Khay hứng và nắp đậy đường kính 203mm x 41mm, inox,  Daihan

NSX: Daihan

PN: DH.Si8100

Dùng cho máy sàng, hay sàng tay.

Qui cách: 1 set.