It replaces mod. 858H


Dimensions: ø 58x52
Shaft: ø 10
Weight: about 200 g
SSI (16 bits)
Max resolution: 65536 (16 bits)
Codes: Gray, Binary
Power supply: 10 ÷ 30V
It replaces mod. 858HS


Dimensions: ø 58x64
Shaft: ø 6
Weight: about 300 g
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Gray, Excess, Binary, BCD, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 58x46
Shaft: ø 6
Weight: about 200 g
Parallel (16 bits)
Max resolution: 65536 (16 bits)
Codes: Gray, Binary
Power supply: 10 ÷ 30V
It replaces mod. 858S


Dimensions: ø 58x46
Shaft: ø 6
Weight: about 200 g
SSI (16 bits)
Max resolution: 65536 (16 bits)
Codes: Gray, Binary
Power supply: 10 ÷ 30V
It replaces mod. 858SS


Dimensions: ø 58x65
Shaft: ø 6
Weight: about 520 g
Completely stainless steel
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Gray, Excess, Binary, BCD, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 59x85
Hollow shaft: ø 6÷10
Weight: about 520 g
Max resolution: 2048 (11 bits)
Codes: Gray, Excess, Binary, BCD, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 59x61
Hollow shaft: ø 8÷15
Weight: about 200 g
Parallel (16 bits)
Max resolution: 65536 (16 bits)
Codes: Gray, Binary
Power supply: 10 ÷ 30V


Dimensions: ø 59x67
Hollow shaft: ø 6÷16
Weight: about 300 g
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Gray, Excess, Binary, BCD, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 59x67
Hollow shaft: ø 6÷15
Weight: about 300 g
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Gray, Excess, Binary, BCD, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 59x61
Hollow shaft: ø 8÷15
Weight: about 200 g
SSI (16 bits)
Max resolution: 65536 (16 bits)
Codes: Gray, Binary
Power supply: 10 ÷ 30V


Dimensions: ø 59x56,2
Pass through shaft: ø 6÷15
Weight: about 300 g
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Gray, Excess, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 59x66,2
Pass through shaft: ø 6÷15
Weight: about 320 g
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Gray, Excess, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 59x70
Pass through shaft: ø 6÷15
Weight: about 320 g
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Gray, Excess, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 59x56,2
Pass through shaft: ø 6÷15
Weight: about 320 g
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Gray, Excess, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions:  63,5x71
Shaft: ø 9,52
Weight: about 580 g
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Gray, Excess, Binary, BCD, Custom
Power supply: 5 ÷ 30VDimensions: ø 63,5x67,5
Shaft: ø 9,52
Weight: about 180 g
LOW-COST
Max resolution: 1024 (10 bits)
Codes: Gray, Excess
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 63,5x71,5
Shaft: ø 9,52
Weight: about 560 g
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Gray, Excess, Binary, BCD, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 65x78
Shaft: ø 10
Weight: about 550 g
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Gray, Excess, Binary, BCD, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 68x51
Shaft: ø 6
Weight: about 320 g
Max resolution: 2048 (11 bits)
Codes: Gray, Excess, Binary, BCD, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions:  80x62
Shaft: ø 8
Weight: about 650 g
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Gray, Excess, Binary, BCD, Custom
Power supply: 5 ÷ 30VDimensions: ø 80x67,5
Shaft: ø 8
Weight: about 200 g
LOW-COST
Max resolution: 1024 (10 bits)
Codes: Gray, Excess
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 90x57
Shaft: ø 10
Weight: about 700 g
Max resolution: 16384 (14 bits)
Codes: Gray, Excess, Binary, BCD, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 90x85,5
Shaft: ø 10
Weight: about 700 g
Max resolution: 16384 (14 bits)
Codes: Gray, Excess, Binary, BCD, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 90x76
Insulated pass through shaft: ø 12÷25
Weight: about 700 g
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Gray, Excess, Binary, BCD, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 90x145
Shaft: ø 6÷10
Weight: about 1300 g
SSI (16 bits)
Max resolution: 65536 (16 bits)
Codes: Gray, Binary
Power supply: 10 ÷ 30V


Dimensions: ø 90x100
Shaft: ø 12
Weight: about 2000 g
Completely stainless steel
Max resolution: 16384 (14 bits)
Codes: Gray, Excess, Binary, BCD, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions:  92,5x57
Shaft: ø 10
Weight: about 600 g
Max resolution: 16384 (14 bits)
Codes: Gray, Excess, Binary, BCD, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 102x79
Shaft: ø 12
Weight: about 1000 g
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Gray, Excess, Binary, BCD, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 115x113,8
Shaft: ø 11
Weight: about 850 g
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Gray, Excess, Binary, BCD, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 115x110
Shaft: ø 11
Weight: about 1450 g
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Gray, Excess, Binary, BCD, Custom
Power supply: 5 ÷ 30V


Dimensions: ø 115x145
Shaft: ø 11
Weight: about 1400 g
SSI (16 bits)
Max resolution: 65536 (16 bits)
Codes: Gray, Binary
Power supply: 10 ÷ 30V

 

(V01) "Panel" Series 


  Knob: ø 60
  Flange: -
  Body:  45x18
  Pulses/rev: 100 with detent at each step or 1÷2500 clutched
  Power supply: 5 ÷ 30V


  Knob: ø 60
  Flange: -
  Body:  ø 50x35
  Pulses/rev: 100 with detent at each step or clutched
  Power supply: 5 ÷ 30V

  Knob: ø 66
  Flange: -
  Body: ø 50x35 
  Pulses/rev: 100 with detent at each step or clutched
  Power supply: 5 ÷ 30V


  Knob: ø 80
  Flange: -
  Body: 
ø 59,8x22,8 
  Pulses/rev: 100 with detent at each step
  Power supply: 5 ÷ 24V


   Knob: ø 89
  Flange:  110
  Body: ø 90x53 
  Pulses/rev: 100 with detent at each step or 1÷2500 clutched
  Power supply: 5 ÷ 30V

  Knob: ø 89
  Flange: -
  Body: ø 90x53 
  Pulses/rev: 100 with detent at each step or 1÷2500 clutched
  Power supply: 5 ÷ 30V


  Knob: ø 66
  Flange: -
  Body:  45x18 
  Pulses/rev: 1÷2500 with detent at each step or clutched
  Power supply: 5 ÷ 30V

  Knob: ø 89
  Flange:  110
  Body:  110x4,5 
  Pulses/rev: 100 with detent at each step or clutched
  Power supply: 5 ÷ 30V

 

(V02) "Portable" Series 


Dimensions: 176x80
Counter: 4 digit
Power supply: 5 ÷ 30V
Stop control device: Yes
Axis/resolution selection: Yes
Push buttons: 3


 Dimensions: 224x106
Counter: 4 digit
Power supply: 5 ÷ 30V
  Stop control device: Yes
Axis/resolution selection: Yes
Push buttons: -

Dimensions: 176x80
Counter: -
Power supply: 5 ÷ 30V
  Stop control device: Yes
Axis/resolution selection: -
Push buttons: -


  Dimensions: 176x80
Counter: -
Power supply: 5 ÷ 30V
  Stop control device: Yes
Axis/resolution selection: Yes
Push buttons: 4


  Dimensions: 200x94
Counter: -
Power supply: 5 ÷ 28V
  Stop control device: Yes
Axis/resolution selection: Yes
Push buttons: 4  Dimensions: 200x94
Counter: -
Power supply: 5 ÷ 24V

LOW-COST

  Stop control device: Yes
Axis/resolution selection: Yes
Push buttons: 4 option  Dimensions: 168x70
Counter: -
Power supply: 5V

LOW-COST

  Stop control device: Yes
Axis/resolution selection: Yes
Push buttons: -

 

(L01) "Pinion-Rack" linear trasducers 


Dimensions: 100 mm ÷ 50 m
Resolution: 1µm ÷ 1mm
  Power supply: 5 ÷ 30V
Output: Incremental square wave or sinusoidal wave
Rack: stainless steel
Precision certificate with laser interferometer: supplied with the trasducer
Model 
CR80E

Dimensions: 100 mm ÷ 50 m
Resolution: 5µm ÷ 1mm

  Power supply: 5 ÷ 24V
Output: Incremental square wave
Rack: stainless steel
Precision certificate with laser interferometer: -


  Dimensions: 100 mm ÷ 50 m
Resolution: 40µm ÷ 1mm
  Power supply: 5 ÷ 30V
Output: Incremental square wave or sinusoidal wave
Rack: steel
  Precision certificate with laser interferometer: optional

 

(L02) "Glass" linear trasducers 

Model 
RV16
Dimensions: 120 mm ÷ 1200 mm
Resolution: 10µm
  
Power supply: 5 ÷ 15V
Output: Incremental square wave

MODEL AVAILABLE ONLY FOR SPARE PARTS

Model
RV1846

  Dimensions: 70 mm ÷ 1240 mm
Resolution: 0,5µm ÷ 5µm
  Power supply: 5V
Output: Incremental square wave

Model
RV1854

  Dimensions: 70 mm ÷ 2440 mm
Resolution: 0,5µm ÷ 5µm
  Power supply: 5V
Output: Incremental square wave

Model
RV20

Dimensions: 100 mm ÷ 2350 mm
Resolution: 5µm; 10µm
  Power supply: 5V; 12V
Output: Incremental square wave

 

(L03) Cable transducersLength: from 0 to 750 mm
Resolutions: infinite
   Power supply: -
Compact and low price
Digital output: Incremental 
  Potentiometer output: 1kOhm
  Analogic output: -


Length: from 0 to 750 mm
Resolutions: infinite
   Power supply: 5 ÷ 24V
Compact and low price
Digital output: -
  Potentiometer output: 1kOhm
  Analogic output: 4÷20mA, 0÷10V o 0÷5V


Length: from 0 to 1250 mm
Resolutions: infinite
   Power supply: -
Compact and low price
Digital output: Incremental, Absolute 
  Potentiometer output: 1kOhm
  Analogic output: -


Length: from 0 to 1250 mm
Resolutions: infinite
   Power supply: 5 ÷ 24V
Compact and low price
Digital output: -
  Potentiometer output: 1kOhm
  Analogic output: 4÷20mA, 0÷10V o 0÷5V


Length: from 0 to 1500 mm
Resolutions: infinite
   Power supply: -
Compact and low price
Digital output: Incremental, Absolute 
  Potentiometer output: 1kOhm
  Analogic output: -


Length: from 0 to 1500 mm
Resolutions: infinite
   Power supply: 5 ÷ 24V
Compact and low price
Digital output: -
  Potentiometer output: 1kOhm
  Analogic output: 4÷20mA, 0÷10V o 0÷5V


Length: from 0 to 2000 mm
Resolutions: infinite
   Power supply: -
Compact and low price
Digital output: Incremental, Absolute 
  Potentiometer output: 1kOhm
  Analogic output: -


Length: from 0 to 2000 mm
Resolutions: infinite
   Power supply: 5 ÷ 24V
Compact and low price
Digital output: -
  Potentiometer output: 1kOhm
  Analogic output: 4÷20mA, 0÷10V o 0÷5V


Length: from 0 to 2000 mm
Resolutions: infinite
   Power supply: 5 ÷ 24V
Compact and low price
Digital output: -
  Potentiometer output: 2 potentiometers 1kOhm
  Analogic output: 4÷20mA, 0÷10V o 0÷5V

Length: 1500 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm

  Power supply: 5 ÷ 30V
Digital output: Incremental
  Potentiometer output: 1kOhm
  Analogic output: 4÷20mA o 0÷10V


Length: 1500 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm
  Power supply: 5 ÷ 30V
Low price
Digital output: Incremental
  Potentiometer output: 1kOhm
  Analogic output: 4÷20mA o 0÷10V


Length: 2000 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm
  Power supply: 5 ÷ 30V
Low price
Digital output: Incremental
  Potentiometer output: 1kOhm
  Analogic output: 4÷20mA o 0÷10V

Length: 3000 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm
  Power supply: 5 ÷ 30V
Low price
Digital output: Incremental
  Potentiometer output: 1kOhm
  Analogic output: 4÷20mA o 0÷10V(pdf only in Italian)
Length: 3000 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm
  Power supply: 10 ÷ 30V
Digital output: Absolute CANopen
  Potentiometer output: -
  Analogic output: -(pdf only in Italian)
Length: 3000 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm
  Power supply: 10 ÷ 30V
Digital output: Absolute DEVICENET
  Potentiometer output: -
  Analogic output: -(pdf only in Italian)
Length: 3000 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm
  Power supply: 10 ÷ 30V
Digital output: Absolute PROFIBUS-DP
  Potentiometer output: -
  Analogic output: -(pdf only in Italian)
Length: 3000 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm
  Power supply: 10 ÷ 30V
Digital output: Absolute SSI
  Potentiometer output: -
  Analogic output: -


 Length: 5000 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm
  Power supply: 5 ÷ 30V
Digital output: Incremental
  Potentiometer output: 1kOhm
  Analogic output: 4÷20mA o 0÷10V

Model
AF500
 Length: 5000 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm
  Power supply: 5 ÷ 30V
Digital output: Absolute
  Potentiometer output: -
  Analogic output: -
Model
EFK600
Length: 6000 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm
  Power supply: 5 ÷ 30V
Digital output: Incremental
  Potentiometer output: 1kOhm
  Analogic output: 4÷20mA o 0÷10V(pdf only in Italian)
Length: 6000 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm
  Power supply: 10 ÷ 30V
Digital output: Absolute CANopen
  Potentiometer output: -
  Analogic output: -

 

(pdf only in Italian)
Length: 6000 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm
  Power supply: 10 ÷ 30V
Digital output: Absolute DEVICENET
  Potentiometer output: -
  Analogic output: -

 

(pdf only in Italian)
Length: 6000 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm
  Power supply: 10 ÷ 30V
Digital output: Absolute PROFIBUS-DP
  Potentiometer output: -
  Analogic output: -

 

(pdf only in Italian)
Length: 6000 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm
  Power supply: 10 ÷ 30V
Digital output: Absolute SSI
  Potentiometer output: -
  Analogic output: -


Length: 10000÷30000 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm
  Power supply: 5 ÷ 30V
Digital output: Incremental
  Potentiometer output: 1kOhm
  Analogic output: 4÷20mA o 0÷10V


Length: 10000÷30000 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm
  Power supply: 10 ÷ 30V
 Digital output: Absolute PROFIBUS-DP
  Potentiometer output: -
  Analogic output: -


Length: 10000÷30000 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm
  Power supply: 10 ÷ 30V
 Digital output: Absolute SSI
  Potentiometer output: -
  Analogic output: -


Length: 40000÷60000 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm
  Power supply: 5 ÷ 30V
Digital output: Incremental
  Potentiometer output: 1kOhm
  Analogic output: 4÷20mA o 0÷10V


Length: 40000÷60000 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm
  Power supply: 10 ÷ 30V
 Digital output: Absolute PROFIBUS-DP
  Potentiometer output: -
  Analogic output: -


Length: 40000÷60000 mm
Resolutions: 0,1mm , 1mm
  Power supply: 10 ÷ 30V
 Digital output: Absolute SSI
  Potentiometer output: -
  Analogic output: -

 

(L04) "Potentiometric" linear transducers


 
Dimensions: 10 mm ÷ 450 mm
Speed: 5m/s max
  Power supply: up to 60V
Resistance: 1kOhm (up to  25mm); 5kOhm (>25mm)
Linearity: ±0,05%
Resolution: infinite

 
Dimensions: 50 mm ÷ 900 mm
Speed: 5m/s max
  Power supply: up to 60V
Resistance: 5kOhm (up to  600mm); 10kOhm (>600mm)
Linearity: ±0,05%
Resolution: infinite

Dimensions: 50 mm ÷ 1250 mm
Speed: 10m/s max
  Power supply: up to 60V
Resistance: 5kOhm (up to  600mm); 10kOhm (>600mm)
Linearity: ±0,05%
Resolution: 
infinite


  Dimensions: 75 mm ÷ 3000 mm
Speed: 10m/s max
  Power supply: up to 60V
Resistance: 5kOhm (up to  600mm); 10kOhm (>600mm)
Linearity: ±0,07% (up to  375mm); ±0,05% (>375mm)  
Resolution: 
infinite

 

(M01) Magnetic transductions

Model 
R22MN

Temporally suspended
Course: 0,2 m ÷ 4 m
Resolutions: 5µm or 0,01mm
  Power supply: 5V or 24V
Output: Incremental square wave 

Model
R22MR

Temporally suspended
  Course: 0,2 m ÷ 4 m
Resolutions: 0,05mm or 0, 1mm
  Power supply: 5V or 24V
Output: Incremental square wave 

Model
S35MN

Temporally suspended
  Course: 0,2 m ÷ 90 m
Resolutions: 5µm or 0,01mm
  Power supply: 5V or 24V
Magnetic sensor with:
Output:
 Incremental square wave 
To be coupled with N10MN magnetic band

Model
S35MR

Temporally suspended
  Course: 0,2 m ÷ 90 m
Resolutions: 0,05mm or 0,1mm
  Power supply: 5V or 24V
Magnetic sensor with:
Output:
 Incremental square wave 
To be coupled with N10MR magnetic band

 

(M02) Magnetic incremental encoders

Model 
M22
Temporally suspended
Dimensions: ø 22x26
Shaft: ø 4x10
Weight: about 70 g 
Max pulses/rev: 128 (1 if sinusoidal)
  Power supply: 5V

Model
M22NC
Temporally suspended
  Dimensions: ø 22x27
Shaft: ø 4÷10
Weight: about 60 g 
Max pulses/rev: 128 (1 if sinusoidal)
  Power supply: 5V


 
  Dimensions: ø 38x39
Shaft: ø 6,35x14
Weight: about 100 g 
Max pulses/rev: 2048(mutiplicable x4 by Customer)
  Power supply: 5÷30V


 
  Dimensions: ø 38x39
Shaft: ø 6,35x14
Weight: about 100 g 
Max pulses/rev: 2048(mutiplicable x4 by Customer)
  Power supply: 5÷30V


 
  Dimensions: ø 38x45,5
Shaft: ø 6,35x10
Weight: about 100 g 
Max pulses/rev: 2048(mutiplicable x4 by Customer)
  Power supply: 5÷30V


 
  Dimensions: ø 38x30,5
Shaft: 
ø 4÷10 
Weight: about 180 g 
Max pulses/rev: 2048(mutiplicable x4 by Customer)
  Power supply: 5÷30V


 
  Dimensions:  41,5x46
Shaft: ø 6,35x11,7
Weight: about 120 g 
Max pulses/rev: 2048(mutiplicable x4 by Customer)
  Power supply: 5÷30V


 
  Dimensions: ø 41,5x42,3
Shaft: ø 6,35x17,3
Weight: about 120 g 
Max pulses/rev: 2048(mutiplicable x4 by Customer)
  Power supply: 5÷30V


 
  Dimensions:  44,5x63
Shaft: ø 6x12
Weight: about 230 g 
Max pulses/rev: 2048(mutiplicable x4 by Customer)
  Power supply: 5÷30V


 
  Dimensions: ø 44x63
Shaft: ø 6x12
Weight: about 230 g 
Max pulses/rev: 2048(mutiplicable x4 by Customer)
  Power supply: 5÷30V


  Dimensions: ø 45x13
Shaft: ø 4÷10
Weight: about 150 g 
Max pulses/rev: 2048(mutiplicable x4 by Customer)
  Power supply: 5÷30V

 

(M03) Magnetic absolute encoders

Model
M322
Temporally suspended
Dimensions: ø 22x26
Shaft: ø 4x10
Weight: about 70 g 
Max resolution: 512 (9 bits)
Codes: Binary
Power supply: 5V

Model
M322NC
Temporally suspended
  Dimensions: ø 22x27
Shaft: ø 4÷10
Weight: about 60 g 
Max resolution: 512 (9 bits)
Codes: Binary
Power supply: 5V


 
  Dimensions: ø 38x39
Shaft: ø 6,35x14
Weight: about 100 g 
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Binary
Power supply: 5÷30V


 
  Dimensions: ø 38x39
Shaft: ø 6,35x14
Weight: about 100 g 
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Binary
Power supply: 5÷30V


 
  Dimensions: ø 38x45,5
Shaft: ø 6,35x10
Weight: about 100 g 
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Binary
Power supply: 5÷30V


 
  Dimensions: ø 38x30,5
Shaft: ø 4÷10
Weight: about 180 g 
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Binary
Power supply: 5÷30V


 
  Dimensions:  41,5x46
Shaft: ø 6,35x11,7
Weight: about 120 g 
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Binary
Power supply: 5÷30V


 
  Dimensions: ø 41,5x42,3
Shaft: ø 6,35x17,3
Weight: about 120 g 
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Binary
Power supply: 5÷30V


 
  Dimensions:  44,5x63
Shaft: ø 6x12
Weight: about 230 g 
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Binary
Power supply: 5÷30V


 
  Dimensions: ø 44x63
Shaft: ø 6x12
Weight: about 230 g 
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Binary
Power supply: 5÷30V


 
  Dimensions: ø 45x13
Shaft: ø 4÷10
Weight: about 150 g 
Max resolution: 8192 (13 bits)
Codes: Binary
Power supply: 5÷30V

 

(M04) Magnetic potentiometers

Model
PM25
  Dimensions: ø 25x17,5
Shaft: ø 6x10
Weight: about 25 g 
INCREMENTAL
Max pulses/rev:  256
  Max freq.: 10kHz
  Power supply: 5V

Model
PM325
  Dimensions: ø 25x17,5
Shaft: ø 6x10
Weight: about 25 g 
ABSOLUTE
SSI (10 bits)
Max resolution: 1024 (10 bit)
Codes: Binary
Power supply: 5V

 


 

 

 
ELCIS I/115T-1000-1828-BZ-M-CL-R
ELCIS XZ115TB-1024-18285-B-N-CW-R06
ELCIS I/ZV38LP-2540-5-BZ-N-VG2-R-015
ELCIS 38-2540-1828-BZ-N-CV
ELCIS I/LY90A-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS I/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03
ELCIS 115R-360-824-BZ-B-CL-R
ELCIS 46-10-2540-1828-BZ-N-CV
ELCIS 468-250-824-BZ-B-CV-R-01
ELCIS I/X46P8-256-1828-B-B-CV-R-01
ELCIS  958C-20-3060-CW-S-G-21-
ELCIS I/XB80-2000-824-B-CM
ELCIS 47127/120/24/M/K/CV/R
ELCIS 115-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 115K-500/500-82/82-5B-B-MN-R
ELCIS 115T-500-824-BZ-B-CM-R
ELCIS 46P6-10-1828-MV-CV-R-01
ELCIS 4610-2500-1828-B-K-CV-R01
ELCIS XZ115TB-1024-10303-BZN-CWR-03
ELCIS MM1002-G-512-1828 KP-CM-R
ELCIS EL115A720S5/28P11S3MR-003
ELCIS 115R/360/8-24/BZ/B/CL/R
ELCIS I/115R-18000-815-BI-C-CL-R
ELCIS 959CS 13/12/14/G/SL/0/PRL
ELCIS Y90A-1024-1230-BZ-C-CW-R-01
ELCIS 63-1500-824-BZ-B-CM-R
ELCIS 390-D-360-1828-KPEG-97045
ELCIS 115-1000-824-BZ-L-CL
ELCIS 115-2500-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS I/64B-1024-5-BZ-N-CD
ELCIS RV16-120-5-BZ-N-10   5VDC
ELCIS A115R-1024-824/5
ELCIS 63S-1024-1828-BZ-L-CH-R
ELCIS MM1151-G-4096-824-S-CL-R
ELCIS 11*11*30
ELCIS 115R-500-5-BZ-N-CV
ELCIS ELM1 ECS37
ELCIS 159B-1000-824-B-B-CM-R
ELCIS XZ115TB-1024-18285-B-N-CV-R806
ELCIS 310-001081-0512
ELCIS E6-300-1828-BZ-B-CD
ELCIS MM1002-G-1024-1828-KP-P-CM6-R
ELCIS I/X47RC8-500-824-B-B-CO1-R
ELCIS 45CC-200-224-B-B-CD
ELCIS 90A-1024-18285-BZ-N-CW-R
ELCIS I/Z59C15-2048-1030-BZL-CV-R02
ELCIS ESM/11/11 
ELCIS 38-1200-1828-B-B-CV-R-02
ELCIS I/56-QE-500-1828-B-B-CE-R
ELCIS XV7210-1000-1828-B-B-CD-R
ELCIS C8C8-12-824-B-B-CV-R-01
ELCIS 56QE-500-B-B-CE-R
ELCIS XVT26-2000-1828-B-B-CD-R
ELCIS XMVP51-100-5-B-N-VM5-03S 
ELCIS X486-100-1828-BZ-B-CV-R-02
ELCIS 115-1024-10305-BZ-C-CL-R
ELCIS XZG172CB-2500-5-BZ-N-CV-R-02
ELCIS 58S-2500-24-BZ-X-CL-R
ELCIS E/X47RC8-500-824-B-CQ1-L-I
ELCIS 958HP13/12/10/B/DP/0/3PG
ELCIS 958HP-12-12-10-B-DP-W-3PG
ELCIS RL-12*12DL52D42
ELCIS I/90-5000-5-BZ-N-CL-R
ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R+
ELCIS 958H 12/00/10/B/PP/0/CV
ELCIS X1115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03
ELCIS X115T-1000-815-BZ-C-MS-R
ELCIS 27-157-5-BZ-N-CV-01
ELCIS WAC 25-10-10
ELCIS 63/4096/1030/B/B/CM/R
ELCIS LA90A-2048-1230-BE-C-CV-R-03
ELCIS MOD.63-4000-824-BZ-B-CN
ELCIS I/115R-2000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS 958HP12-12-10-B-DP-W-3PG
ELCIS 10-2500-5-BZ-N-CVK-R-02
ELCIS 3604 IT3106 18-1S
ELCIS 359Z10/Z/4096/5/NPN/PARALLED/
ELCIS 115-1024-10305-BZ-C-CL-R
ELCIS Y90A-360-12-30-B-C-C
ELCIS MEFK300/1828/BZ/Q/100/1/SM/R
ELCIS E59-C15-2048-1030-b2L-CV-702
ELCIS 64B-1025-5-138-N-CD无此型号
ELCIS E6-200-1828-BZ-U-CV-05
ELCIS A7-46B-500-5-BE-N-CV-R-01
ELCIS YM90A-20-824-BZ-B-CM
ELCIS XA115R-1024-824/5-B-C-CM-R
ELCIS XYM63-1000-1828-BZ-B-CM-R
ELCIS 115T-2500-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 64-1000-815-BZ-C-CD
ELCIS W90-18000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS I/115-1024-1035-B3-NCW-R-03
ELCIS I/50-1000-1224-D2-H-CVK-02
ELCIS I/XJV46-5-1000-5-BE-N-CVR
ELCIS ET10-12
ELCIS I/45CB-1021-5-BZ-N-CD
ELCIS 115/1024/10305/BZ/C/CL/R
ELCIS LZ5PC15-1024-1230-BZ-C-VC-R-01
ELCIS  1/115-1024-10135-BZNC
ELCIS XM5-1024-1230-BZ-C-CL
ELCIS MM1002-G-512-1828-KP-CM6-R
ELCIS I/X-115-600-5-B-L-CM-R 5010214
ELCIS 90H10/1000/1000/824/BZ/N/CL/R
ELCIS X59DU8-360
ELCIS I/X 115-1024-18285-BZ-N-CL
ELCIS 90A10/600/824/BZ/N/CL/R
ELCIS 40-6-360-5-BZ-N-CVK-R5
ELCIS P64C-2000-5-BZ-N-CD
ELCIS I/115T-5-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS A358HJ10/G/1024/824/S/CV/R
ELCIS RDC-20-DIA10-20-DIA952
ELCIS 115/1024-BZ-N-CL-R
ELCIS I/Z115-2000  824/5-B-N-CM-R
ELCIS 115-1024-18285-BZN-CWR03
ELCIS 90CD/450000/5/BZ/N/CV/R
ELCIS 90CBB15-1024-1030-B2-M-CV-R
ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS XMM100-2-G-1024
ELCIS 115-1024-18285BCN-CW203
ELCIS MS/400/5/BZ/KCM V0002
ELCIS 958HP12-12-10-B-DP-0-3PG
ELCIS MM115-1-G-4096-824-S-CL-R
ELCIS 63-1000-5-BZ-C-CL-R
ELCIS I/92-36000-824/5-BZ-N-CV-R-03
ELCIS Z59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01
ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 1024imp,15vdc (1×P8001-1,HTL)
ELCIS 64 B-2000-5-BI-N-CD
ELCIS X115-1000-5-BZ-L-CM-R
ELCIS I/X47RC8-500-824-B-B-CQ1-R
ELCIS A358S-6G-2048-1828-L-CM5-AR-
ELCIS 115R/360/8-24/BZ/B/CL/R
ELCIS 64B/2000/5/BZ/N/CD
ELCIS D610-200-1828-BZ-VM-R-0,5
ELCIS SIEM-NK-15-20
ELCIS 27-800-5-BZ-B-CV-01
ELCIS Z115-720-824-B-B-CM-R
ELCIS I/46P6-10-1828-MK-CV-R
ELCIS 115-2000-2000-10-10-9-B-B-MMR
ELCIS 90H10/2000/2000/824/BZ/N/CL/R
ELCIS 115T-10-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS I/Z59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-
ELCIS MM100-2-G-64
ELCIS ROTEX-GS14 80SHA-GS 2.1-15
ELCIS 63-360-18-28V-B-B-CM-R
ELCIS TORINO HX 213287 90A/400/824/B
ELCIS 58-3600-1828-BZ-N-SL
ELCIS XYM63-500-1828-BZ-B-CM
ELCIS I/64B/2000/5/BZ/N/CD 
ELCIS AF500-G-97-1828-S-CL-R
ELCIS ET12-12
ELCIS RC2   650 rpm
ELCIS I/X58H-60-B-C-CD-R
ELCIS I/58HP-10000-5-BZ-C-CV-01
ELCIS W 90 19000 815 BZ C CK R
ELCIS I/115TB-2048-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 63-10000-5-BZ-C-CL-R
ELCIS 59C15-200-824-BZ-CV-R-01
ELCIS XMM100-1-G-2048
ELCIS MM100-2-G-2048
ELCIS I/X47RC8-500-824-M-CQ1-R
ELCIS 115-1024-10305-13B-W-CW-R-03
ELCIS MM100-2-G-4096
ELCIS AF13S10M+958SS13/12/06/G/SL
ELCIS 59C15-1024-1030-BZL-CV
ELCIS 45CC-200-824-BZ-B-CD
ELCIS I/115-1024-10305-BIZ-C-CL-R
ELCIS 115BT-1024-1828/5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS I/115TB-1000-815-B-C-CM-R
ELCIS C115R-1000-5-B-C-CL-R
ELCIS I/63-5000-5-BZ-N-CL-R
ELCIS LZ59ZMA15102418285BNCNR01
ELCIS I/728-1250-5-BZ-N-CL-R
ELCIS EL58H360E8/24L10*69R
ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 115-2500-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 4610-180-24-BZ-K-CV-R5
ELCIS 406-3000-1224-BZ-R-CVK-K
ELCIS XA5PC12-60-824-B-B-CV-R-05
ELCIS 115-1000-815-BZ
ELCISXA7210-1024-1230-BZ-C-CV
ELCIS VX90A-2304-5-BE-C-VD-R-0.50
ELCIS E98-500-824-BZ-K-CV-R-01
ELCIS GAK915//11NPN//5SGT//12B12BR
ELCIS MM1102-G-512-1828-KP-CM6-R
ELCIS I/X-47RC8-500-824-B-B-CQI-R
ELCIS 400 9432_4_09/04
ELCIS V.115R.2000.5.B.C.CL.R%
ELCIS I/X58H-60-5-B-C-CD-R
ELCIS LY90A-1024-1230-BZ-C-CL-R-01
ELCIS 115TB-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS ESG8/8
ELCIS 115R-2000-1030-BZ-CM-R
ELCIS 115-1000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS I/7210-36-824-BZ-B-CW-R-01
ELCIS 958HS 12/12/10/B/S2/0/CRW(1M)
ELCIS 11/00 911182 138c8-500-324/5-B
ELCIS XMM1002-G-2048-1828-KP-CM6-R
ELCIS 115R-1000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS 1/115-1024-10305-BZ-N-CW-03
ELCIS L/RPF/2000/10
ELCIS H115TB10-2048-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS I16H45-P5-22-1024-B-R-LH150
ELCIS XA59C12-60-824-B-B-CV-R-05
ELCIS 38S6/200/530/BZ/B/CV/R
ELCIS XM63-4000-5-BZ-C-CL-R
ELCIS 63-1440-5-B-N-CL-R
ELCIS 115T-1000-815-B-C-CM-R
ELCIS A/958HP-12-12-10-13-DP-0-3PG
ELCIS I/45CC-200-824-BZ-B-CD
ELCIS XP46P6-125-1828-BZ-B-CV-R-07
ELCIS 958HP12-4096-B-B1-DP-O
ELCIS 390-D-360-1828-KP-L-CM5-R
ELCIS 115R360824B2CLR
ELCIS 58S-50-824-BZ-CM
ELCIS 1/63-180-1828-BZ-CM
ELCIS A358HD181824/-/-P/CL/R
ELCIS Z58S-1024-5-BZ-N-CW-R IP66
ELCIS X115-600-5-B-L-CM-R
ELCIS 1/45CC-1000-5-BZ-Y-VN-02
ELCIS 115-1024-1230-BZ-C-CW-R-02
ELCIS I/Y115-1024-1030-BZ-L-CW-R-02
ELCIS C9CS1592V011,:TE22051
ELCIS I/64B-2000-5-BZ-N-CD
ELCIS 958H16/00/10/B/P1/0/CV
ELCIS 115R-25000-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS X/45CC/1000/-5/BZ/Y/VN/02
ELCIS 115-1024-1828-5-BZN-6LR
ELCIS 90D-30000-5-BZ-T-CV-R
ELCIS 59UMA10/1024/1030/BZ/L/CV/R
ELCIS 63-952-1000-5-BZCC2R
ELCIS I/45-6000-5-BZ-N-CV-R01
ELCIS I/58H-2048-5-BZ-Y-CV-01
ELCIS X466-500-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS S92-18000-815-BZ-C-CV-03
ELCIS 59UMA14/1024/1030/BZ/L/CV/R
ELCIS XYM63-100-5-BZ-C-CL-R
ELCIS I/XGV465-1000-5-BZ-N-CN-R-01
ELCIS X63-360-1828-M-P-CM
ELCIS 58-1500-5-B2-N-CE-R
ELCIS X2115TB-1024-18285-B-N-CV-R06
ELCIS C50-H-1024-ZCU48P
ELCIS 58S/50/824/BZ/CM/
ELCIS AF13P 10M-B-100-1030-3PG
ELCIS LK12-40-1111K
ELCIS I/90-20000-18285-bz-n-cl
ELCIS MOD 115-2500-824-BZ-B-CM-R
ELCIS 115-1024-10305-BGN-CW103
ELCIS 30/1024/5/BZ/N/CVK
ELCIS 115-6024-1230
ELCIS C.115R.1000.815.B.C.CL.R%
ELCIS 115K-1000/250-1818-2B-B-CKR
ELCIS  IS632
ELCIS I/115-2500-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 58H/1024/1030/BZ/L/CV/R
ELCIS X365-G-360-1828-BZCDR
ELCIS 115-1000-1230-BZ-C-C
ELCIS I/X47RC8-520-824-B-B-CQ1-R
ELCIS encoder:I/W90-18000-815-BZ-C-C
ELCIS 1/115-1024-10305-BZN-CWR03
ELCIS CS1592  
ELCIS I/115-1024-18285-BZ-N-CL-R
ELCIS I/XJV465-1000-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS XLA59ZMA15-1024-824-BZ-L-CV-R-
ELCIS I/XA59C12-60-824-B-B-CV-R-05
ELCIS 958HP 12/12/10/B/DP/W/3PG
ELCIS 115-2000-1030-B-B-CM-R
ELCIS 12*35mm联轴器
ELCIS 58H/1024/5/BZ/N/CV/R
ELCIS 64B-1024-5-B2-N-7
ELCIS 15F10-5S-30-1000-C-A-1000
ELCIS 59UMA15/1024/1030/BZ/L/CV/R
ELCIS X-MM100-1-B-512-1828-B-P
ELCIS 390-1024-1828-V-CL
ELCIS X46P6-125-1828
ELCIS I/W90-10000-824/5-BZ-C-CL-R
ELCIS I/115R-18000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS LZ59C15-1024-1230-BZ-C-CH-R
ELCIS 115K/500/500/82/82/5B/B-MN-R
ELCIS I/115-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 115T-360-824-BZ-B-CMR/BPB11/2C
ELCIS CAK915//11NPN//55GT//12B12BR
ELCIS EF150-5-132-C1001CLR
ELCIS 115R-360-824-BZ-B-CL-R
ELCIS 115-1024-10305-BZN-CWR03
ELCIS X465-500-5-BC-N-CB-V-R-01
ELCIS 115-1024-10305-BZN-CWR03
ELCIS I/6B-1024-5-BZ-N-CD
ELCIS E6-120-1828-M-B-CD+VDF
ELCIS 7005386 305/71/115R-18000-815-
ELCIS I/ZG59C15-1000-824-M-CV-R-03
ELCIS XYM63-500-1828-BZ-B-CM-R
ELCIS RV16-220-5-B2-N-10
ELCIS 958HS13/12/10/G/S2/0/CRW
ELCIS 467-40-1828-M-B-CV-R-01
ELCIS W-115-10000-8245-BZ-N-CL-R
ELCIS I16H-45P-5522-1024-BR-LH150
ELCIS 1/90A-1024-BZ-C-CL-R
ELCIS I/E6-300-1828-BZ-B-CD0006
ELCIS I/Y90A-360-1230-B-C-CW-03
ELCIS 359Z10/G/4096/5/-1--/CV/R
ELCIS PAGUAG  PAGUFLEX   PLUS
ELCIS ITD21A4Y291024NID2SR12S12IP65
ELCIS A/X390-1024-12-V-CM5
ELCIS GI115-2048-030-5-BZ-C-CL-R
ELCIS XYM63-250-5-BZ-C-CL
ELCIS 958S 10/-/06/G/P1/0/CV
ELCIS 11/00  911182  1
ELCIS 63S-10000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS E6-625-5-M-K-CD-R
ELCIS E68/500/12/BZ/H/CV/A
ELCIS CZ2-1100009-L115/1024/1035/BZK
ELCIS 40104781 10/04
ELCIS 306/100/1224/BZ/R/CW/A
ELCIS 59C15-2500-1828-B-B-CV-R-01
ELCIS M5-2000-824-B-B-CM
ELCIS I/4610-1000-1828-BZ-B-VM-R-0,5
ELCIS 62CB-1021-1828-BZ-B-CV-R-01
ELCIS 38-2000-1828-B-B-CV-03
ELCIS E6-300-1828-M-B-CD
ELCIS 406/2500/1030/BZ/H/CV/R
ELCIS I/115TB-1000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS L/F300SP-12-4096-Y-G-P-O-SL-O-
ELCIS Y90A-360-1230-B-C-CV-03
ELCIS V115R-2000-5-B-C-CL-R
ELCIS W/90/18000/815/BZ/C/CL/R
ELCIS W90 18000 815 BZ C CL R
ELCIS W115R/18000/824/5/BZ/N/CL/R
ELCIS ESM-6.35-6.35
ELCIS I/56QE-500-1828-B-B-CE-R
ELCIS 115R-360-824-BZ-CL-R
ELCIS X115-1000/250-18/18-2B-B-CK-R
ELCIS MS3106A18-1S
ELCIS H115TB10-2048-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 115TB-1000-1828-B-B-CM-R
ELCIS 3410003R
ELCIS 959CP13/12/08/B/DP/0/3PG
ELCIS I/172CD-2500-5-BZ-N-CL-R
ELCIS 115T 500-824
ELCIS 115K-1024/1024-82/82-9B-B-MMR
ELCIS I/X47RC8-500-824-B-CQ1-R
ELCIS LA90A-2048-1230-BZ-C-CV-R-03
ELCIS Z59C15-2048-1030-BZ-L-CV-R-02
ELCIS 59C15-150-815-D-C-CM-R
ELCIS X47RC8-250-1828-B-R-C01-R
ELCIS 1/92-36000-824/5-BZ-N-CV-R-03
ELCIS 41S/600/1828/M/B/CV
ELCIS XMM1002-G-1024-1828-KP-CM6-R
ELCIS Z-80EXS5-1024-18285-BZ-N-CV5-R
ELCIS I/115T-10-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS I/X59ZC10-300/60-824-BZ-B-CV-R
ELCIS OQ80EXS6-4096-1828-A-6-CV1-R
ELCIS 115T-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS E6-120-1828-M-B-CD
ELCIS XM50-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS XMM100-1-G-2048-1828-KP
ELCIS SW90K-18000 3600-45/45-9N-N-LL
ELCIS 115-1000-815-B2-C-CM-R
ELCIS 115-1000-1828-B-B-CM
ELCIS 47127/300/24/M/K/CV/R
ELCIS MM1152-G-4-1828-S-CV-02-R
ELCIS E6-500-824-M-CV-01
ELCIS 3PO-D-1828-KP-L-CM5-R
ELCIS 1507IT3106A 18-1SF2+MS3057-10A
ELCIS I/115R-18000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS A358S-6G-2048-1828-L-CM5-AP-24
ELCIS LZ59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01
ELCIS BD-1-12X12-D48L64M5
ELCIS EF500+958SS13/12/06/G/S2/W
ELCIS 62CB-1021-1828-BR-B-CH-R
ELCIS XZ115PB-1024-10305-BZW-CWR-03
ELCIS 958HS8/8/10/G/S1/0/CRW
ELCIS L/RV1846-120-5-BZ-N-5
ELCIS E411-P12-B12-013
ELCIS 159C-5000-5-BZ-C-CL-B
ELCIS 58S-2500-5-BZ-N-VH-01
ELCIS 1/115-1024-1230-BZ-C-CL
ELCIS A/MM1001-G-4096-1828-KP-CM6-R
ELCIS XJV465-1000-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS 466-250-824-BZ-CV-R-01
ELCIS XV90A-2304-5-BE-C-VD-R-0.50
ELCIS XY90A-1200-1230-B-C-CV-03
ELCIS 115-2048-1230-BZ-C-CW-R-02
ELCIS A/958HP12-12-10-B-DP-0-3PG
ELCIS 58S-2500-24-BZ-TTL-CL-R
ELCIS W/115R/10000/815/BZ/C/CL/R
ELCIS I/115-1000-824-BZ-L-CL-R
ELCIS RV16-120-5-BZ-N-20-S
ELCIS XA59C12-60-5-B-C-CV-R-05
ELCIS 64B-1024-5-BZ-N-CD
ELCIS 115C-1000-1828-B-B-CM-R
ELCIS XZ59C15-1-1024 824-BZ-L-VL-R-0
ELCIS 115-400-1828-B-B-CM
ELCIS I/X115-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS I/115R-1800-815-BI-C-CL-R
ELCIS S4-DT-00192,DC75MV,DC4-20MA
ELCIS I/X68-600-1828-M-B-CV-R-01
ELCIS I/X63-360-1828-M-P-CM
ELCIS XH3810-250-5-B-T-CV-R-01
ELCIS JBJK10-1213-E-DP-2
ELCIS W/115/10000/815/BZ/C/CL/R
ELCIS CAK915//11NPN115SGT//12B12BR
ELCIS LY90A-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS I/80-1500-1828-B-B-CM-R
ELCIS E6-120-1828-BZ-B-CD+VDF
ELCIS 1/115R-18000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS 63-0360-824-B-B-CM-R
ELCIS 115R-1024-824-BZ-B-CL-R
ELCIS X25PC15-1024-824-BZ-LVL-R01
ELCIS 958H16/-/10/B/P1/0/CV
ELCIS I/63S-5000-1828/5-B-N-CM-R
ELCIS 90D-9000-1828-M-B-CM-R
ELCIS V58H-2048-5-BZ-Y-CV-01
ELCIS I/XZH638-5-824-BZ-B-CM-R
ELCIS 1024imp,15vdc(1×P8001-1,HTL)
ELCIS I/X65C15-1024-1828-B-L-VH6-R-0
ELCIS MM1002-G-512-1828-KP-CM6-R
ELCIS HELI-CAL ELCIS-0209
ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 46P6-10-1828-M-CV-R-01
ELCIS I/80-360-1030-B-B-CP-R
ELCIS 58-1500-5-BZ-N-CL-04/03-300445
ELCIS 115-1000-824-BZ-B-CM-R
ELCIS 3009024 1 09/03 58S 4000-5-BZ-
ELCIS X115K-1000/250-18/18-2B-B-CK-R
ELCIS 115-1024-824-BZ-B-CM-R SN:5001
ELCIS I/115A-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS I/64C-200-815-M-C-CD
ELCIS 58S-4000-5-BZ-Y-CW01 3009024
ELCIS LZ59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01
ELCIS 478,DC8-24V/10ma
ELCIS I190-5000-1030-BZ-U-CM-R
ELCIS XW90K-180003600-45/45-9N-NLLR
ELCIS I/59C15-10000-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS I/4610-2500-1828-B-B-CV-R-05
ELCIS I/115R-18000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS 115-1024-10305-13Z-W-CW-R-03
ELCIS DGS66-CZZ0-S01
ELCIS MM100-1-G-4096
ELCIS 58H-25-1030-B-B-CE-R
ELCIS I/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03
ELCIS 115-1000-815-B-C-CM-R
ELCIS I/90-5000-1030-BZ-U-CM-R
ELCIS 7210-36-82-2 B.CW
ELCIS 11*35mm 
ELCIS W90-10000-8245-BZ-N-CL-R
ELCIS XZ115TB1024-18285-B-N-CV-R06
ELCIS 63-800-824-BZ-B-CM-R
ELCIS 115-1024-18285-BZ-N-CL-R
ELCIS I/XH3810-250-5-B-T-CV-R-01
ELCIS JOINT HELI-CAL WAC30-11-11
ELCIS MM100-1-G-4096-1828-KP-CM6-R
ELCIS I/115-1000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS XAKH58H6-94-1030-B-B-CV-R-04
ELCIS MS106A18-1S  :VLF
ELCIS EH80C 2048Z8/24L14X3MR.295+197
ELCIS 80-1000-815-B-C-CM-R
ELCIS 46P6-20-1828-M-CV-R-01
ELCIS  172CR 1021-1828-BZ-B-CM
ELCIS XLA59ZMA15-360-824-BZ-L-CV-R-
ELCIS I59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01
ELCIS 63-15-824-B-B-CW-R-01
ELCIS Z/Y115-1024-1030-BZ-L-CW-R-02
ELCIS 365-G-360-1828-B-Z-CD-R
ELCIS I/115TB-1000-815-B-C-CM-R
ELCIS 80-1500-1828-B-B-CH-R
ELCIS 959C16-00-15-B-P1-0-CV
ELCIS 46P6-10-1828-BZ-CV-R-01
ELCIS CV10FG 5*(2*1)+SH
ELCIS 59C15-200-815-B-C-CM-R
ELCIS I/170/90000/1030/BZ/H/CV/R
ELCIS Y90A-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS X68-600-1828-M-B-CV-R-01
ELCIS I/115K-500/500-82/82-58/B
ELCIS XA115R-1024-824/5
ELCIS 115R-18000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS 63-5000-5-BZ-N-CL-R
ELCIS 90A-128-18285-BZ-N-CW-R03
ELCIS L115-1024-18285-BZ-N-CL-R
ELCIS 58H-1024-1030-8Z-L-CV-R
ELCIS W90K-18000/3600-45/45-9N-N-LL-
ELCIS I/115-1021-1230-BZ-C-CL
ELCIS 45CC-1000-815-BZ-C-CD 4007528
ELCIS X588-900-5-HZ-N-CW-R-01
ELCIS  I/X 115K-N/N-LL
ELCIS I/63-1500-824-BZ-B-CM-R
ELCIS X2115TB-1024-18285-B-N-CW-R06
ELCIS I/159-1024-18285-BZ-N-CL-A
ELCIS 0Q80EXS6-4096-8245-A6-CV1-R-05
ELCIS 115 1024/1230/BZ/C/CW/R02
ELCIS I/1175051155331024  IP67
ELCIS 27-157-5-BE-N-CV-01
ELCIS 115R-2000-1030-BZ-CM-R
ELCIS H115TB-2048-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 59C51-150-1828-B-B-VM-R-01
ELCIS 45CC-1000-815-BZ-C-CB
ELCIS I/X47RC8-500-824-B-CQ1-R
ELCIS V38-1024-5-BZ-N-CV
ELCIS ZOB80EXS5-1024-18285-BZ-N-CV1-
ELCIS L/F600P-12-12-06-B-DP-W3PG
ELCIS I/XYM63-500-1828-BZ-B-CM
ELCIS 959CP13-12-15-B-DP-0-3PG
ELCIS I/V466-2500-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS I/B59C15-10000-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS A/XMM1001-B-512-1828-B-LF-SM6
ELCIS 958S12/12/06/G/P1/0/CV
ELCIS 58-2500-5-BZ-N-CL-R
ELCIS I/4610-180-1828-BZ-B-CV-R-05
ELCIS 62CB-1024-1828-BZ-B-VH-R
ELCIS 4610-180-1828-BZ-K-CV-R-05
ELCIS I/X115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03
ELCIS I/XM5-1024-1230-B-C-CL/R
ELCIS C81-H-1024-ZCU444PT
ELCIS I/63S-10000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS 90A10/1000/824/BZ/N/CL/R
ELCIS A358H10/G/8192/1030/-/--/CV/R
ELCIS E6-300-2828-BZ-B-CD
ELCIS XZ115TB1024-18285-B-N-CV-R06
ELCIS 115KB-1000/250-18/18-2B-B-CK-R
ELCIS I/64B-2000-5-BZ-N-CD
ELCIS ZSP15-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 115-1024-18285-N-CL-R
ELCIS CMF15-11-5533-1024-BR-A91
ELCIS I/X466-2000-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS Z164B-2000-5-BZ-N-CD
ELCIS I/X46P6-125-1828-BZ-B-CV-R-07
ELCIS 958SS 12/12/06/G/SL/O/PRL
ELCIS Y90A-360-1230-B-C-CV
ELCIS EH80C2048/24L14*3MR.259+197
ELCIS M5-2048-8245-BZ-N-CL-R
ELCIS XZ115TB-1024-10305-BZN-CWR-03
ELCIS TLXZ1328
ELCIS L115-1024-10135-BZ NC W-R-03
ELCIS 80EXS/1024/1030/BZ/L/CV1/R2
ELCIS Z358H/D/8/824/-/-P/CL/R
ELCIS X7210-1000-1828-B-B-CD-R
ELCIS 58S 800 5 BE N CLR
ELCIS 0Q80ESX6-4095-1828-A-6-CV1-R-0
ELCIS 80-150-1828-B-B-CM-R
ELCIS A9-466-2000-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS 115-1024-10305-BIN-CMR03
ELCIS CZ2-64B-1024-5-BZ-N-CD-SP
ELCIS A3 BCG-024-87-B-CM-B SN:76617
ELCIS I/115T-5-1230-BZ-C-CL-R+BRB11/
ELCIS I/38Z-8-5000-1224-BZ-H-CVC-R01
ELCIS ESG/11/11I/115-18000-815
ELCIS WAC 30-11-11
ELCIS 115-512-824-BZ-B-CM-R
ELCIS 38C8-500-824/5-BN-CV-R01
ELCIS 466-200-824-BZ-B-CV-R-01
ELCIS 57B50
ELCIS A7-468-500-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS 467-20-824-M-B-CV-R-01
ELCIS 115T-1000-1828-B-B-CM-R
ELCIS I/90A-1024-BZ-C-CL-R
ELCIS I/115-1024-10305-BZ-N-CW-1,50
ELCIS 7120-36-824-BZ-CW-R-01
ELCIS 90C15-1024-1030-B2-M-CV-R
ELCIS XZ59C15-1024-824-BZ-L-VL-R-01
ELCIS I/115T-3600-5-BZ-N-SL-RBRB11/6
ELCIS LZ5PC15-1024-1230-BZ-C-VC-R-01
ELCIS X115-250-5-BZ-L-CM-R
ELCIS 38-2540-1828-BZ-N-CV-01
ELCIS 62CD/267/824/B2/B/CV/R01
ELCIS CV115R-2500-815-B-C-CL-R
ELCIS XZ115TB1024-18285-B-N-CV-R06
ELCIS 38-2540-1828-BZ-N-CV-01
ELCIS 300-D-360-1828-KP-L-CM5-R
ELCIS 63S-360-1828-BZ-L-CH-R encoder
ELCIS 90CBB25/1024/1030/BZ/B/CV/R
ELCIS PRFL121
ELCIS T/64B/2000/5/BZ/N/CD
ELCIS IX115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03
ELCIS 8009248 1209/08 1/LY90A-1024-
ELCIS EF150-5-BZ-C-100-1-CL-R
ELCIS I/115TB-1000-815-BZ-C-CM-R
ELCIS 115-500-824-B-B-CM-R
ELCIS 90A-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS S585-2000-BZ-N-SL-R
ELCIS SK300-1828-BZ-Q-100-1-SR
ELCIS 1/155A-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 90A10/180/824/BZ/N/CL/R
ELCIS I/45CC-1000-5-BZ-Y-VN-02
ELCIS I/XLA59ZMA15-360-824-BZ-L-CV-R
ELCIS EGS10-12-30
ELCIS A115R-1024-824
ELCIS XZ59C15-1024-824-BI-L-VL-R-01
ELCIS X115-250-5-B-L-CM-R
ELCIS Z59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01
ELCIS G3-1000-5-BZ-C-CL-R 1000
ELCIS 90A/400/824/B/CV
ELCIS Z59C15-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS I/Z59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-0
ELCIS 40Z9/1024/5/BZ/N/CVK/R
ELCIS XLA90A-2048-1230-BZ-C-CV-R-03
ELCIS EMC-2.1-DIA12/2.1-DIA12
ELCIS 115-10-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 46P8-10-1828-BZ-B-CV-R
ELCIS 6310/4000/5/BZ/N/CL/R
ELCIS 4610-2500-1828-B-K-CV-R-05
ELCIS Z59C15-2048-1030
ELCIS LE592MAIS102418285BNCNR01
ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 115R-2000-1030-BZ-B-CM-R
ELCIS I/XW90K-18000/3600-45/45-9N/N-
ELCIS E63-500-815-BZ-C-SL-R
ELCIS X365-G-360-1828-B-F-CD4R
ELCIS 1/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03
ELCIS I/115T-2500-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS XW90K-18000-3600-45/45-9N-N-2L
 
I/115-1024-10305-BZ-Z-CL-R
I/63-8192-5-BZ-N-SL-R
I/115-1024-10305-BZ-C-CL-R
 

 

 -  là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

 

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.

< SALE & TECHNICAL SUPPORT >

< PROJECT SUPPORT >
Email : 

-------------------------------------------------------------------

 Pelco Vietnam | Solvac Vietnam | Citizen Vietnam |  | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | |  |  | Bacharach Vietnam |  | Showa Denki Vietnam | S  |  |  | Tetra-K Electronic Vietnam |  |  |  |  |  | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam |  | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam |  | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam |  | Gimatic Vietnam | Monarch Instrument  Vietnam | Stauff  Vietnam | Burster Vietnam | SDT International Vietnam | MTI Instrument Vietnam | Zhuzhou CRRC Vietnam | Sensorex Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | ASC Vietnam | Ronds Vietnam | Klaschka Vietnam

-------------------------------------------------------------------

Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREENTECH

33 Đường DC5, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM

[email protected]

http://greentechvn.com

0935 04 1313

Sản phẩm xem thêm