MAFR401-10A-CD | MAFR 401-10A-CD | Bộ lọc khí MAFR401-10A-CD | Mindman Việt Nam

(0 đánh giá)

Mã SP: MAFR401-10A-CD
Vui lòng gọi

Xuất xứ :Mindmann Vietnam | Greentech Vietnam

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :17-02-2021 21:06:52

MAFR401-10A-CD | MAFR 401-10A-CD | Bộ lọc khí MAFR401-10A-CD | Mindman Việt Nam

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREENTECH

33 Đường DC5, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM

0935 04 1313

sales@greentechvn.com

http://greentechvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

Specification Ambient temperature Proof pressure Model Regulated pressure range Attachment MAFR300 8A 1/4 10A 3/8 0.05~1 MPa 1.5 MPa 0.05~0.85 MPa Weight 445 g Pressure gauge (PG-40), bracket 

MVSA-260-4E1, MVSA-180-4E2C, MVSA-156-4E2, MVSA-150-4E1, MVSB-180-4E1, MVSB-180-4E2, MVSB-188-4E1, MVSB-180-4E2C, MVSC-220-4E1, MVSC-260-4E2, MVSD-180-4E1-DC24V, MVSC-300-4E2R, MVSE-220-4E1, MVSE-260-4E2C, MVSE-500-3E1, MVSE-510-4E2, MVSE-600-4E2, MVSF-100-3E1, MVSI-260-4E1, MVSI-450-4E2C, MVSN-300-3E1, MVSN-300-4E2C, MVSY-100-4E1, MVSY-156-E42C, MVSY-188-4E2, MVSZ-100-4E1, MVDC-220-3E1, MVSD-180-4E1-W, MVSC-220M-4E1, MVSC-180-4E1


MACP-200-8A MACP300-10A MACP401-15A MACT400-15A MACT500-25A MAFR300-8A MAFR401-15A MAR200-08A MAR300-10A MAR500-20A MAR510-25A MAF402-20A MAF401-15A MAL400-15A MAL400-15A MAR500-10AG MAFR400-15A MAR200-6A MAFR400-10A MACP300-8A MAFF401AD-10A MAFRF401AD-10A MAD400-15A MAD500

MVHA-2V, MVHA-3V, MVHA-34V MCHA-2P MCHA-3P MCHA-4P MCHA-31V MCHA-31P MCHA-41V MCHA-41PP MCHA-34T MCHA-34C, MVHF-3P, MVHF-3V, MVHB-220-4TV, MVMB-260-4TV, MVMB-300-4TVC, MVMB-500-4TVC, MVHB-500V-4TVC, MVHC-200-4H, MVHC-300-4H, MVHC-301-4H, MVHC-400-4H, MVHC-401-4H, MVHC-402-4H, MVHS-8A, MVHS-10A, MVHS-15A, MVHS-20A

MVFA-230-6A, MVFA-231-8A, MVFA-240-6A, MVFA-230-8A-L

MVAA-150-3A1, MVAA-150-4A2, MVAA-180-3A2, MVAA-180-4A1, MVAA-180-4A2C, MVAA-220-3A1, MVAA-220-4A2, MVAA-260-3A1, MVAA-260-4A2C, MVAA-260-4A1, MVAA-300-3A1, MVAA-300-4A2C, MVAA-460-3A1, MVAA-460-4A2C

MVMA-260-4R1-8A, MVMB-300-4R1-10A, MVMB-220-3EB-22, MVMB-220-3LB-22, MVMB-220-3PP-22, MVMB-220-3XX-22, MVMB-220-4EB-22, MVMB-250-3EB-25/30, MVMB-250-3R1, MVMB-300-4EB-22, MVMB-300-4LB, MVMB-300-4XX, MVMC-210-3EB-22, MVMC-210-3TB, MVMC-210-3PB, MVMC-210-3PP ACT-401-02 ACT402-03 ACT-403-02 ACT405-03 ACT-407-02 ACT-410-02-3 ACT411-02 ACT412-03 ACT-301-02 ACT-310-02 ACT-311-02 EPA-100 EPA-101 EPA-103 EPA-105 EPA-107 EPA-109

MCHB-25 MCHB-20 MCHA-16 MCHA-20 MCGB-03-25-30 MCQI-11-63-140M MCQI-11-50-125M MCQI-11-40-50M MACP300-10A, MVSE-220-4E1 MCDA-03-25-100 MCQA-63-300-AH MCMB-11-25-450-A RCB24 MCGB-03-12-100 MCDA-03-20-50 MCJS-12-32-40 MCQA-11-100-300, MVSC-220-4E1, MVSC-260-4E2C, MVSC-300-4E1 MCQV-11-50-100 MCMI-11-16-75 MCJS-11-20-20M MCGB-03-12-100 MAFR200-8A, MVSD-220-4E1 MCJS-16-50-10 MCQA-11-63-250M, MVHB-220-4TV MCJS-11-32-60 MCJS-12-32-35M MCGB-03-63-100PT MCJS-11-32-75M MCGB-03-16-50 MCJQ-12-32-20 MCGB-03-20-30-50-50 MGTB MCGJ

 

MCMA-11-16-10, MCMA-11-16-15 , MCMA-11-16-20, MCMA-11-16-25, MCMA-11-16-30, MCMA-11-16-35 , MCMA-11-16-40, MCMA-11-16-45, MCMA-11-16-50, MCMA-11-16-60,MCMA-11-16-70, MCMA-11-16-75, MCMA-11-16-80, MCMA-11-16-100, MCMA-11-16-125 , MCMA-13-16-10, MCMA-13-16-20, MCMA-13-16-25, MCMA-13-16-30, MCMA-13-16-40, MCMA-13-16-50, MCMA-13-16-75, MCMA-13-16-100, MCMA-13-16-125, MCMA-15-16-10, MCMA-15-16-20, MCMA-15-16-25, MCMA-15-16-30, MCMA-15-16-40, MCMA-15-16-50, MCMA-15-16-75, MCMA-15-16-100, MCMA-15-16-125, MCMA-21-16-20, MCMA-21-16-50, MCMA-21-16-30, MCMA-21-16-25, MCMA-27-16-50, MCMA-27-16-30, MCMA-27-16-40, MCMA-27-16-75, MCMA-27-16-100, MCMA-27-20-100, MCMA-27-20-75, MCMA-27-25-150, MCMA-27-25-100, MCMA-27-25-200

MCMA-27-25-300, MCMA-27-32-150, MCMA-27-32-250, MCMA-27-40-50, MCMA-27-40-125, MCMA-27-40-200, MCMA-40-300
MCMA-11-20-10, MCMA-11-20-15 , MCMA-11-20-20, MCMA-11-20-25, MCMA-11-20-30, MCMA-11-20-35 , MCMA-11-20-40, MCMA-11-20-45, MCMA-11-20-50, MCMA-11-20-60,MCMA-11-20-70, MCMA-11-20-75, MCMA-11-20-80, MCMA-11-20-100, MCMA-11-20-125 , MCMA-11-20-140, MCMA-11-20-150, MCMA-11-20-175, MCMA-11-20-180, MCMA-11-20-200, MCMA-11-20-225, MCMA-11-20-250, MCMA-11-20-300, MCMA-11-20-350, MCMA-11-20-375, MCMA-11-20-400, MCMA-11-20-500, MCMA-13-20-10, MCMA-13-20-20, MCMA-13-20-25, MCMA-13-20-30, MCMA-13-20-40, MCMA-13-20-50, MCMA-13-20-75, MCMA-13-20-100, MCMA-13-20-125, MCMA-15-20-10, MCMA-15-20-20, MCMA-15-20-25, MCMA-15-20-30, MCMA-15-20-40, MCMA-15-20-50, MCMA-15-20-75, MCMA-15-20-100, MCMA-15-20-125
MCMA-11-25-10, MCMA-11-25-15 , MCMA-11-25-20, MCMA-11-25-25, MCMA-11-25-30, MCMA-11-25-35 , MCMA-11-25-40, MCMA-11-25-45, MCMA-11-25-50, MCMA-11-25-60,MCMA-11-25-70, MCMA-11-25-75, MCMA-11-25-80, MCMA-11-25-100, MCMA-11-25-125 , MCMA-11-25-140, MCMA-11-25-150, MCMA-11-25-175, MCMA-11-25-180, MCMA-11-25-250, MCMA-11-25-225, MCMA-11-25-250, MCMA-11-25-300, MCMA-11-25-350, MCMA-11-25-375, MCMA-11-25-400, MCMA-11-25-500, MCMA-13-25-10, MCMA-13-25-20, MCMA-13-25-25, MCMA-13-25-30, MCMA-13-25-40, MCMA-13-25-50, MCMA-13-25-75, MCMA-13-25-100, MCMA-13-25-125, MCMA-15-25-10, MCMA-15-25-20, MCMA-15-25-25, MCMA-15-25-30, MCMA-15-25-40, MCMA-15-25-50, MCMA-15-25-75, MCMA-15-25-100, MCMA-15-25-125

MCMA-11-32-10, MCMA-11-32-15 , MCMA-11-32-20, MCMA-11-32-25, MCMA-11-32-30, MCMA-11-32-35 , MCMA-11-32-40, MCMA-11-32-45, MCMA-11-32-50, MCMA-11-32-60,MCMA-11-32-70, MCMA-11-32-75, MCMA-11-32-80, MCMA-11-32-100, MCMA-11-32-125 , MCMA-11-32-140, MCMA-11-32-150, MCMA-11-32-175, MCMA-11-32-180, MCMA-11-32-320, MCMA-11-32-225, MCMA-11-32-250, MCMA-11-32-300, MCMA-11-32-350, MCMA-11-32-375, MCMA-11-32-400, MCMA-11-32-500, MCMA-13-32-10, MCMA-13-32-20, MCMA-13-32-25, MCMA-13-32-30, MCMA-13-32-40, MCMA-13-32-50, MCMA-13-32-75, MCMA-13-32-100, MCMA-13-32-125, MCMA-15-32-10, MCMA-15-32-20, MCMA-15-32-25, MCMA-15-32-30, MCMA-15-32-40, MCMA-15-32-50, MCMA-15-32-75, MCMA-15-32-100, MCMA-15-32-125

MCMA-11-40-10, MCMA-11-40-15 , MCMA-11-40-20, MCMA-11-40-25, MCMA-11-40-30, MCMA-11-40-35 , MCMA-11-40-40, MCMA-11-40-45, MCMA-11-40-50, MCMA-11-40-60,MCMA-11-40-70, MCMA-11-40-75, MCMA-11-40-80, MCMA-11-40-100, MCMA-11-40-125 , MCMA-11-40-140, MCMA-11-40-150, MCMA-11-40-175, MCMA-11-40-180, MCMA-11-40-400, MCMA-11-40-225, MCMA-11-40-250, MCMA-11-40-300, MCMA-11-40-350, MCMA-11-40-375, MCMA-11-40-400, MCMA-11-40-500, MCMA-13-40-10, MCMA-13-40-20, MCMA-13-40-25, MCMA-13-40-30, MCMA-13-40-40, MCMA-13-40-50, MCMA-13-40-75, MCMA-13-40-100, MCMA-13-40-125, MCMA-15-40-10, MCMA-15-40-20, MCMA-15-40-25, MCMA-15-40-30, MCMA-15-40-40, MCMA-15-40-50, MCMA-15-40-75, MCMA-15-40-100, MCMA-15-40-125
MCMA-11-16-10-N, MCMA-11-16-15-N , MCMA-11-16-20-N, MCMA-11-16-25-N, MCMA-11-16-30-N, MCMA-11-16-35-N , MCMA-11-16-40-N, MCMA-11-16-45-N, MCMA-11-16-50-N, MCMA-11-16-60-N,MCMA-11-16-70-N, MCMA-11-16-75-N, MCMA-11-16-80-N, MCMA-11-16-100-N, MCMA-11-16-125-N
MCMA-11-20-10-N, MCMA-11-20-15-N , MCMA-11-20-20-N, MCMA-11-20-25-N, MCMA-11-20-30-N, MCMA-11-20-35-N , MCMA-11-20-40-N, MCMA-11-20-45-N, MCMA-11-20-50-N, MCMA-11-20-60-N,MCMA-11-20-70-N, MCMA-11-20-75-N, MCMA-11-20-80-N, MCMA-11-20-100-N, MCMA-11-20-125-N , MCMA-11-20-140-N, MCMA-11-20-150-N, MCMA-11-20-175-N, MCMA-11-20-180-N, MCMA-11-20-200-N, MCMA-11-20-225-N, MCMA-11-20-250-N, MCMA-11-20-300-N, MCMA-11-20-350-N, MCMA-11-20-375-N, MCMA-11-20-400-N, MCMA-11-20-500-N
MCMA-11-25-10-N, MCMA-11-25-15-N , MCMA-11-25-20-N, MCMA-11-25-25-N, MCMA-11-25-30-N, MCMA-11-25-35-N , MCMA-11-25-40-N, MCMA-11-25-45-N, MCMA-11-25-50-N, MCMA-11-25-60-N,MCMA-11-25-70-N, MCMA-11-25-75-N, MCMA-11-25-80-N, MCMA-11-25-100-N, MCMA-11-25-125-N , MCMA-11-25-140-N, MCMA-11-25-150-N, MCMA-11-25-175-N, MCMA-11-25-180-N, MCMA-11-25-200-N, MCMA-11-25-225-N, MCMA-11-25-250-N, MCMA-11-25-300-N, MCMA-11-25-350-N, MCMA-11-25-375-N, MCMA-11-25-400-N, MCMA-11-25-500-N
MCMA-11-32-10-N, MCMA-11-32-15-N , MCMA-11-32-20-N, MCMA-11-32-25-N, MCMA-11-32-30-N, MCMA-11-32-35-N , MCMA-11-32-40-N, MCMA-11-32-45-N, MCMA-11-32-50-N, MCMA-11-32-60-N,MCMA-11-32-70-N, MCMA-11-32-75-N, MCMA-11-32-80-N, MCMA-11-32-100-N, MCMA-11-32-125-N , MCMA-11-32-140-N, MCMA-11-32-150-N, MCMA-11-32-175-N, MCMA-11-32-180-N, MCMA-11-32-200-N, MCMA-11-32-225-N, MCMA-11-32-250-N, MCMA-11-32-300-N, MCMA-11-32-350-N, MCMA-11-32-375-N, MCMA-11-32-400-N, MCMA-11-32-500-N
MCMA-11-40-10-N, MCMA-11-40-15-N , MCMA-11-40-20-N, MCMA-11-40-25-N, MCMA-11-40-30-N, MCMA-11-40-35-N , MCMA-11-40-40-N, MCMA-11-40-45-N, MCMA-11-40-50-N, MCMA-11-40-60-N,MCMA-11-40-70-N, MCMA-11-40-75-N, MCMA-11-40-80-N, MCMA-11-40-100-N, MCMA-11-40-125-N , MCMA-11-40-140-N, MCMA-11-40-150-N, MCMA-11-40-175-N, MCMA-11-40-180-N, MCMA-11-40-200-N, MCMA-11-40-225-N, MCMA-11-40-250-N, MCMA-11-40-300-N, MCMA-11-40-350-N, MCMA-11-40-375-N, MCMA-11-40-400-N, MCMA-11-40-500-N
MCMA-11-25-10-A-N, MCMA-11-25-15-A-N , MCMA-11-25-20-A-N, MCMA-11-25-25-A-N, MCMA-11-25-30-A-N, MCMA-11-25-35-A-N , MCMA-11-25-40-A-N, MCMA-11-25-45-A-N, MCMA-11-25-50-A-N, MCMA-11-25-60-A-N,MCMA-11-25-70-A-N, MCMA-11-25-75-A-N, MCMA-11-25-80-A-N, MCMA-11-25-100-A-N, MCMA-11-25-125-A-N , MCMA-11-25-140-A-N, MCMA-11-25-150-A-N, MCMA-11-25-175-A-N, MCMA-11-25-180-A-N, MCMA-11-25-200-A-N, MCMA-11-25-225-A-N, MCMA-11-25-250-A-N, MCMA-11-25-300-A-N, MCMA-11-25-350-A-N, MCMA-11-25-375-A-N, MCMA-11-25-400-A-N, MCMA-11-25-500-A-N
MCMA-11-32-10-A-N, MCMA-11-32-15-A-N , MCMA-11-32-20-A-N, MCMA-11-32-25-A-N, MCMA-11-32-30-A-N, MCMA-11-32-35-A-N , MCMA-11-32-40-A-N, MCMA-11-32-45-A-N, MCMA-11-32-50-A-N, MCMA-11-32-60-A-N,MCMA-11-32-70-A-N, MCMA-11-32-75-A-N, MCMA-11-32-80-A-N, MCMA-11-32-100-A-N, MCMA-11-32-125-A-N , MCMA-11-32-140-A-N, MCMA-11-32-150-A-N, MCMA-11-32-175-A-N, MCMA-11-32-180-A-N, MCMA-11-32-200-A-N, MCMA-11-32-225-A-N, MCMA-11-32-250-A-N, MCMA-11-32-300-A-N, MCMA-11-32-350-A-N, MCMA-11-32-375-A-N, MCMA-11-32-400-A-N, MCMA-11-32-500-A-N
MCMA-11-40-10-A-N, MCMA-11-40-15-A-N , MCMA-11-40-20-A-N, MCMA-11-40-25-A-N, MCMA-11-40-30-A-N, MCMA-11-40-35-A-N , MCMA-11-40-40-A-N, MCMA-11-40-45-A-N, MCMA-11-40-50-A-N, MCMA-11-40-60-A-N,MCMA-11-40-70-A-N, MCMA-11-40-75-A-N, MCMA-11-40-80-A-N, MCMA-11-40-100-A-N, MCMA-11-40-125-A-N , MCMA-11-40-140-A-N, MCMA-11-40-150-A-N, MCMA-11-40-175-A-N, MCMA-11-40-180-A-N, MCMA-11-40-200-A-N, MCMA-11-40-225-A-N, MCMA-11-40-250-A-N, MCMA-11-40-300-A-N, MCMA-11-40-350-A-N, MCMA-11-40-375-A-N, MCMA-11-40-400-A-N, MCMA-11-40-500-A-N
MCMA-11-25-10-A, MCMA-11-25-15-A , MCMA-11-25-20-A, MCMA-11-25-25-A, MCMA-11-25-30-A, MCMA-11-25-35-A , MCMA-11-25-40-A, MCMA-11-25-45-A, MCMA-11-25-50-A, MCMA-11-25-60-A,MCMA-11-25-70-A, MCMA-11-25-75-A, MCMA-11-25-80-A, MCMA-11-25-100-A, MCMA-11-25-125-A , MCMA-11-25-140-A, MCMA-11-25-150-A, MCMA-11-25-175-A, MCMA-11-25-180-A, MCMA-11-25-200-A, MCMA-11-25-225-A, MCMA-11-25-250-A, MCMA-11-25-300-A, MCMA-11-25-350-A, MCMA-11-25-375-A, MCMA-11-25-400-A, MCMA-11-25-500-A
MCMA-11-32-10-A, MCMA-11-32-15-A , MCMA-11-32-20-A, MCMA-11-32-25-A, MCMA-11-32-30-A, MCMA-11-32-35-A , MCMA-11-32-40-A, MCMA-11-32-45-A, MCMA-11-32-50-A, MCMA-11-32-60-A,MCMA-11-32-70-A, MCMA-11-32-75-A, MCMA-11-32-80-A, MCMA-11-32-100-A, MCMA-11-32-125-A , MCMA-11-32-140-A, MCMA-11-32-150-A, MCMA-11-32-175-A, MCMA-11-32-180-A, MCMA-11-32-200-A, MCMA-11-32-225-A, MCMA-11-32-250-A, MCMA-11-32-300-A, MCMA-11-32-350-A, MCMA-11-32-375-A, MCMA-11-32-400-A, MCMA-11-32-500-A
MCMA-11-40-10-A, MCMA-11-40-15-A , MCMA-11-40-20-A, MCMA-11-40-25-A, MCMA-11-40-30-A, MCMA-11-40-35-A , MCMA-11-40-40-A, MCMA-11-40-45-A, MCMA-11-40-50-A, MCMA-11-40-60-A,MCMA-11-40-70-A, MCMA-11-40-75-A, MCMA-11-40-80-A, MCMA-11-40-100-A, MCMA-11-40-125-A , MCMA-11-40-140-A, MCMA-11-40-150-A, MCMA-11-40-175-A, MCMA-11-40-180-A, MCMA-11-40-200-A, MCMA-11-40-225-A, MCMA-11-40-250-A, MCMA-11-40-300-A, MCMA-11-40-350-A, MCMA-11-40-375-A, MCMA-11-40-400-A, MCMA-11-40-500-A

 

 -  là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

 

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.

< SALE & TECHNICAL SUPPORT >

< PROJECT SUPPORT >
Email : 

-------------------------------------------------------------------

 Pelco Vietnam | Solvac Vietnam | Citizen Vietnam |  | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | |  |  | Bacharach Vietnam |  | Showa Denki Vietnam | S  |  |  | Tetra-K Electronic Vietnam |  |  |  |  |  | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam |  | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam |  | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam |  | Gimatic Vietnam | Monarch Instrument  Vietnam | Stauff  Vietnam | Burster Vietnam | SDT International Vietnam | MTI Instrument Vietnam | Zhuzhou CRRC Vietnam | Sensorex Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | ASC Vietnam | Ronds Vietnam | Klaschka Vietnam | Hubner Vietnam | Hainzl Vietnam | Valcom Vietnam | Valcon Vietnam | Bimba Vietnam

-------------------------------------------------------------------

 -  là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

 

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.

< SALE & TECHNICAL SUPPORT >

< PROJECT SUPPORT >
Email : 

-------------------------------------------------------------------

 Pelco Vietnam | Solvac Vietnam | Citizen Vietnam |  | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | |  |  | Bacharach Vietnam |  | Showa Denki Vietnam | S  |  |  | Tetra-K Electronic Vietnam |  |  |  |  |  | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam |  | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam |  | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam |  | Gimatic Vietnam | Monarch Instrument  Vietnam | Stauff  Vietnam | Burster Vietnam | SDT International Vietnam | MTI Instrument Vietnam | Zhuzhou CRRC Vietnam | Sensorex Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | ASC Vietnam | Ronds Vietnam | Klaschka Vietnam | Hubner Vietnam | Hainzl Vietnam | Valcom Vietnam | Valcon Vietnam | Bimba Vietnam

-------------------------------------------------------------------

Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREENTECH

33 Đường DC5, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM

sales@greentechvn.com

http://greentechvn.com

0935 04 1313

Sản phẩm xem thêm