Gia công các loại khuôn bằng nhựa tại Hà Nội

Hình ảnh: Khuôn tổ cho chim sinh sản kích thước 12x9x11cm

Khuôn làm tổ cho chim sinh sản. KHuôn làm tổ chim bằng nhựa
Khuôn tổ chim chào mày
Khuôn làm tổ cho vẹt sinh sản
Khuôn làm tổ cho chim tại Hà Nội, hội chơi chim cảnh tại Hà Nội