Lõi lọc 10" prefilter HUMAN

NSX: Human - Hàn Quốc

Xuất xứ Hàn quốc

Dùng thay thế cho các lõi củ của bộ Water Pretreatment.

Thường 1-2 tháng thay 1 lần.