Kệ sứ dùng cho lò nung Thermo Fisher Scientific SH480X1

Mô tả

Mô tả Ceramic shelf (kệ bằng sứ)
Dùng cho thiết bị Thermolyne Benchtop Muffle Furnace / Lò nung
Loại SP Ceramic Shelf Kệ sứ
Dimensions (L x W x H) Exterior 6.87 x 6.8 x 0.48 in. (17.4 x 17.3 x 1.2 cm)
Unit Size Each