Lọc 0.2um Final Capsule Filter HUMAN

NSX: Human - Hàn Quốc

Xuất xứ Hàn quốc

Dùng cho các hệ thống/Máy lọc nước RO, UP, Deion,...của Human model Power I P.Nix hay Arioso Power.

Qui cách: 1bộ/pk.